Go to Top

Javni razpisi za podjetja

Aktualni podjetniški razpisi

RazpisovalecNaziv razpisaKratek opis
Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijoJavni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v SlovenijiNamen razpisa je spodbujanje razvoja in krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji, s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije na tujih trgih. Ciljna skupina so mikro, mala in srednje velika podjetja v posameznih vodilnih destinacijah. Prijavitelj mora imeti pisno izraženo podporo vsaj 2/3 občin na območju vodilne destinacije. Višina upravičenih stroškov je od 110.000 do 225.000 EUR, odvisno od regije in števila občin vodilne destinacije, sofinanciranje pa je od 70 do 90-odstotno. Rok za sprejem ponudb: 25.9.2018
Slovenski podjetniški sklad P7R 2017 – Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki SlovenijiSlovenski podjetniški sklad je konec leta 2017 objavil javni razpis P7R 2017 – Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji. Ta je namenjen najemanju ugodnih mikrokreditov za podjetja iz problemskih območij v Republiki Sloveniji, in sicer Maribor z okolico, Pomurje, Pokolpje, Hrastnik, Radeče in Trbovlje. Najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR. Razpis bo odprt do 1. 10. 2018.
Slovenski podjetniški sklad P1 plus 2018 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mereRazpis je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov, garancija Sklada pa povečuje možnost pridobitve kredita za podjetja. Sklad ponuja 3 kreditno-garancijske linije, tako za razvojne garancije kot mikrogarancije.
Prijavni roki: 15.3., 1.4., 15.4., 1.5, 1. 6., 15. 6., 1. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10.
Zavod RS za zaposlovanje Javno povabilo Zaposli.me 2017/2019Subvencija od 5.000 do 7.000 EUR. Za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo ciljnim skupinam programa. Javno povabilo je odprto do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 7. 2019.
Eko skladFinančne spodbude v obliki ugodnih kreditov za različne naložbe na vseh področjih varstva okoljaEko sklad pravnim osebam nudi finančne spodbude v obliki ugodnih kreditov za različne naložbe na vseh področjih varstva okolja. Na voljo so tudi nepovratne finančne spodbude za električna vozila.
SID banka d.d.Ugodni kreditiSID banka ponuja različne sheme pomoči za MSP-je in fizične osebe:


Svoje znanje s področja prijav na razpise si lahko izboljšate na naših seminarjih:

in delavnici

Več o prijavah na razpise pa si lahko preberete tudi v naših novicah: