Go to Top

Zaposlitev

Trenutno razpisujemo prosti delovni mesti: 

 1. Referent za administracijo in sprejem strank m/ž
 2. Računovodja (m/ž)
 • Kraj dela: Dunajska 136, Ljubljana
 • Načini prijave in roki prijav so zapisani pod vsakim opisom delovnega mesta.

Opis delovnega mesta: Referent za administracijo in sprejem strank (m/ž)

Opis delovnih nalog:

 • Sprejem strank,
 • pisna in telefonska komunikacija s strankami,
 • sprejem, razporejanje in skeniranje pošte,
 • sestavljanje in pripravljanje ponudb in računov,
 • skrb za blagajno,
 • sprejem prijav in odjav na seminarje,
 • prodaja storitev delodajalca,
 • skrb za urejenost skupnih prostorov,
 • druga administrativna dela.

Od vas pričakujemo:

 • Vsaj VI. stopnjo izobrazbe,
 • odlično znanje angleščine, srbščine in hrvaščine, zaželeno znanje drugih tujih jezikov,
 • pet let delovnih izkušenj,
 • dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
 • natančnost,
 • tržno naravnanost,
 • poznavanje podjetništva in podjetniškega okolja,
 • usmerjenost k rezultatom in ciljem,
 • hitrost in odzivnost,
 • pozitiven odnos do sprememb,
 • sposobnost timskega dela.

Nudimo:

 • Samostojno delo,
 • delo v pozitivnem kolektivu,
 • stimulativno plačilo,
 • možnost razvijanja tržnih in komunikacijskih sposobnosti ter pridobivanja novih znanj,
 • delo za določen čas, možnost podaljšanja za nedoločen čas.

Prijave sprejemamo do 9. 2. 2018 izključno na elektronski naslov zaposlitev@data.si.

Prijave z življenjepisom in predstavitvenim pismom pošljite za to delovno mesto pričakujemo na e-mail naslov zaposlitev@data.si.  V zadevi elektronskega sporočila navedite: Razpis Referent za administracijo in sprejem strank. Za vse dodatne informacije o razpisu smo na voljo med 8. in 16. uro na telefonski številki 01 600 1530.

Opis delovnega mesta: Samostojni računovodja (m/ž)

Naloge in odgovornosti:

 • Evidentiranje poslovnih dogodkov po SRS,
 • izdelava letnih poročil in obračunov,
 • pregledovanje poslovnih rezultatov in opozarjanje strank,
 • svetovanje strankam,
 • vodenje dvostavnega knjigovodstva,
 • vodenje enostavnega knjigovodstva.

Pričakujemo:

 • Vsaj višješolsko izobrazbo ustrezne smeri,
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj v računovodstvu,
 • poznavanje podjetništva in podjetniškega okolja,
 • dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • razumevanje problemov podjetnika (empatija),
 • usmerjenost k rezultatom in ciljem,
 • hitrost in odzivnost,
 • pozitiven odnos do sprememb,
 • poznavanje dela z aplikacijami Microsoft Office,
 • POGOJ: poznavanje programa PANTHEON in VASCO,
 • prednost imajo kandidati z znanjem ruskega jezika.

Ponujamo:

 • Samostojno delo,
 • delo v pozitivnem kolektivu,
 • dobro plačilo (odvisno od realizacije),
 • možnosti izobraževanja,
 • delo za določen čas, možnost podaljšanja za nedoločen čas

Prijave z življenjepisom in predstavitvenim pismom pošljite za to delovno mesto pričakujemo na e-mail naslov zaposlitev@data.si.  V zadevi elektronskega sporočila navedite: Razpis Samostojni računovodja. Za vse dodatne informacije o razpisu smo na voljo med 8. in 16. uro na telefonski številki 01 600 15 30.

Opis delovnega mesta: Knjigovodja (m/ž)

Opis delovnega mesta:

 • Evidentiranje poslovnih dogodkov po SRS,
 • izdelava LETNIH poročil in obračunov,
 • obračunov plač in ostalih prejemkov fizičnih oseb,
 • pregledovanje poslovnih rezultatov in opozarjanje strank,
 • svetovanje strankam,
 • vodenje DVOSTAVNEGA KNJIGOVODSTVA,
 • vodenje ENOSTAVNEGA KNJIGOVODSTVA.

Kaj pričakujemo od vas:

 • Vsaj višješolsko izobrazbo ustrezne smeri,
 • NAJMANJ TRI LETA DELOVNIH IZKUŠENJ v računovodstvu,
 • poznavanje podjetništva in podjetniškega okolja,
 • dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
 • znanje angleškega jezika,
 • razumevanje problemov podjetnika (empatija),
 • usmerjenost k rezultatom in ciljem,
 • hitrost in odzivnost,
 • pozitiven odnos do sprememb,
 • poznavanje dela z aplikacijami Microsoft Office,
 • POGOJ: POZNAVANJE PROGRAMA PANTHEON in VASCO,
 • znanje ruskega jezika (zaželeno, ni pa pogoj).

Nudimo:

 • Delo v skupini,
 • delo v pozitivnem kolektivu,
 • dobro plačilo (odvisno od realizacije),
 • možnosti izobraževanja,
 • delo za določen čas, možnost podaljšanja za nedoločen čas.

Prijave sprejemamo do  15. 2. 2018 na elektronski naslov zaposlitev@data.si.

Prijave z življenjepisom in predstavitvenim pismom pošljite za to delovno mesto pričakujemo na e-mail naslov zaposlitev@data.si.  V zadevi elektronskega sporočila navedite: Razpis Knjigovodja. Za vse dodatne informacije o razpisu smo na voljo med 8. in 16. uro na telefonski številki 01 600 1530.

Opis delovnega mesta: Pravnik (m/ž)


Opis delovnih nalog:

 • Svetovanje strankam delodajalca s področja delovnega, civilnega in gospodarskega prava,
 • priprava pogodb, internih aktov in pravilnikov ter ostale dokumentacije za stranke,
 • trženje pravnih storitev,
 • skrb za zadovoljstvo strank delodajalca,
 • pisanje strokovnih člankov za spletno stran delodajalca,
 • izvajanje strokovnih izobraževanj in seminarjev,
 • strokovno pravno svetovanje delodajalcu,
 • izterjava neplačnikov.

Od vas pričakujemo:

 • Vsaj VII. stopnjo izobrazbe pravne smeri,
 • odlično znanje angleščine, dobro znanje srbščine in hrvaščine, zaželeno znanje drugih tujih jezikov,
 • najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju gospodarskega, civilnega in delovnega prava
 • tržno naravnanost,
 • dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
 • poznavanje podjetništva in podjetniškega okolja,
 • usmerjenost k rezultatom in ciljem,
 • hitrost in odzivnost,
 • pozitiven odnos do sprememb,
 • sposobnost timskega dela.

Nudimo:

 • Samostojno delo,
 • delo v pozitivnem kolektivu,
 • stimulativno plačilo,
 • možnost razvijanja tržnih in komunikacijskih sposobnosti ter pridobivanja novih znanj,
 • zaposlitev za določen čas, možnost podaljšanja za nedoločen čas.

Prijave sprejemamo do 15. 2. 2018 izključno na elektronski naslov zaposlitev@data.si.

Kdo smo?

Podjetje DATA d.o.o. je prepoznano kot zanesljiv partner, predvsem pa vodilno slovensko podjetje na področju podpore in ustanavljanja podjetij, saj se s to dejavnostjo specializirano ukvarjamo že od leta 1991 naprej. Trenutno nas je v podjetju zaposlenih 40 sodelavcev, ki s svojim specializiranim znanjem pomagamo podjetnikom. Pri svojem delu sodelujemo z državnimi institucijami podpornega okolja podjetništva, izvajamo subvencionirana svetovanja in usposabljanja in naloge vstopne točke VEM (Vse na Enem Mestu), v okviru katere ustanavljamo podjetja brezplačno.

Na podlagi bogatih večletnih izkušenj smo razvili:

 • podjetniški oddelek, v okviru katerega je bodoči podjetnik deležen celovite, prijazne in zvečine brezplačne podpore ob ustanavljanju podjetja, ki vključuje informiranje, svetovanje in izobraževanje pred registracijo podjetja, registracijo podjetja in postopke, napotke, svetovanje, izobraževanje in informacije po registraciji podjetja;
 • računovodski oddelek, ki podjetnika spremlja v času njegovega poslovanja in mu nudi z ostalimi svetovalci specialist v podjetju (pravnik, kadrovik, finančnik, tržnik…) pomoč pri načrtovanju ali reševanju problemov;
 • razvojno raziskovalni oddelek v okviru katerega opravljamo analize podjetništva v Sloveniji, ugotavljamo potrebe podjetnikov in temu prilagajamo svoje storitve in izobraževanja, ter zaznavamo birokratske ovire s katerimi se srečujemo podjetniki in to poročamo pristojnim organom.

Računovodski servis DATA z 26 letno tradicijo je prepoznan kot zanesljiv partner, predvsem pa kot hitro rastoče in vodilno slovensko podjetje na področju podpore mikro in majhnim podjetjem. Storitve knjigovodstva in računovodstva podpira 24 izkušenih strokovnjakov, ki si prizadeva uresničiti podjetnikove cilje.