Go to Top

Javni razpisi za podjetja

Aktualni podjetniški razpisi

RazpisovalecNaziv razpisaKratek opis
Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijoSedmi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letih 2019 in 2020Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje in ohranjanje delovnih mest na področju zgoraj navedenih občin. Na razpis se lahko prijavijo podjetja in samostojni podjetniki, ki so ob oddaji vloge vsaj 18 mesecev vpisani v sodni/poslovni register Slovenije in imajo registriran sedež ali podružnico v eni od zgoraj navedenih občin. Upravičeni so investicijski projekti za področje turizma in investicijski projekti v ostale gospodarske dejavnosti. Prijavitelji lahko pridobijo od najmanj 10.000 do največ 50.000 EUR sofinanciranja.
Slovenski podjetniški sklad P7R 2017 – Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki SlovenijiSlovenski podjetniški sklad je konec leta 2017 objavil javni razpis P7R 2017 – Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji. Ta je namenjen najemanju ugodnih mikrokreditov za podjetja iz problemskih območij v Republiki Sloveniji, in sicer Maribor z okolico, Pomurje, Pokolpje, Hrastnik, Radeče in Trbovlje. Najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR. Razpis bo odprt do 1. 10. 2018.
Zavod RS za zaposlovanje Javno povabilo Trajno zaposlovanje mladihSubvencija 5.000 EUR za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so vsaj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi. Pogoj za pridobitev subvencije je sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas. Javno povabilo je odprto do 31. 7. 2019 oziroma do obvestila o zaprtju povabila za posamezno regijo ali leto.
Zavod RS za zaposlovanje Javno povabilo Zaposli.me 2017/2019Subvencija od 5.000 do 7.000 EUR. Za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo ciljnim skupinam programa. Javno povabilo je odprto do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 7. 2019.
Eko skladFinančne spodbude v obliki ugodnih kreditov za različne naložbe na vseh področjih varstva okoljaEko sklad pravnim osebam nudi finančne spodbude v obliki ugodnih kreditov za različne naložbe na vseh področjih varstva okolja. Na voljo so tudi nepovratne finančne spodbude za električna vozila.
SID banka d.d.Ugodni kreditiSID banka ponuja različne sheme pomoči za MSP-je in fizične osebe:


Svoje znanje s področja prijav na razpise si lahko izboljšate na naših seminarjih:

in delavnici

Več o prijavah na razpise pa si lahko preberete tudi v naših novicah: