Go to Top

Računovodske informacije

Računovodske informacije - Podjetništvo, ustanovitev podjetja | Data d.o.o.

Računovodske informacije - Podjetništvo, ustanovitev podjetja | Data d.o.o.

Računovodske informacije.

Katere računovodske informacije morate nujno poznati?

Pomembni roki za oddajo raznih poročil – letni pregled

 
DATUMOPIS
20.01.zadnji dan za plačilo prvega mesečnega obroka akontacije davka od dohodkov iz dejavnosti (dohodnina), ki se ga plačuje najkasneje do vsakega 20. v mesecu
31.01.izpis podatkov o izplačanih dohodkih v preteklem letu za zaposlene in ostale fizične osebe
31.01.poročanje o prodaji na daljavo ali elektronskih storitev končnim potrošnikov v EU (kadar letni promet ni presegel 10.000 evrov)
31.03.napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti (SP) oz. obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DOO) ter letno poročilo AJPES (bilance)
30.04. – 30.06. *poslati ugovor na informativni izračun dohodnine
do 15. v mesecuobračun prispevkov za zavezanca - plačilo v petih dneh od oddaje (20.)
do 18. v mesecuobračun in izplačilo plač ter oddaja REK obrazcev ter plačilo prispevkov (v petih dneh od oddaje) za zaposlene
do zadnjega delovnega dne v mesecu, ki slediobračun in plačilo davka na dodano vrednost za pretekli mesec (pozor RP za EU do 20.)
Kvartalno – do zadnjega dne meseca, ki slediDDV-VEM/OSS prodaja blaga in storitev končnim potrošnikom v EU
do 31.12.obvestilo o spremembi načina vodenja poslovnih knjig za prihodnje leto (za SP)
obvezni POBOTIpo urniku AJPES (vsak mesec prijava dolgov/obveznosti)

Plača

 
Prevoz na deloRegres za LDPrehranaOpomba
140 evrov/mes*Povprečna bruto plača RS (za leto 2021: 1.969,59 evrov)6,12 evrov/delovni danMAX (zgornja meja)
0,21 evrov/km1.074,43 evrov4,71 evrov/delovni danMIN (spodnja meja)

Od navedenih zneskov ni potrebno obračunati prispevkov in akontacije davka/dohodnine ( Uredba)
Obvezni večstranski pobot AJPES je določen z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP)

*ali več po dejanskem izračunu kilometrine

Urnik pobotanj za 2023 (Ajpes)

 
Izvedba pobota Sprejem prijav za pobot 
Zap.št. krogaMesecPrvi dan sprejemanja prijavDatum izvedbe pobota*
1JANUAR13.01.202320.01.2023
2FEBRUAR10.02.202317.02.2023
3MAREC10.03.202317.03.2023
4APRIL14.04.202321.04.2023
5MAJ12.05.202319.05.2023
6JUNIJ09.06.202316.06.2023
7JULIJ14.07.202321.07.2023
8AVGUST11.08.202318.08.2023
9SEPTEMBER08.09.202315.09.2023
10OKTOBER13.10.202320.10.2023
11NOVEMBER10.11.202317.11.2023
12DECEMBER08.12.202315.12.2023

* Zadnji rok za oddajo prijave je dan izvedbe posameznega kroga pobota, in sicer do 13. ure.


Stroški službenih potovanj

Dnevnice

Službeno potovanje po Sloveniji (velja od 01.01.2023):
nad 6 do 8 ur – 9,69€
nad 8 do 12 ur – 13,88€
nad 12 do 24 ur – 27,81€

Kilometrina 0,43 € za vsak prevožen kilometer.

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
Službena potovanja po tujini: Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino

 
DRŽAVA/MESTOZNESEK DNEVNICE
v ameriških dolarjih ($) ali eurih (€)
Albanija40€
Andora40€
Armenija40€
Avstralija60$
Avstrija55€
Azerbajdžan40€
Belgija63€
Belorusija40€
Bolgarija40€
Bosna in Hercegovina40€
Ciper40€
Češka40€
Črna gora40€
Danska55€
Estonija40€
Finska55€
Francija55€
Grčija40€
Gruzija40€
Hrvaška40€
Irska55€
Islandija55€
Italija55€
Japonska100$
Kanada60$
Kitajska44$
Kosovo40€
Latvija40€
Lihtenštajn55€
Litva40€
Luksemburg55€
Madžarska40€
Malta40€
Moldavija40€
Monako55€
Nemčija55€
Nizozemska55€
Norveška55€
Nova Zelandija60$
Poljska40€
Portugalska55€
Romunija40€
Rusija40€
San Marino40€
Severna Makedonija40€
Slovaška40€
Srbija40€
Španija55€
Švedska55€
Švica55€
Turčija40€
Ukrajina40€
Vatikan55€

Lestvica za odmero dohodnine za leto 2023:

 
Če znaša neto letna
davčna osnova v eurih
Znaša dohodnina v eurih
NadDo  
 8.755,00 16 %
8.755,0025.750,001.400,80+ 26 % nad 8.755,00
25.750,0051.500,005.819,50+ 33 % nad 25.750,00
51.500,0074.160,0014.317,00+ 39 % nad 51.500,00
74.160,00 23.154,40+ 50 % nad 74.160,00

Olajšave pri odmeri dohodnine za leto 2023:

SPLOŠNA OLAJŠAVA
Usklajeni znesek skupnega dohodka iz tretjega od¬stavka 111. člena ZDoh-2 za leto 2023 znaša 16.000,00 eura.

Enačba za določitev dodatne splošne olajšave v skla¬du s tretjim odstavkom 111. člena ZDoh-2 je za leto 2023: zmanjšanje = 18.761,40 eura – 1,17259 x skupni dohodek.

 
LetoLetna davčna olajšavaMesečna davčna olajšava
20235.000416,67

OSEBNE OLAJŠAVE

 
 LETNE OLAJŠAVEMESEČNE OLAJŠAVE
1. osebna olajšava za invalida s 100% telesno okvaro18.188,611.515,72
2. posebna olajšava za:  
– za prvega vzdrževanega otroka2.698,00224,83
– za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo9.777,00814,75
– za vsakega nadaljnjega otroka se olajšava za prvega vzdrževanega otroka oziroma olajšava za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo poveča za:  
– drugega vzdrževanega otroka za2933,00244,42
– tretjega vzdrževanega otroka za4.892,00407,67
– četrtega vzdrževanega otroka za6.851,00570,92
– petega vzdrževanega otroka za8.810,00734,17
– vse nadaljnje vzdrževane otroke glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka za1.959,00163,25
– za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana2.698,00224,83
3. olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje2.903,66 

Koledar oddajanja obrazcev - dohodnina

 
Napoved za odmero dohodninedo 31. julija za zavezance, ki ne prejmejo info. izračuna
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev ter drugih deležev v kapitaludo 28. februarja za preteklo leto
Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EUdo 28. februarja za preteklo leto
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najemdo 15. januarja za preteklo leto
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodki iz delovnega razmerja, pokojnine) - za rezidentesedmi dan po pridobitvi dohodka, ob spremembi višine dohodka, do 31. decembra tekočega leta za naslednje leto
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve - za nerezidentesedmi dan po pridobitvi dohodka, ob spremembi višine dohodka, do 31. decembra tekočega leta za naslednje leto
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja) za rezidentedo 10. v mesecu za dohodke prejete v preteklem mesecu
Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkovsedmi dan po pridobitvi dohodka