Go to Top

COMPACT

O razpisu: H2020-ICT-2016-2017 (Information and Communication Technologies) v okviru programa Horizon 2020. Vrsta akcije: CSA (Coordination and support action) – koordinacija in mreženje raziskovalnih in inovacijskih projektov, programov in politik.

Ime projekta: COMPACT: Od raziskav k politikam skozi povečanje osveščenosti trenutnega stanja na področju družbenih medijev in konvergence (angl.: COMPACT: From research to policy through raising awareness of the state of the art on social media and convergence).

Namen projekta: povečati ozaveščenost najnovejših tehnoloških odkritij med ključnimi deležniki v kontekstu družbenih medijev in konvergence

Cilji projekta: 1. Proučiti stanje na področju raziskav in tehnologij v povezavi s konvergenco družbenih medijev. 2. Proučiti stanje na področju politik, ki pokrivajo področje konvergence medijev. 3. Proučiti stanje in napredek v smeri evropske agende Enotnega digitalnega trga. 4. Izvesti osveščevalne dogodke med deležniki.

Začetek projekta: 1. 10. 2017

Trajanje projekta: 36 mesecev

Projektni partnerji: Insight Centre for Data Analytics, National University of Ireland, Galway (koordinator; Irska), The School of Communication and Media (Slovaška), DATA d.o.o. (Slovenija), The European Digital SME Alliance (Belgija), Bulgarian Association of Software Companies (Bolgarija), Jožef Štefan Institute (Slovenija), Ontotex Corp. (Bolgarija), NGO Agency of European Innovations (Ukrajina), Media 21 Foundation (Bolgarija), The Research Centre for Communication and Culture, Catholic University of Portugal (Portugalska), Partnership for Social Development (Hrvaška), IT Forum (Danska), The University of Latvia (Latvija), Hellenic Foundation for European and Foreign Police (Grčija) in Mediaframe Ltd (Velika Britanija).

Projekt COMPACT

Spletna stran projekta: compact-media.eu