Go to Top

Računovodske informacije

Računovodske informacije

Katere računovodske informacije morate nujno poznati?

Pomembni roki za oddajo raznih poročil – letni pregled

DATUMOPIS
vsaki 10. dan v mesecuzadnji dan za plačilo prvega mesečnega obroka akontacije davka od dohodkov iz dejavnosti (dohodnina) oz. davka od dohodka pravnih oseb, ki se ga plačuje najkasneje do vsakega 10. v mesecu ali na tri mesece
31.01.izpis podatkov o izplačanih dohodkih v preteklem letu za zaposlene in ostale fizične osebe
31.03.napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti (SP) oz. obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DOO) ter letno poročilo AJPES (bilance)
31.05. – 30.06. poslati ugovor na informativni izračun dohodnine
do zadnjega delovnega dne v mesecuobračun in plačilo davka na dodano vrednost za pretekli mesec (pozor dobave v EU do 20. v mesecu)
do 15. v mesecuobračun in plačilo (v petih dneh od oddaje) prispevkov za zavezanca SP oz. lastnika/zastopnika družbe DOO
do 18. v mesecuobračun in izplačilo plač ter oddaja REK obrazcev ter plačilo (v petih dneh od oddaje) prispevkov za zaposlene
do 31.12.obvestilo o spremembi načina vodenja poslovnih knjig za prihodnje leto (SP)
obvezni POBOTIpo urniku AJPES (vsak mesec prijava dolgov/obveznosti)

Plača v EUR

  • Letna povprečna bruto plača na zaposlenega v letu 2016: 1.584,66 €
  • Najnižja zavarovalna osnova za samozaposlene in lastnike d. o. o. se vsak mesec spreminja:

Osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost

  • Minimalna bruto plača za zaposlene od 1. januarja 2018: 842,79 €
  • Najnižja osnova za obračun prispevkov zaposlenih, za izplačila od 1. 1. 2018 do 28. 2. 2018, znaša 855,72 € (54 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2016 znaša 1.584,66 €). Za izplačila od 1. 3. 2018 dalje bo najnižja osnova za obračun prispevkov za osebe v delovnem razmerju določena v višini 54 % povprečne letne plače zaposlenih v RS za leto 2017, preračunane na mesec (znesek bo znan po objavi povprečne letne plače zaposlenih v RS za leto 2017).

Dodatki k plači v EUR

Prevoz na deloRegres za LDPrehranaOpomba
Javni prevoz * ali 0,18 €/km70 % povprečne plače za predpretekli mesec6,12 €/danMAX (zgornja meja)
842,79 €4,27€/dan
3,79€ (javni sektor)
MIN (spodnja meja)
Od navedenih zneskov ni potrebno obračunati prispevkov za socialno varnost in akontacije davka-dohodnine.
*Javni prevoz: najmanj v višini 60% cene najcenejšega javnega prevoza na delo


Obvezni večstranski pobot

Obvezni pobot je določen z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP)

Pravila o izvajanju obveznega večstranskega pobota

Urnik pobotanj za 2018 (Ajpes)

Izvedba pobotanjSprejem prijav za pobotanje
Zap.št. krogaMesecPrvi dan sprejemanja prijavDatum izvedbe pobota*
1JANUAR18.01.201825.01.2018
2FEBRUAR15.02.201822.02.2018
3MAREC15.03.201822.03.2018
4APRIL12.04.201819.04.2018
5MAJ17.05.201824.05.2018
6JUNIJ14.06.201821.06.2018
7JULIJ12.07.201819.07.2018
8AVGUST16.08.201823.08.2018
9SEPTEMBER13.09.201820.09.2018
10OKTOBER18.10.201825.10.2018
11NOVEMBER15.11.201822.11.2018
12DECEMBER13.12.201820.12.2018
* Zadnji rok za oddajo prijave je dan izvedbe posameznega kroga pobota, in sicer do 13. ure.


Dnevnice

Službeno potovanje v Sloveniji:
od 1.8.2008 naprej velja:
nad 6 do 8 ur – 7,45€
nad 8 do 12 ur – 10,68€
nad 12 do 24 ur – 21,39€

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo


Lestvica za odmero dohodnine za leto 2018:

Če znaša neto letna
davčna osnova v eurih
Znaša dohodnina v eurih
NadDo
8.021,3416 %
8.021,3420.400,001.283,41+ 27 % nad 8.021,34
20.400,0048.000,004.625,65+ 34 % nad 20.400,00
48.000,0070.907,2014.009,65+ 39 % nad 48.000,00
70.907,2022.943,46+ 50% nad 70.907,20

Več o olajšavah…


Koledar oddajanja obrazcev – dohodnina

Napoved za odmero dohodninedo 31. julija za zavezance, ki ne prejmejo info. izračuna
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev ter drugih deležev v kapitaludo 28. februarja za preteklo leto
Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EUdo 28. februarja za preteklo leto
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najemdo 15. januarja za preteklo leto
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodki iz delovnega razmerja, pokojnine) - za rezidentesedmi dan po pridobitvi dohodka, ob spremembi višine dohodka, do 31. decembra tekočega leta za naslednje leto
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve - za nerezidentesedmi dan po pridobitvi dohodka, ob spremembi višine dohodka, do 31. decembra tekočega leta za naslednje leto
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja) za rezidentedo 10. v mesecu za dohodke prejete v preteklem mesecu
Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkovsedmi dan po pridobitvi dohodka