Go to Top

EU razpisi

Aktualni EU razpisi

Naziv JRRok za prijavoSofinanciranjeUpravičeni stroški
Fast track to Innovation21. 2. 2019,
23. 5. 2019,
22. 10. 2019,
19. 2. 2020,
9. 6. 2020,
27. 10. 2020.
do 3 mio eur oz. do 70 % upravičenih stroškovOsnovni pogoj za prijavo na razpis je inovacija, ki je že v fazi prototipa, saj so upravičeni stroški projekta vezani na aktivnosti pilotiranje, obširnejše testiranje, validacija sistemov v realnih delovnih pogojih, validacija poslovnih modelov, pred-normativne raziskave in definicijo standardnih okolij.
Instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP) - I. faza13.2.2019, 7.5.2019, 5.9.2019, 6.11.2019, 12.2.2020, 6.5.2020, 2.9.2020 in 4.11.202070 % oz. max. 50.000,00 eurocena tveganj, raziskava trga, vključevanje uporabnikov, analiza zakonskih omejitev in standardov, upravljanje z intelektualno lastnino, iskanje partnerjev, ocena izvedljivosti
Instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP) - II. faza9. 1. 2019,
3. 4. 2019,
5. 6. 2019,
9. 10. 2019,
8. 1. 2020,
18. 3. 2020,
19. 5. 2020 in
7. 10. 2020
70 % oz. med 0,5 do 2,5 mio eurV drugi fazi projekta so upravičene aktivnosti, kot so: testiranje, izdelava prototipa, pilotiranje, izdelava končnega produkta, tržna analiza ter ostale dejavnosti, ki bodo omogočile, da vaša inovacija (produkt, proces, storitev, ipd.) preide v fazo, zrelo za trg. V primeru, da je potrebno še dodatno raziskovanje, je to upravičeno tudi v tej fazi.
HORIZON 202031.12.2020Višina sofinanciranja: med 70 – 100%
Višina projekta: odvisna od razpisa do razpisa (nekje med 3 – 7 mio eur)
Odvisno od posameznega javnega razpisa
Interreg Danube Transnational Programme8.3.2019 - first stage85%Program spodbuja inovacije,podpira ohranjanje naravne in kulturne dediščine Podonavja ter spodbuja prehod na nizkoogljično gospodarstvo.

Področja intervencije:
1. Inovacije
2. Okolje in kultura
3. Transport in energija
4. Upravljanje