Go to Top

S.p. ali d.o.o.

Naj ustanovim s.p. ali d.o.o.?

Ko se bodoči podjetnik odloča, ali bo ustanovil s.p. ali d.o.o. si mora postaviti nekaj vprašanj – koliko kapitala ima in koliko odgovornosti namerava prevzeti nase, namerava posel širit in zaposlovati ali bo opravljal storitve za maloštevilne stranke. Nepomembno ni niti vprašanje, katero dejavnost namerava opravljati. Katere razlike med obema oblikama podjetij morate torej poznati, preden se odločiti, ali boste ustanovili s.p. ali d.o.o.?

S.p. ali d.o.o. – kakšne so razlike?

 S.P.D.O.O.
Osebna odgovornostDA (odgovarjate z osebnim premoženjem)NE (odgovarjate le z vloženim kapitalom oz. kapitalom podjetja)
Osnovni kapitalNi potreben7.500 € (lahko v denarju, sredstvih ali poljubno kombinirano), na DATA točki izključno v denarju.
UstanovitevBrezplačno na DATA točki Brezplačno na DATA točki
Obdavčitev dobička16%, 26%, 33%, 39%, 50% (dohodninska lestvica)Davek od dohodkov pravnih oseb – 19 %
Vodenje poslovnih knjigNorminirani odhodki (80%)
Enostavno knjigovodstvo
Dvostavno knjigovodstvo
Norminirani odhodki (80%)
Dvostavno knjigovodstvo

Kontaktirajte nas

Osebna odgovornost

S.P.: DA (odgovarjate z vsem svojim premoženjem)
D.O.O.: NE (odgovarjate le z vloženim kapitalom)
Razmislite o tem, koliko odgovornosti ste pripravljeni nositi, saj ste kot s.p. absolutno odgovorni in odgovarjate z vsem svojim premoženjem, medtem ko odgovarjate v gospodarski družbi le z vloženim kapitalom oziroma z lastnino družbe.

Osnovni kapital

S.P.: Ni potreben
D.O.O.: 7.500 evrov (lahko v denarju, v sredstvih ali poljubno kombinirano)

Ustanovitveni stroški

S.P.: Brezplačno
D.O.O.: Enostavni postopek (kapital v denarju) brezplačno
Zahtevni postopek (kapital v sredstvih): pri notarju po notarski tarifi

Obdavčitev dobička

S.P.: 16 %, 27 %, 34 %, 39% in 47 % (dohodninska lestvica)
D.O.O.: Davek od dohodkov pravnih oseb – enotna davčna stopnja; 19 %. Dodatno se plača 25 % davek, v kolikor želite dobiček preliti v svoj žep.

Višina dobička, ki ga pričakujete, je pomemben dejavnik odločitve pri tem, ali boste ustanovili s.p. ali d.o.o. Stopnje obdavčitve dobička med s.p. in gospodarsko družbo so različne (vidno zgoraj). V primeru, da pričakujete dobiček, preračunajte: koliko davka boste plačali, če ste s.p. in obdavčeni po dohodninski lestvici in koliko kot d.o.o., katerega dobiček je vedno obdavčen po isti stopnji, to je 17 % (za leto 2016). Pri slednjem računajte tudi na izplačilo dobička lastniku v žep, kar je obdavčeno s 25 %.

Indvidualni izračun – svetovanje – računovodski servis Data.

Vodenje poslovnih knjig

S.P.: možnost izbora
normirani odhodki (80 %);
enostavno knjigovodstvo ali
dvostavno knjigovodstvo
D.O.O.:
možnost izbora
normirani odhodki (80 %)
dvostavno knjigovodstvo

Poslovni račun – denar

S.P.: Z denarjem na računu prosto razpolaga, dovoljena je precejšnja svoboda.
D.O.O.: Možnost razpolaganja z denarjem na računu je precej omejena.
Kot s.p. razpolagate s svojim prisluženim denarjem povsem prosto (dvigujete, polagate, plačujete), medtem ko v gospodarski družbi (d.o.o.) to ni mogoče. V d.o.o. veljajo stroga pravila, na kakšen način in kdaj se denar dvigne, položi na račun ipd.

Plača

S.P.: Nima plače (dobiček = plača) – zato plača ni strošek.
D.O.O.: Ima plačo in si jo nakazuje – plača je strošek.
Dobiček samostojnega podjetnika je hkrati tudi njegova plača, kar pomeni, da svoje plače ne more uveljavljati kot strošek. Na drugi strani d.o.o. svojo plačo sam sebi izplačuje, zato mu plača predstavlja strošek.

Kdo lažje pridobi kredit in sredstva na razpisih – s.p. ali d.o.o.?

S.P.: Težje dobi kredit pri banki in zelo težko se prijavi na razpis.
D.O.O.: Lažje dobi kredit pri banki + primerna oblika za prijavo na razpise.

Glede prijave na razpise, za s.p. ali d.o.o., in pridobitvi nepovratnih sredstev si več preberite na podjetniškem portalu Nepovratna sredstva ali si oglejte Priprava razpisne dokumentacije za nepovratna sredstva.

Kontaktirajte nas in razložili vam bomo, ali je za vas primeren s.p. ali d.o.o. Pomagali vam bomo torej izbrati pravo obliko podjetja za vaš posel.

Kontaktirajte nas