Go to Top

Uporabni obrazci

Uporabni obrazci za tekoče poslovanje podjetij – primeri računov za s.p. ali d.o.o., potni nalogi, kilometrina, pridobitev davčne številke za tuje osebe …

Uporabni obrazci za tekoče poslovanje

Vstop v sistem DDV

Pridobitev davčne številke za tuje fizične osebe (DR-02)

Pridobitev davčne številke za tuje pravne osebe (DR-04)

Knjigovodstvo

Razno


Uporabni obrazci za tekoče poslovanje

Račun: s.p. brez DDV

Račun: s.p. z DDV

Račun: podjetje brez DDV

Račun: podjetje z DDV

Kilometrina

Potni nalog

Vstop v sistem DDV

Obrazec DDV P2

Obrazec DDV O

Poročilo o dobavah

Rekapitulacijsko poročilo

Osnutki klavzul na računih

Pridobitev davčne številke za tuje fizične osebe (DR-02)

Obrazec v slovenščini

Obrazec v italijanščini

Obrazec v madžarščini

Pridobitev davčne številke za tuje pravne osebe (DR-04)

Obrazec v slovenščini

Obrazec v italijanščini

Obrazec v madžarščini

Knjigovodstvo

Knjiga ostalih terjatev

Temeljnice

Register osnovnih sredstev

Razno

F-gradbeništvo SKD 2008 s pojasnili

Prijava opravljanja kratkotrajnega dela

Prijava nezgode – poškodbe pri delu