Go to Top

Računovodske informacije

Računovodske informacije.

Katere računovodske informacije morate nujno poznati?

Pomembni roki za oddajo raznih poročil – letni pregled

DATUMOPIS
10.01.zadnji dan za plačilo prvega mesečnega obroka akontacije davka od dohodkov iz dejavnosti (dohodnina), ki se ga plačuje najkasneje do vsakega 10. v mesecu
31.01.izpis podatkov o izplačanih dohodkih v preteklem letu za zaposlene in ostale fizične osebe
31.01.poročanje o prodaji na daljavo ali elektronskih storitev končnim potrošnikov v EU (kadar letni promet ni presegel 10.000 evrov)
31.03.napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti (SP) oz. obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DOO) ter letno poročilo AJPES (bilance)
30.04. – 30.06. *poslati ugovor na informativni izračun dohodnine
do 15. v mesecuobračun in plačilo (v petih dneh od oddaje) prispevkov za zavezanca
do 18. v mesecuobračun in izplačilo plač ter oddaja REK obrazcev ter plačilo prispevkov (v petih dneh od oddaje) za zaposlene
do zadnjega delovnega dne v mesecu, ki slediobračun in plačilo davka na dodano vrednost za pretekli mesec (pozor RP za EU do 20.)
Kvartalno – do zadnjega dne meseca, ki slediDDV-VEM/OSS prodaja blaga in storitev končnim potrošnikom v EU
do 31.12.obvestilo o spremembi načina vodenja poslovnih knjig za prihodnje leto (za SP)
obvezni POBOTIpo urniku AJPES (vsak mesec prijava dolgov/obveznosti)

Plača

Prevoz na deloRegres za LDPrehranaOpomba
140 evrov/mes*Povprečna bruto plača RS (za leto 2021: 1.969,59 evrov)7,96 evrov/delovni danMAX (zgornja meja)
0,21 evrov/km 1.074,43 evrov4,71 evrov/delovni danMIN (spodnja meja)
Od navedenih zneskov ni potrebno obračunati prispevkov in akontacije davka/dohodnine ( Uredba)
Obvezni večstranski pobot AJPES je določen z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP)

*ali več po dejanskem izračunu kilometrine

Urnik pobotanj za 2022 (Ajpes)

Izvedba pobotaSprejem prijav za pobot
Zap.št. krogaMesecPrvi dan sprejemanja prijavDatum izvedbe pobota*
1JANUAR13.01.202220.01.2022
2FEBRUAR10.02.202217.02.2022
3MAREC10.03.202217.03.2022
4APRIL14.04.202221.04.2022
5MAJ12.05.202219.05.2022
6JUNIJ09.06.202216.06.2022
7JULIJ14.07.202221.07.2022
8AVGUST11.08.202218.08.2022
9SEPTEMBER08.09.202215.09.2022
10OKTOBER13.10.202220.10.2022
11NOVEMBER10.11.202217.11.2022
12DECEMBER08.12.202215.12.2022
* Zadnji rok za oddajo prijave je dan izvedbe posameznega kroga pobota, in sicer do 13. ure.


Stroški službenih potovanj

Dnevnice

Službeno potovanje po Sloveniji (velja od 01.08.2008):
nad 6 do 8 ur – 7,45€
nad 8 do 12 ur – 10,68€
nad 12 do 24 ur – 21,39€

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
Službena potovanja po tujini: Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino

DRŽAVA/MESTO ZNESEK DNEVNICE
v ameriških dolarjih ($) ali eurih (€)
Albanija 40€
Andora 40€
Armenija 40€
Avstralija 60$
Avstrija 55€
Azerbajdžan 40€
Belgija 63€
Belorusija 40€
Bolgarija 40€
Bosna in Hercegovina 40€
Ciper 40€
Češka 40€
Črna gora 40€
Danska 55€
Estonija 40€
Finska 55€
Francija 55€
Grčija 40€
Gruzija 40€
Hrvaška 40€
Irska 55€
Islandija 55€
Italija 55€
Japonska 100$
Kanada 60$
Kitajska 44$
Kosovo 40€
Latvija 40€
Lihtenštajn 55€
Litva 40€
Luksemburg 55€
Madžarska 40€
Malta 40€
Moldavija 40€
Monako 55€
Nemčija 55€
Nizozemska 55€
Norveška 55€
Nova Zelandija 60$
Poljska 40€
Portugalska 55€
Romunija 40€
Rusija 40€
San Marino 40€
Severna Makedonija 40€
Slovaška 40€
Srbija 40€
Španija 55€
Švedska 55€
Švica 55€
Turčija 40€
Ukrajina 40€
Vatikan 55€

Lestvica za odmero dohodnine za leto 2022:

Če znaša neto letna
davčna osnova v eurih
Znaša dohodnina v eurih
NadDo
8.755,0016 %
8.755,0025.750,001.400,80+ 26 % nad 8.755,00
25.750,0051.500,005.819,50+ 33 % nad 25.750,00
51.500,0074.160,0014.317,00+ 39 % nad 51.500,00
74.160,0023.154,40+ 45 % nad 74.160,00

Olajšave pri odmeri dohodnine za leto 2022:

SPLOŠNA OLAJŠAVA
Usklajeni znesek skupnega dohodka iz tretjega od¬stavka 111. člena ZDoh-2 za leto 2022 znaša 13.716,33 eura.

Enačba za določitev dodatne splošne olajšave v skla¬du s tretjim odstavkom 111. člena ZDoh-2 je za leto 2022: zmanjšanje = 19.261,43 eura – 1,40427 x skupni dohodek.

LetoLetna davčna olajšavaMesečna davčna olajšava
20224.500375
20235.500458,33
20246.500541,67
20257.500625

OSEBNE OLAJŠAVE

 LETNE OLAJŠAVEMESEČNE OLAJŠAVE
1. osebna olajšava za invalida s 100% telesno okvaro18.188,611.515,72
2. posebna olajšava za:
– za prvega vzdrževanega otroka2.510,03209,17
– za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo9.094,90757,91
– za vsakega nadaljnjega otroka se olajšava za prvega vzdrževanega otroka oziroma olajšava za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo poveča za:
– drugega vzdrževanega otroka za 2.728,72218,69227,39
– tretjega vzdrževanega otroka za 4.551,102.041,07379,26
– četrtega vzdrževanega otroka za 6.373,483.863,45531,12
– petega vzdrževanega otroka za 8.195,865.685,83682,99
– vse nadaljnje vzdrževane otroke glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka za 1.822,38834,85
– za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana2.510,03209,17
3. olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 2.903,66

Koledar oddajanja obrazcev – dohodnina

Napoved za odmero dohodninedo 31. julija za zavezance, ki ne prejmejo info. izračuna
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev ter drugih deležev v kapitaludo 28. februarja za preteklo leto
Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EUdo 28. februarja za preteklo leto
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najemdo 15. januarja za preteklo leto
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodki iz delovnega razmerja, pokojnine) - za rezidentesedmi dan po pridobitvi dohodka, ob spremembi višine dohodka, do 31. decembra tekočega leta za naslednje leto
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve - za nerezidentesedmi dan po pridobitvi dohodka, ob spremembi višine dohodka, do 31. decembra tekočega leta za naslednje leto
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja) za rezidentedo 10. v mesecu za dohodke prejete v preteklem mesecu
Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkovsedmi dan po pridobitvi dohodka