Go to Top

Javni razpisi za podjetja

Aktualni podjetniški razpisi

RazpisovalecNaziv razpisaKratek opis
SPIRIT Slovenija Javni razpis »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - 2018«Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve proizvodov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018. Upravičeni stroški se uveljavljajo v obliki standardiziranega stroška na enoto (m2). Predvidena sta dva roka za oddajo vlog: 1. rok: 5. 1. 2018, 2. rok: 15. 5. 2018.
Zavod RS za zaposlovanje Javno povabilo Trajno zaposlovanje mladihSubvencija 5.000 EUR za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so vsaj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi. Pogoj za pridobitev subvencije je sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas. Javno povabilo je odprto do 31. 7. 2019 oziroma do obvestila o zaprtju povabila za posamezno regijo ali leto.
Zavod RS za zaposlovanje Javno povabilo Zaposli.me 2017/2019Subvencija od 5.000 do 7.000 EUR. Za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo ciljnim skupinam programa. Javno povabilo je odprto do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 7. 2019.
Eko skladFinančne spodbude v obliki ugodnih kreditov za različne naložbe na vseh področjih varstva okoljaEko sklad pravnim osebam nudi finančne spodbude v obliki ugodnih kreditov za različne naložbe na vseh področjih varstva okolja. Na voljo so tudi nepovratne finančne spodbude za električna vozila.
SID banka d.d.Ugodni kreditiSID banka ponuja različne sheme pomoči za MSP-je in fizične osebe:


Svoje znanje s področja prijav na razpise si lahko izboljšate na naših seminarjih:

in delavnici

Več o prijavah na razpise pa si lahko preberete tudi v naših novicah: