Go to Top

EU razpisi

Aktualni EU razpisi

RazpisovalecNazivKratek opis
Evropska komisijaObzorje 2020 Gre za največji program EU za raziskave in inovacije, ki bo aktiven v obdobju 2014-2020 s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta v Evropi. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki bodo namenjena tem aktivnostim, je preko 80 milijard EUR. Jedro programa so odlična znanost, konkurenčna industrija in reševanje družbenih izzivov Odpiranje različnih razpisov poteka različno skozi celo leto.
Podprogram: Instrument za mala in srednje velika podjetjaGre za program, ki je namenjen izrecno mikro, malim in srednjim podjetjem, njegov namen pa je podpreti z nepovratnimi sredstvi vse inovativne projekte, ki izkazujejo visoko stopnjo razvoja, rasti in internacionalizacije. Cilj programa za MSP je predvsem pomagati podjetjem premostiti razkorak med raziskavami in razvojem in komercializacijo inovacij.