Go to Top

Podjetniške novice

Davki – kaj prinaša nov sveženj zakonodajnih sprememb

Davki se spreminjajo. Vlada je potrdila predloge finančnega ministrstva in s tem spremembo Zakona o dohodnini, Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ter Zakona o davku na dodano vrednost. Izračunajte si plačo! Davki fizičnih oseb Zakon o dohodnini bo doživel največ sprememb. Ministrstvo za finance kot glavni cilji predloga zakona navaja dvig splošne olajšave. Sicer najlažje povzamemo spremembe po naslednjih točkah: Postopno zviševanje splošne olajšave iz sedanjih 3.500 eur Nadaljuj z branjem

Prijava na delovno mesto – kaj mora vsebovati?

Prijava na delovno mesto je prvi korak k novi zaposlitvi. Delodajalci so po zakonu obvezani prosto delovno mesto objaviti, razen v zakonsko določenih primerih. Delodajalec mora v oglasu izpostaviti pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat, ki se poteguje za prosto delovno mesto. Pravila o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov so urejena s Pravilnikom. Izračunajte si plačo! Kaj Nadaljuj z branjem

Kako odpreti sp – pogoji in potrebni dokumenti

Kako odpreti sp v današnji informacijski dobi? Enostavno. Gre za postopek, ki ga posameznik lahko opravi osebno; tudi na DATA točki, ki se nahaja na Dunajski cesti 136 v Ljubljani. Na parkirišču pred našo poslovno hišo se vrstijo avtomobili z bodočimi samostojnimi podjetniki iz Slovenije pa tudi tujine. Izračunajte si plačo! Kako odpreti sp; na postopek prinesite dokumente Posameznik, ki ga zanima, kako odpreti sp, se dogovori z našim referentom Nadaljuj z branjem

Nakazilo otroškega dodatka – kdaj, koliko in kako do njega?

Za prvo nakazilo otroškega dodatka morate na CSD oddati vlogo, ostala podaljšanja pa od leta 2018 CSD uredi po uradni dolžnosti. O tem, kdaj vam pripada višji dodatek in o datumih izplačila za korona-leto 2021 si preberite v tem prispevku. Izračunajte si plačo! Čemu je namenjeno nakazilo otroškega dodatka? Do kdaj upravičencu ta pravica pripada? Otroški dodatek predstavlja dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. Pravico se uveljavlja pri Nadaljuj z branjem

Izobraževanje zaposlenih – kako je urejeno?

Izobraževanje zaposlenih je priporočljivo tekom celotnega trajanja delovnega razmerja. Razmere v družbi, pravila, zakonodaja in tehnologije se nenehno in hitro spreminjajo, zato morajo tudi zaposleni pogosto prilagajati in dopolnjevati svoja znanja in sposobnosti, da lahko učinkovito opravljajo svoje delo. Izračunajte si plačo! Izobraževanje zaposlenih kot dolžnost in pravica delavcev Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da imajo delavci pravico in dolžnost do stalnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu s Nadaljuj z branjem

Pripravništvo se sklene s pogodbo o zaposlitvi

Pripravništvo je oblika izobraževanja in usposabljanja delavcev za samostojno delo, ki se je ohranilo predvsem v javnem sektorju. Obveznost opravljanja pripravništva se lahko določi le s področnim zakonom ali kolektivno pogodbo.  Sklene se s pogodbo o zaposlitvi, poteka pa v vnaprej določenem časovnem obdobju. V zasebnem sektorju se pripravništvo ureja s kolektivnimi pogodbami na ravni dejavnosti. Izračunajte si plačo! Pravna ureditev pripravništva Osnovne določbe glede pripravništva vsebuje že Zakon o Nadaljuj z branjem

Družinsko podjetje je najpogostejša oblika podjetja v Sloveniji

Družinska podjetja so pomembna oblika podjetništva in znatno prispevajo h gospodarstvu v Evropi in po svetu. Družinsko podjetje je področje, katerega ustanovitev velja dobro načrtovati. Pri ustanavljanju in nadaljnjem poslovanju so vam lahko v veliko pomoč naši izkušeni svetovalci s področja računovodstva, davkov, prava in podjetništva. Izračunajte si plačo! Družinsko podjetje – značilnosti V Sloveniji je večina podjetij družinskih in predstavljajo 83 odstotkov gospodarstva. Gre predvsem za mikro in majhna podjetja, z manj Nadaljuj z branjem

Carinski postopek 42 – tranzit blaga

Carinski postopek pod oznako 42 pomeni, da se blago uvozi v Slovenijo iz tretje države, in se nato takoj odpošlje v drugo državo članico EU. Podjetniki bodite pozorni – posledično se drugače obračunajo dajatve. Izračunajte si plačo! Kako je obračunan DDV za carinski postopek 42? Ob uvozu blaga slovenski zavezanec, ponavadi s pomočjo špediterja, prijavi carinski postopek 42. S tem mu je omogočena oprostitev plačila DDV. Ob tem morajo biti Nadaljuj z branjem

Zagotovljena pokojnina maja za nekatere višja

Upokojenci vsako novelo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ) pričakujejo z zanimanjem, saj upajo, da jim bo v upokojenski žep kapnil kakšen evro več. Novela, ki bo vplivala na izplačila konec maja, je že deveta sprememba ZPIZ-2I od sprejetja sistemskega pokojninskega zakona v letu 2013. Zagotovljena pokojnina se bo z novelo ZPIZ-2I dvignila. Upokojencem, ki jih novela zakona zadeva, bo zagotovljena pokojnina izplačana konec maja, junija pa se bodo Nadaljuj z branjem

Inflacija v marcu in aprilu 2021 višja

Inflacija nastopi takrat, ko pride do splošnega zvišanja cen izdelkov in storitev, ne le cen posameznih artiklov. Zaradi tega pade vrednost eura. V Sloveniji je bila inflacija marca letos 0,1-odstotna. Izračunajte si plačo! Inflacija – kako se določa Povprečne potrošniške navade vseh gospodinjstev skupaj določajo, kakšno utež imajo posamezni izdelki in storitve pri merjenju inflacije. Pri tem se upoštevajo vsi izdelki in storitve, ki jih gospodinjstva trošijo, kot so: vsakodnevne Nadaljuj z branjem

Spletna prodaja in DDV: po 1. juliju novost

Spletna prodaja je v zadnjem letu dosegla razcvet ne glede na proizvode, ki so se ponujali. Tudi slovenska podjetja oziroma trgovci ponujajo možnost prodaje izven meja Slovenije, vendar to pomeni, da je treba poznati tudi pravila obdavčitve z DDV, v državi kamor se blago pošilja. Obračunajte si plačo! Spletna prodaja B2B Pri tako imenovanih poslih med davčnimi zavezanci (B2B) ne bo nobenih sprememb, saj je spletna prodaja dejansko podvržena enakim Nadaljuj z branjem

Zakon o varstvu osebnih podatkov pred vrati

Zakon o varstvu osebnih podatkov oziroma bolj poznan kot ZVOP-2 je končno v javni razpravi. Predlog zakona v slovensko zakonodajo prenaša določila Uredbe o varstvu podatkov iz leta 2016, poznane kot GDPR Uredbe. Trenutna odsotnost ustrezne zakonske podlage se kaže v tem, da informacijski pooblaščenec ne more izrekati upravnih glob po GDPR. Torej kršiteljem – upravljavcem osebnih podatkov grozi le inšpekcijski nadzor in potencialno opozorilo. Družbeniki, v izogib sankcijam, bodite Nadaljuj z branjem

Elektronski podpis, pripraven še posebej pri delu na daljavo

Elektronski podpis je nadomestilo lastnoročnega podpisa, ki se uporablja pri elektronskem poslovanju. Uporablja se za preverjanje pristnosti podatkov in prepoznavnosti podpisnika. Elektronski podpis pomaga racionalizirati in digitalizirati tako osebne kot tudi poslovne procese v podjetju. Izračunajte si plačo Prednosti uporabe elektronskega podpisa v podjetju Vsako pogodbo je treba podpisati, naj gre za prodajno pogodbo ali katerokoli drugo vrsto pogodbe. Elektronsko podpisanih dokumentov ni treba natisniti in nato skenirati ter vpreči Nadaljuj z branjem

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja

Evropska kartica za zdravstveno zavarovanje je, posebej v današnjih časih, postala ena izmed obveznosti in odgovornosti za potovanja v tujino. Poleg potrdila, ki se obeta za prehod meja, je prav evropska kartica zdravstvenega zavarovanja tista, ki potrjuje, da ste upravičeni do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v tujini. Izračunajte si plačo Evropska kartica – za koga je nujna? Študenti ali upokojenci, zaposleni ali brezposelni – vsi, ki boste letos potovali v Nadaljuj z branjem