Go to Top

Zaposlitev

Trenutno razpisujemo prosta delovna mesta: 

 1. informatik (m/ž)
 2. samostojni računovodja (m/ž)
 3. knjigovodja (m/ž)
 4. pravnik (m/ž)
 • Kraj dela: Dunajska 136, Ljubljana
 • Načini prijave in roki prijav so zapisani pod vsakim opisom delovnega mesta.

Informatik (m/ž)

Ki bo skrbel predvsem za:

 • nadzor in pregled nad programsko opremo podjetja,
 • ocena redundantnosti, predlog za izboljšavo, optimizacijo, predvsem pa za njeno integracijo,
 • sposobnost razvoja lastnih manjših programskih rešitev,
 • zaznava potreb po  novih IT rešitvah,  podajanje predlogov za rešitve, raziskave trga, pridobitev ponudb, njihova predstavitev vodstvu, nadzor nad izvedbo
 • nadzor del, ki jih na programski opremi izvajajo zunanji partnerji,
 • organiziranje delovnih mest z IT  opremo,
 • delo na projektih IT optimizacije in avtomatizacije.

Od kandidatov pričakujemo:

 • visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri,
 • vsaj tri leta delovnih izkušenj na podobnih delih,
 • dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
 • obvladovanje angleškega jezika,
 • hitrost, odzivnost in usmerjenost k rezultatom. 

Novemu sodelavcu ponujamo:

 • delo za nedoločen čas (s poskusno dobo),
 • svetovanje strokovnih sodelavcev na vseh področjih dela,
 • možnosti kontinuiranega izobraževanja,
 • podporo celotne Datine ekipe,
 • delo med pozitivnimi sodelavci.
 • Po zaključenih gradbenih delih pa tudi parkirišče za poslovno stavbo.

Prijava:

Prijave z življenjepisom in predstavitvenim pismom do 13. marca pričakujemo na naslovu zaposlitev@data.si (v zadevi elektronskega sporočila prosimo navedite: razpis Informatik). Dodatne informacije: na telefonski številki 01 600 1530 (med 8. in 16. uro). Vašo prijavo bomo obravnavali zaupno.

Samostojni računovodja (m/ž)

V Datino ekipo vabimo samostojnega računovodjo, s katerim bomo razvijali nov sodoben poklic računovodje.

Njegove naloge bodo:

 •  načrtovanje dela z delegiranjem nalog sodelavcem v ekipi (knjigovodja in administrator),
 • komuniciranje in svetovanje strankam (pregledovanje poslovnih rezultatov in opozarjanje strank),
 • kontiranje poslovne dokumentacije,
 • izdelava letnih poročil in obračunov ter
 • ostale naloge po navodilih nadrejenega.

Od kandidatov pričakujemo:

 •  vsaj višješolsko izobrazbo ustrezne smeri,
 • najmanj tri leta delovnih izkušenj v računovodstvu,
 • poznavanje programov Pantheon in Vasco,
 • dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
 • aktivno obvladovanje angleškega in srbskega ali hrvaškega jezika,
 • hitrost, odzivnost in usmerjenost k rezultatom.

Novemu sodelavcu ponujamo:

 • delo za nedoločen čas (s poskusno dobo),
 • redno nadpovprečno plačilo (odvisno od realizacije),
 • svetovanje strokovnih sodelavcev na vseh področjih dela (pravniki, davčni svetovalci),
 • kontinuirano izobraževanje,
 • podporo celotne Datine ekipe,
 • delo med pozitivnimi sodelavci,
 • parkirišče za zaposlene ob poslovni stavbi na Dunajski 136.

Prijava:

Prijave z življenjepisom in predstavitvenim pismom pričakujemo na naslovu zaposlitev@data.si (v zadevi elektronskega sporočila prosimo navedite: razpis samostojni računovodja). Dodatne informacije: na telefonski številki 01 600 1530 (med 8. in 16. uro). Vašo prijavo bomo obravnavali zaupno in bomo v vsakem primeru odgovorili nanjo.

Knjigovodja (m/ž)

V Datino ekipo vabimo knjigovodjo za:

 • evidentiranje poslovnih dogodkov po SRS,
 • izdelavo letnih poročil in obračunov,
 • obračunavanje plač in ostalih prejemkov fizičnih oseb,
 • pregledovanje poslovnih rezultatov in opozarjanje strank,
 • svetovanje strankam,
 • vodenje enostavnega in dvostavnega knjigovodstva.

Od kandidata pričakujemo: 

 • vsaj srednješolsko izobrazbo ustrezne ekonomske smeri,
 • vsaj nekaj let delovnih izkušenj v računovodstvu,
 • poznavanje programa Pantheon, zaželeno Vasco,
 • dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
 • obvladovanje angleškega jezika in hrvaškega ali srbskega jezika,
 • hitrost, odzivnost in usmerjenost k rezultatom.

Novemu sodelavcu ponujamo:

 • delo za nedoločen čas (s poskusno dobo),
 • redno nadpovprečno plačilo,
 • možnosti kontinuiranega izobraževanja ter rasti kompetenc,
 • podporo celotne Datine ekipe,
 • delo med pozitivnimi sodelavci,
 • parkirišče.

Prijava:  

Prijave z življenjepisom in predstavitvenim pismom pričakujemo do 27. maja na naslovu zaposlitev@data.si (v zadevi elektronskega sporočila prosimo navedite: Razpis knjigovodja). Dodatne informacije: na telefonski številki 01 600 1530 (med 8. in 16. uro). Vašo prijavo bomo obravnavali zaupno in bomo v vsakem primeru odgovorili nanjo.

Pravnik m/ž

Opis delovnih nalog:

 • Svetovanje strankam delodajalca s področja delovnega, civilnega in gospodarskega prava
 • Priprava pogodb, internih aktov in pravilnikov ter ostale dokumentacije za stranke
 • Trženje pravnih storitev
 • Skrb za zadovoljstvo strank delodajalca
 • Pisanje strokovnih člankov za spletno stran delodajalca
 • Izvajanje strokovnih izobraževanj in seminarjev
 • Strokovno pravno svetovanje delodajalcu
 • Izterjava neplačnikov

Od vas pričakujemo:

 • vsaj VII. stopnjo izobrazbe pravne smeri,
 • odlično znanje angleščine, dobro znanje srbščine in hrvaščine, zaželeno znanje drugih tujih jezikov,
 • najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju gospodarskega, civilnega in delovnega prava,
 • tržno naravnanost,
 • dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
 • poznavanje podjetništva in podjetniškega okolja,
 • usmerjenost k rezultatom in ciljem,
 • hitrost in odzivnost,
 • pozitiven odnos do sprememb,
 • sposobnost timskega dela.

Nudimo:

 • samostojno delo,
 • delo v pozitivnem kolektivu
 • stimulativno plačilo,
 • možnost razvijanja tržnih in komunikacijskih sposobnosti ter pridobivanja novih znanj,
 • zaposlitev za nedoločen čas

Prijave sprejemamo na elektronski naslov zaposlitev@data.si.

Kdo smo?

DATA d.o.o. smo vodilno slovensko podjetje na področju podpore in ustanavljanja podjetij. Svežim podjetnikom uspešno stojimo ob strani že 28 let. Trenutno nas je zaposlenih 40 strokovnjakov, vsak s svojim specifičnim znanjem. Sodelujemo z državnimi ustanovami podpornega okolja podjetništva ter izvajamo subvencionirana svetovanja in usposabljanja.

Ponosni smo, da smo priča rojevanju novih uspešnih podjetniških zgodb kakor tudi na naše sodelavce, ki pripomorejo k njihovim uspehom. Na naši vstopni točki VEM (Vse na Enem Mestu) podjetniki ob pomoči izkušenih svetovalcev brezplačno ustanovijo podjetje. Nato jih z veseljem na njihovi podjetniški poti podpiramo interni finančni, kadrovski, davčni, pravni in računovodski svetovalci.

V računovodskem servisu DATA opravljamo storitve knjigovodstva in računovodstva, predvsem pa si več kot 25 izkušenih strokovnjakov prizadeva uresničiti podjetnikove cilje. V našem računovodstvu oblikujemo novodobni poklic knjigovodij in računovodij – ti že dolgo niso več samo sodelavci za knjiženje.