Go to Top

Izračun dohodnine 2023

Izračun dohodnine 2023 - Data d.o.o.

Izračun dohodnine 2023 - Data d.o.o.

Izračun dohodnine 2023 - Data d.o.o.

Informativni izračun dohodnine 2023

 

Informacija glede vnosa zneska prejetega regresa:

Regres je obdavčen le od vrednosti 2.177,52* EUR (bruto) navzgor. Zneska regresa do višine 2.177,52* EUR se ne vpisuje v kalkulator. V kolikor ste prejeli višji znesek, pa presežek vključite v bruto plače.

* letna povprečna plača, za 2023, bo znana šele na začetku naslednjega leta

Izračun dohodnine

01 Vnos podatkov

Vrednosti vnesite v EUR brez pike za tisočice (npr. 12500,50)
Rezident RS
Olajšave

02 Izračun

Reset

* Vsi izračuni so izključno informativne narave. Data d. o. o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne nepravilnosti v izračunih.

V okviru naših storitev vam nudimo tudi izračun dohodnine na podlagi vaših konkretnih podatkov - za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Kalkulator za izračun plače

Preberite si tudi:

Kako uporabljati kalkulator za izračun dohodnine?

Bruto plača
Vnesite celoten znesek bruto plač, ki ste jih prejeli v obdobju za katerega želite opraviti izračun dohodnine. V primeru, da gre za prihodke, ki niso celoletni (manj kot 12 mesecev), se splošna olajšava izračuna na podlagi mesečne enačbe, ki je skladna z ZDoh-2. Poročilo o zaslužku praviloma pripravi vaš delodajalec in vam ga izroči najkasneje do 31. 1. za preteklo leto.

Plačani prispevki
Vnesite znesek plačanih prispevkov (informacijo o tem pripravi vaš delodajalec). Prispevki od bruto plače so zdravstveno zavarovanje, pokojninsko zavarovanje, prispevek za zaposlovanje in starševsko varstvo (skupaj 22,10% od bruto plače).

Rezident Republike Slovenije
Potrdite ali zanikajte.
Vsak (t.i. davčni) rezident RS je upravičen do splošne davčne olajšave, osebnih olajšav (invalidnost, olajšava po 65. letu) in posebnih olajšav (vzdrževani otroci in družinski člani), ki znižujejo davčno osnovo. Zakon o dohodnini (ZDoh-2, Uradni list RS, št. 117/2006) pravi, da je Zavezanec rezident Slovenije v kateremkoli času v davčnem letu, če v tem času izpolnjuje katerega od naslednjih pogojev:

    • ima uradno prijavljeno stalno prebivališče,
    • biva izven Slovenije zaradi zaposlitve kot javni uslužbenec (6. člen ZDoh-2),
    • ima svoje običajno bivališče ali središče svojih osebnih in ekonomskih interesov v Sloveniji,
    • je v kateremkoli času v davčnem letu prisoten v Sloveniji skupno več kot 183 dni.

Bolj podrobno status (ne)rezidenta definira tudi 7. člen ZDoh-2.

Vplačane akontacije
Vnesite celoten znesek obdobja za katerega opravljate izračun dohodnine (informacijo pripravi delodajalec). Akontacija dohodnine se plačuje pri vsakem izplačilu plače ali regresa (informativno si jo lahko izračunate s pomočjo našega kalkulatorja za izračun plače).

Olajšave
Vnos ni mogoč! (davčnim) Rezidentom RS se davčna osnova zniža za olajšave kot opisane pod rubriko »Rezident Republike Slovenije«. Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 108/13.

Davčna osnova
Vnos ni mogoč! Avtomatični izračun

Davek
Vnos ni mogoč! Avtomatični izračun, rezultat doplačilo ali vračilo dohodnine.