Go to Top

Opravljanje dela na domu: prihranki za delodajalca in ugodnosti za delavca!

Opravljanje dela na domu je bilo še pred meseci nekaj nepredstavljivega, a nam je epidemija COVID-19 pokazala, da ima opravljanje dela na domu precej pozitivnih učinkov. Kot zanimivost lahko navedemo, da je pred epidemijo na ravni EU od doma delalo 5,4% zaposlenih, v času epidemije pa 37%. V Sloveniji je v letu 2019 od doma delalo 6,8% zaposlenih. Koliko zaposlenim v Sloveniji je bilo omogočeno opravljanje dela na domu v času epidemije pa še ni znano.

PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI

Spadate tudi vi med tista podjetja, ki ste prepoznali finančne, socialne in druge pozitivne učinke, ki jih prinaša opravljanje dela na domu? Boste delavcem še naprej omogočali opravljanje dela na domu? Veste kako mora biti urejeno z vidika delovnega prava in varnosti in zdravja pri delu? Pokličite naše pravnice na 01 6001 528  ali jim pišite na [email protected] in povprašajte po ponudbi za pripravo vse potrebne dokumentacije!

Informativni izračun plače

Opravljanje dela na domu za lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja!

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Možnost opravljanja dela na domu se je v času razglašene epidemije izkazala kot rešilna bilka za marsikatero podjetje. Hkrati so se pokazali pozitivni učinki na različnih področjih:

 • zaposleni lažje usklajujejo družinsko in poslovno življenje,
 • zaradi zmanjšanega obsega prometa se izboljša stanje okolja,
 • nižji stroški delodajalca za najemnine in potne stroške,
 • manjša obremenjenost kritične infrastrukture (npr. vrtci, šole, javni potniški promet idr.).

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Kljub vsem pozitivnim učinkom pa ureditev opravljanja dela na domu prinaša tudi precejšen organizacijski zalogaj, in sicer:

 • z vidika organizacije dela (obseg, pričakovani rezultati, delovni čas, nadzor, …),
 • z vidika delovnega mesta (zagotavljanje delovnih sredstev, nadomestilo za uporabo lastnih sredstev, varnost in zdravje pri delu, …) in
 • z vidika vključenosti delavca v vse poslovne in socialne vidike pri delodajalcu običajne za opravljanje dela pri delodajalcu.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Opravljanje dela na domu

Možnost opravljanja dela na domu je predvidena z ZDR-1. Za opravljanje dela na domu se šteje:

 • delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali
 • v prostorih po svoji izbiri, ki so izven delovnih prostorov delodajalca ter
 • delo na daljavo, ki ga delavec opravlja z uporabo informacijske tehnologije.

ZNESEK REGRESA 2020

Za opravljanje dela na domu mora biti doseženo soglasje med delodajalcem in delavcem. S pogodbo o zaposlitvi je potrebno urediti pravice, obveznosti in pogoje, ki so odvisni od narave dela na domu:

 • kraj opravljanja dela,
 • razporeditev delovnega časa,
 • obseg opravljanja dela na domu,
 • višina nadomestila za uporabo delavčevih sredstev.

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

Pravilnik o opravljanju dela na domu – primer dobre prakse!

Ima vaše podjetje urejene pravilnike in obvezne akte? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Pravniki svetujemo podjetjem, ki omogočajo opravljanje dela na domu, da sprejmejo interni pravilnik. Slednji je sestavljen individualno, glede na potrebe individualnega podjetja in lahko določa:

 • način sprotnega dogovora o opravljanju dela na domu, če obseg izvajanja ni natančno določen v pogodbi o zaposlitvi,
 • poročanje delavca o evidenci o izrabi delovnega časa,
 • opredelitev dela na domu, ki sodi v dejavnost delodajalca ali ki je potrebno za opravljanje dejavnosti delodajalca (opredelitev možna v aktu o sistemizaciji),
 • način spremljanja dodeljenih delovnih nalog ter rezultatov delavca oziroma poročanje delavca o tem,
 • delovna sredstva in material, ki ga zagotovi delavec oziroma delodajalec,
 • dosegljivost delavca, ki dela na domu – kdaj, v katerih urah ter na kakšen način mora biti delavec dosegljiv za delodajalca ter delodajalec dosegljiv za delavca,
 • omogočanje varne povezave v omrežje delodajalca,
 • način sporočanja podatkov, ki so pomembni za izvajanje pogodbe o zaposlitvi (npr. bolezen),
 • obveznosti glede varnega in zdravega dela od doma.

Pravica do regresa in čakanje na delo

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja