Go to Top

Javni razpisi za podjetja

Aktualni podjetniški razpisi

RazpisovalecNaziv razpisaKratek opis
Slovenski podjetniški skladSpodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018 - 2019 (P2R)Na razpis se lahko prijavijo mala in srednja podjetja, ki so bila registrirana od 24. 8. 2016 do 20. 10. 2017 in imajo sedež v občini Maribor s širšo okolico, Pokolplje, Pomurje, Hrastnik, Radeče in Trbovlje. Med upravičene stroške spadajo stroški opreme, stroški investicij v neopredmetena sredstva, stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje ter posredni stroški.. Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov, maksimalna višina sofinanciranja pa je 40.000,00 EUR.
Eko skladFinančne spodbude v obliki ugodnih kreditov za različne naložbe na vseh področjih varstva okoljaEko sklad pravnim osebam nudi finančne spodbude v obliki ugodnih kreditov za različne naložbe na vseh področjih varstva okolja. Na voljo so tudi nepovratne finančne spodbude za električna vozila.
SID banka d.d.Ugodni kreditiSID banka ponuja različne sheme pomoči za MSP-je in fizične osebe:


Svoje znanje s področja prijav na razpise si lahko izboljšate na naših seminarjih:

in delavnici

Več o prijavah na razpise pa si lahko preberete tudi v naših novicah: