Go to Top

Priprava poslovnega načrta

Priprava poslovnega načrta je za nekatere podjetnike nujno zlo, za druge pa odlična priložnost za preverbo poslovne ideje: od tega, ali so kupci res pripravljeni kupiti in tudi plačati naš izdelek, pa do tega, ali bomo s poslom uspeli ustvarjati dobiček. Če prve kalkulacije prihodkov in stroškov pokažejo minus, potem je to znak, da mora podjetnik nekatere stvari še razmisliti in narediti nekaj dodatnih raziskav.

Z vsebino opredelimo srce našega posla

Priprava poslovnega načrta poteka na dveh nivojih, vsebinskem in finančnem. V vsebinskem delu opredelimo poslovno idejo, predstavimo podjetje, izdelamo SWOT analizo ter opredelimo poslanstvo, vizijo in cilje podjetja. Bistveni deli tega sklopa so analiza panoge in trendov ter analiza kupcev, konkurentov, kot tudi izdelava učinkovitega trženjskega spleta. Vsebinski del navadno obsega tudi organizacijske in pravne vidike poslovanja, oceno tveganj in problemov ter terminski načrt podjetnikovih aktivnosti.

Poslovna ideja mora biti dobičkonosna

Finančni del je tisti, ki je najbolj pomemben za banke in finančne investitorje. V okviru finančnih projekcij, ki jih navadno izdelamo za 3 do 5 let naprej, opredelimo napoved prodaje in ocenimo stroške, izkaz poslovnega izida pa nam pove, ali bo naša ideja dobičkonosna ali ne. Več o dobičkonosnosti posla

Kam s poslovnim načrtom?

Priprava poslovnega načrta je koristna z več vidikov. Poslovni načrt najprej potrebujete zaradi sebe – gre za osebno izkaznico vašega podjetja, vašo refleksijo in razgrnitev vaših sanj na papir. Koristno pa ga lahko uporabite tudi za druge namene.  Z njim lahko greste na banko po kredit, uporabite ga lahko za prijavo na razpis, prav pa vam pride tudi pri pridobivanju investitorjev.

Priprava poslovnega načrta – potrebujete pomoč?

Če vam priprava poslovnega načrta predstavlja prevelik izziv, vam v oddelku za razvoj in razpise podjetja Data lahko primerno svetujemo. Vabimo vas na brezplačni seminar Kako pripraviti uspešen poslovni načrt, kjer boste dobili veliko koristnih napotkov, ki jih potrebujete za izdelavo poslovnega načrta. Če imate idejo že bolje razdelano, pa ste pravi kandidat za udeležbo na delavnici Do enostavnega poslovnega načrta že v 4 urah, kjer boste lahko svojo poslovno idejo tudi v živo preverili. Če se boste s poslovnim načrtom prijavili tudi na razpise, vas vabimo tudi na brezplačen seminar Evropska sredstva so na voljo, ste pripravljeni, na katerem boste dobili pregled vseh aktualnih razpisov za podjetja ter nasvete, ki jih morate upoštevati pri prijavi.

Več o tem, kako je za podjetja pomembna priprava poslovnega načrta, si lahko preberete tudi tukaj: