Go to Top

Ustanovitev podjetja

Ustanovitev podjetja

Ko se odločite za ustanovitev podjetja, morate najprej izbrati ustrezno obliko za svojo poslovno dejavnost. Najpogostejši obliki, za kateri se odločijo bodoči podjetniki, sta odprtje družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) ali registracija statusa samostojnega podjetnika (s. p.).

Če se odločite za odprtje družbe z omejeno odgovornostjo ali registracijo samostojne dejavnosti na DATA točki (VEM točka oz. SPOT registracija):

 • Postopek ustanovitve podjetja je brezplačen!
 • Pri postopku vam bodo pomagali izkušeni referenti.
 • Za vas bomo izpolnili vso dokumentacijo.
 • Pomagali vam bomo izbrati ustrezno dejavnost.
 • Brezplačno vam bomo overili izjavo solastnika objekta, kjer boste imeli prijavljen poslovni naslov (ob prisotnosti (so)lastnika).
 • Kadarkoli v prihodnosti boste lahko brezplačno spreminjali podatke o svojem podjetju ali samostojne dejavnosti, npr. dodajali dejavnosti.

Rezervirajte svoj termin

Postopek za ustanovitev podjetja je danes enostavnejši in lažji kot kdaj koli. Pokličite nas na na 01/600-1530 in si rezervirajte svoj termin!

Kako odpreti podjetje – s. p. ali d. o. o.?

Najpogostejše oblike ustanovljenih podjetij so:

Razlike med s.p. in d.o.o.

 S.P.D.O.O.
Osebna odgovornostDA (odgovarjate z osebnim premoženjem)NE (odgovarjate le z vloženim kapitalom oz. kapitalom podjetja)
Osnovni kapitalNi potreben7.500 € (lahko v denarju, sredstvih ali poljubno kombinirano), na DATA točki izključno v denarju.
UstanovitevBrezplačno na DATA točki Brezplačno na DATA točki
Obdavčitev dobička16%, 26%, 33%, 39%, 50% (dohodninska lestvica)Davek od dohodkov pravnih oseb – 19 %
Vodenje poslovnih knjigNorminirani odhodki (80%)
Enostavno knjigovodstvo
Dvostavno knjigovodstvo
Norminirani odhodki (80%)
Dvostavno knjigovodstvo

Za popoldanski s. p. pravnoformalno velja vse enako kot za t. i. navaden s. p., le osnova za obračun prispevkov za socialna zavarovanja je drugačna.

Pogoji za ustanovitev podjetja

 1. Bodoči družbenik in bodoči zastopnik podjetja, mora biti pri postopku registracije osebno prisotni. Če gre za večosebno družbo, morajo biti prisotni vsi družbeniki in vsi zastopniki.
 2. Za postopek potrebujejo veljavni osebni dokument.
 3. Ustanovni kapital d. o. o. mora biti v denarju in najmanjšem znesku 7.500 evrov.
 4. Družbenik v evidenci Finančne uprave RS ne sme biti zaveden kot davčni dolžnik ali neplačnik.

ustanovitev podjetja

Za odprtje podjetja (s. p. ali d. o. o.) na DATA točki potrebujete:

 • osebni dokument,
 • davčno številko,
 • overjeno soglasje lastnika stanovanja oz. hiše, kjer bo vaš poslovni naslov, če vi niste lastnik objekta. Soglasje lastnik objekta overi na Upravni enoti ali pri notarju.

Na podlagi ZGD-1I namreč velja, da mora samostojni podjetnik ali družbenik družbe, ki ni lastnik ali solastnik objekta na poslovnem naslovu, pri prijavi za vpis ali prijavi za vpis spremembe poslovnega naslova, priložiti overjeno izjavo (so)lastnika objekta. S to izjavo lastnik dovoljuje poslovanje na tem naslovu. Izjavo (so)lastnika objekta za prijavo ali spremembo poslovnega naslova lahko overi referent na DATA točki tako za družbe z omejeno odgovornostjo, kot tudi za samostojnega podjetnika.

Soglasje za S. P.

Soglasje za D. O. O.

Postopek ustanovitve s. p. na DATA točki 

Za postopek registracije s.p. na DATA točki, bodoči podjetnik potrebuje:

 • osebni dokument,
 • davčno številko,
 • overjeno soglasje (so)lastnika stanovanja oz. hiše, kjer bo vaš poslovni naslov, če vi niste lastnik objekta.

Pri postopku registracije s.p. na DATA točki, referent za bodočega podjetnika pripravi sledeče obrazce:

 • prijava za vpis samostojnega podjetnika – AJPES obrazec.
 • oddaja davčnih podatkov za samostojnega podjetnika – FURS obrazec.
 • prijava v obvezna socialna zavarovanja – M1 obrazec.

Podjetnik obrazce podpiše in referent jih nato po elektronski poti pošlje na ustrezne institucije. Sklep o vpisu podjetnika v poslovni register AJPES, bo podjetnik prejel naslednji dan od datuma, ki ga je pri postopku za ustanovitev podjetja predlagal za datum vpisa v register podjetij, na naslov, ki ga je določil ob registraciji.

Postopki, ki jih s.p. opravi po registraciji podjetja:

 1. S sklepom o vpisu v poslovni register podjetij AJPES, podjetnik nato odpre TRR na banki.
 2. Podjetniku predlagamo se udeleži usposabljanja iz Varstva in zdravja pri delu, izdela oceno tveganja in opravi zdravniški pregled na medicini dela.
 3. Predlagamo, da se novi podjetnik čim prej sestane z bodočim računovodjem svojega podjetja.

Rezervirajte svoj termin

Koristni napotki za s.p.:

 • Če želite ustanoviti s. p. na določen, želeni dan, vam svetujemo, da se za termin registracije s. p. naročite nekaj dni prej, saj boste le tako lahko pričeli s poslovanjem na dan, ki ga boste sami določili ob registraciji podjetja. Ustanovitev podjetja - s. p. na isti dan, ko opravljate postopek na DATA točki, ni več mogoča.
 • Smiselno je ob registraciji podjetja registrirati tiste in toliko dejavnosti, s katerimi bo podjetnik takoj začel poslovati. Dodajanje novih dejavnosti je možno tudi po ustanovitvi podjetja.
 • Imaginarno ime pri s. p. ni obvezno, saj ga podjetnik lahko kadarkoli doda k imenu podjetja.

Več lahko izveste na našem seminarju

Postopek ustanovitve d. o. o. na DATA točki

Na DATA točki se lahko ustanavljajo tako enoosebne kot večosebne družbe (v kolikor se družbeniki strinjajo s formalno družbeno pogodbo, ki se nahaja na portalu SPOT).

Za postopek registracije d. o. o. na DATA točki, bodoči podjetnik potrebuje:

 • osebni dokument,
 • overjeno soglasje (so)lastnika nepremičnine, kjer bo vaš poslovni naslov, če vi niste lastnik objekta. Soglasje (so)lastnika objekta overi referent na DATA točki, Upravna enota ali notar.

Pri postopku registracije d. o. o. na DATA točki, referent za podjetje pripravi sledeče obrazce:

 • Akt o ustanovitvi /Družbeno pogodbo, če je ustanoviteljev več,
 • Sklep o imenovanju zastopnikov,
 • Sklep o določitvi poslovnega naslova,
 • Izjava zastopnika,
 • Davčne podatke.

Družbeniki in zastopniki podpišejo dokumente. Referent na DATA točki, podjetnikom izroči dokumentacijo za odprtje začasnega računa na izbrani banki:

 • Akt o ustanovitvi/Družbeno pogodbo,
 • Sklep o imenovanju zastopnikov,
 • Sklep o določitvi poslovnega naslova.

S to dokumentacijo podjetnik odpre začasni račun na banki, na ta račun nakaže oziroma položi osnovni kapital. Banka mu izda Potrdilo o vplačilu kapitala. To potrdilo najkasneje v 14 dneh podjetnik v originalu dostavi na DATA točko referentu, ki je zanj pripravil dokumentacijo podjetja. Referent na DATA točki po elektronski poti pošlje dokumentacijo na registrsko sodišče. Če je z vlogo vse v redu, je podjetje registrirano v približno 7 dneh. Po prejemu Sklepa o vpisu poslovnega subjekta v register podjetij, se podjetnik vrne na banko in začasni račun spremeni v poslovni račun. Podjetje razpolaga s 7.500 evri. kapitala za tekoče poslovanje.

Rezervirajte svoj termin

Kaj morate urediti po ustanovitvi podjetja?

Ko je vaše podjetje ustanovljeno:

 • lahko zaposlite družbenika,
 • pričnete s postopkom pridobitev davčne številke,
 • zaposlite druge sodelavce,
 • spreminjate podatke podjetja,
 • sprejmete splošne akte podjetja,
 • določite delovni čas,
 • sklenete pogodbo o vodenju računovodskih knjig in izberete računovodjo,
 • pričnete izdajati račune.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

SPIRIT Slovenija, javna agencija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Evropski sklad za regionalni razvoj

Rezervirajte svoj termin