Go to Top

Normiranec SP- vse kar morate vedeti, če se odločate za registracijo!

Normiranec SP – to je s.p., kjer je obdavčitev fiksirana na prihodke podjetja

Normiranec  SP (normiranec samostojni podjetnik) je poseben »status« v slovenski davčni zakonodaji. V prvi vrsti zelo popularen za tiste podjetnike in podjetja, ki pri poslovanju ne ustvarjajo veliko (ali nič) stroškov. Besedo normiranec največkrat uporabljamo v povezavi s samostojnimi podjetniki. Vendar imajo tudi družbe možnost uporabiti tovrstno obdavčitev, torej ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. V tem prispevku se bomo posvetili samostojnim podjetnikom (normiranec SP).

Razmišljate o registraciji podjetja? Pokličite na 01/600-1530  in se naročite se na termin. Nudimo vam tudi podjetniška, pravna in davčna svetovanja.

Registrirajte podjetje na DATA VEM točki

Normiranec SP

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Normiranec SP – tovrstni status omogoča, da fizična oseba, ki je sicer v rednem delovnem razmerju, vendar poleg tega opravlja še t.i. popoldansko dejavnost, nima obdavčenega dobička skupaj s plačo po dohodninski lestvici, temveč plača končni davek po stopnji 20%.

Podlage za odločitev o načinu obdavčitve s.p. najdemo v Zakonu o dohodnini. Zakon določa pogoje, katere mora s.p. izpolnjevati, da izkoristi obdavčitev z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Koliko znašajo prispevki za s.p. 2023

podjetniško svetovanje

Želite več informacij o popoldanskem s.p.?

Normiranec SP je lahko vsak podjetnik ali druga fizična oseba, ki opravlja samostojno dejavnost

Normiranec SP je lahko vsak podjetnik ali druga fizična oseba, ki opravlja samostojno dejavnost, če v prejšnjem davčnem letu njegovi prihodki iz dejavnosti ne presegajo:

Ko normiranec SP že posluje, mora biti pozoren na drug pogoj. Ta pogoj mora izpolnjevati, če želi tudi v prihodnje ostati v tej posebni, pavšalni obdavčitvi. Pogoj je , da njegovi prihodki v dveh zaporednih davčnih letih presežejo skupno 300.000€ (torej 150.000€ letno).

Izračunajte si plačo z DATA  kalkulatorjem

Normiranec SP mora paziti na prihodke povezanih oseb!

Posebno pozornost mora normiranec SP posvetiti upoštevanju prihodkov povezanih oseb. Pri povezavah se ugotavlja morebitni namen izigravanja sistema pavšalne obdavčitve.

Primer: Če ima fizična oseba s.p. in d.o.o., in opravljata obe podjetji enako dejavnost, se njuni prihodki seštevajo. To pomeni da, če želi katerokoli podjetje pavšalno obdavčitev, skupno ne sme biti presežen zakonski limit. V kolikor podjetji nista povezani je potrebno to ustrezno razkriti FURS-u. FURS individualno obravnava in odloča o vsakem primeru posebej.

Kakšen znesek kilometrine si lahko zaračuna s.p.

Višina normiranih odhodkov

Normiranec SP uveljavlja normirane odhodke v višini 80% od ustvarjenih prihodkov, vendar so tudi tu določeni limiti:

  • »popoldanskemu« s.p. je priznano maksimalno 25.000€
  • »navadnemu« s.p. je priznano maksimalno 60.000€

Primer: Če je normiranec SP »popoldanski« s.p. ima skupno letnih prihodkov 80.000€, od tega bi bilo 80% 64.000€. Zaradi limita bo izračun sledeč:

Prihodki 80.000€  – Normirani odhodki 25.000€ = Davčna osnova 55.000€ * Davčna stopnja 20% = Davek 11.000€

Če znašajo prihodki iz dejavnosti, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova, v eurih  % prihodkov
nad do
12.500 80 %
12.500 50.000 40 % nad  12.500
50.000 0 % nad  50.000

 

 

Davek se poračuna marca za preteklo davčno leto in nato akontira za tekoče leto, na podlagi doseženega rezultata v preteklem letu. Normiranec SP, ki vodi poslovne knjige, torej ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, lahko spremeni sistem obdavčitev tako, da to priglasi na davčnem obračunu, ki ga oddaja marca za preteklo leto (seveda ob upoštevanju, da ima za to izpolnjene pogoje).

 

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

 

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja