Go to Top

Informativni izračuni

Informativni izračuni so vam na voljo spodaj. Pripravili smo vam namreč šest kalkulatorjev, s katerimi lahko opravite izračun plače, se konkretneje pozanimate o neto plači iz bruto zneska, preverite strošek delodajalca in prispevke. Vpogledate lahko tudi v dohodnino 2019, pa v olajšavo za otroke, pri kateri vam bo kalkulator izračunal, kako otroke karseda optimalno uveljavljati kot davčno olajšavo. Tako za tujino kot Slovenijo boste lahko opravili tudi izračun dnevnice. Z novim kalkulatorjem za normirance pa boste poenostavljeno ugotovili davčno osnovo, pri čemer bo kalkulator upošteval vaše normirane odhodke. S kalkulatorjem za avtorsko pogodbo pa si lahko izračunate kakšen je vaš honorar.

Informativni izračuni

Izračun plače

Izračun neto plače iz bruto zneska, izračun celotnega stroška delodajalca, delitev prispevkov.

izračunaj

izračun dohodnine

Izračun dohodnine

Informativni izračun dohodnine za leto 2019.

izračunaj

olajšava za otroke

Olajšava za otroke

Kalkulator izračuna, kako optimalno uveljavljati otroke kot davčno olajšavo.

izračunaj

izračun dnevnice

Izračun dnevnice

Informativni izračuni dnevnic za Slovenijo in tujino.

izračunaj

normiranci

Izračun normiranci

Izračun za normirance vam omogoča poenostavljeno ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

izračunaj

avtorska pogodba

Avtorska in podjemna pogodba

Spodaj lahko vpogledate v stroške avtorske in podjemne pogodbe ter pogodbe za občasno delo.

izračunaj

Pomoč pri zgornjih informativnih izračunih

Informativni izračuni plače: Ko kliknete na gumb “Izračunaj”, v prvem koraku vnesete višino vaše plače, nato pa vpišete še stroška prevoza in malice. V drugem koraku vpišete število vzdrževanih otrok, število vzdrževanih otrok s posebno nego in število morebitnih preostalih vzdrževanih družinskih članov.

Informativni izračuni za normirance: Najprej v prvo vrstico vnesite število mesecev poslovanja, v drugo celotne prihodke v tem poslovnem letu. Kalkulator vam bo ponudil izračun, v primeru, da ste kot normiranec že vplačali akontacijo ali prejeli subvencijo, pa ta podatka vpišite v belo obarvani okenci.

Informativni izračuni dohodnine: Ko pritisnete gumb “Izračunaj”, vnesete obdobje, v katerem ste prejemali dohodke, nato vpišete svojo bruto plačo, koliko je znašal regres za letni dopust, vse plačane prispevke, označite, ali ste rezident RS ali ne ter podate podatke o številu vzdrževanih otrok in morebitnih ostalih članov družine.

Olajšava za otroke: V tem informativnem izračunu smo uporabili najbolj pogoste kombinacije, dobite pa ga tako, da vpišete svojo bruto plačo, vnesete višino regresa za letni dopust, vse plačane prispevke in vplačane akontacije. Ob koncu kalkulatorja vpišete še število otrok.

Informativni izračuni dnevnic: V tem kalkulatorju sprva izberete državo, v kateri ste opravili poslovno pot. Če ste potovali čez več držav, pritisnite na gumb “Dodaj pot”. Za tem vpišite število dni in ur, ob koncu kalkulatorja pa še izberite, katere obroke ste uživali (zajtrk, kosilo, večerja).

Informativni izračuni za avtorske pogodbe: Vnesete samo vaš bruto znesek pogodbe in označite, če ste pokojninsko in invalidsko zavarovani (PIZ zavarovanje), ostalo vam preračuna kalkulator.

Vam ti informativni izračuni niso v pomoč? Niste našli ustreznega kalkulatorja?

Pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si in se dogovorite za individualno svetovanje.