Go to Top

Archives

Prijava na delovno mesto – kaj mora vsebovati?

Prijava na delovno mesto je prvi korak k novi zaposlitvi. Delodajalci so po zakonu obvezani prosto delovno mesto objaviti, razen v zakonsko določenih primerih. Delodajalec mora v oglasu izpostaviti pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat, ki se poteguje za prosto delovno mesto. Pravila o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov so urejena s Pravilnikom. Izračunajte si plačo! Kaj Nadaljuj z branjem

Nakazilo otroškega dodatka – kdaj, koliko in kako do njega?

Za prvo nakazilo otroškega dodatka morate na CSD oddati vlogo, ostala podaljšanja pa od leta 2018 CSD uredi po uradni dolžnosti. O tem, kdaj vam pripada višji dodatek in o datumih izplačila za korona-leto 2021 si preberite v tem prispevku. Izračunajte si plačo! Čemu je namenjeno nakazilo otroškega dodatka? Do kdaj upravičencu ta pravica pripada? Otroški dodatek predstavlja dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. Pravico se uveljavlja pri Nadaljuj z branjem

Izobraževanje zaposlenih – kako je urejeno?

Izobraževanje zaposlenih je priporočljivo tekom celotnega trajanja delovnega razmerja. Razmere v družbi, pravila, zakonodaja in tehnologije se nenehno in hitro spreminjajo, zato morajo tudi zaposleni pogosto prilagajati in dopolnjevati svoja znanja in sposobnosti, da lahko učinkovito opravljajo svoje delo. Izračunajte si plačo! Izobraževanje zaposlenih kot dolžnost in pravica delavcev Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da imajo delavci pravico in dolžnost do stalnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu s Nadaljuj z branjem

Pripravništvo se sklene s pogodbo o zaposlitvi

Pripravništvo je oblika izobraževanja in usposabljanja delavcev za samostojno delo, ki se je ohranilo predvsem v javnem sektorju. Obveznost opravljanja pripravništva se lahko določi le s področnim zakonom ali kolektivno pogodbo.  Sklene se s pogodbo o zaposlitvi, poteka pa v vnaprej določenem časovnem obdobju. V zasebnem sektorju se pripravništvo ureja s kolektivnimi pogodbami na ravni dejavnosti. Izračunajte si plačo! Pravna ureditev pripravništva Osnovne določbe glede pripravništva vsebuje že Zakon o Nadaljuj z branjem

Družinsko podjetje je najpogostejša oblika podjetja v Sloveniji

Družinska podjetja so pomembna oblika podjetništva in znatno prispevajo h gospodarstvu v Evropi in po svetu. Družinsko podjetje je področje, katerega ustanovitev velja dobro načrtovati. Pri ustanavljanju in nadaljnjem poslovanju so vam lahko v veliko pomoč naši izkušeni svetovalci s področja računovodstva, davkov, prava in podjetništva. Izračunajte si plačo! Družinsko podjetje – značilnosti V Sloveniji je večina podjetij družinskih in predstavljajo 83 odstotkov gospodarstva. Gre predvsem za mikro in majhna podjetja, z manj Nadaljuj z branjem

Carinski postopek 42 – tranzit blaga

Carinski postopek pod oznako 42 pomeni, da se blago uvozi v Slovenijo iz tretje države, in se nato takoj odpošlje v drugo državo članico EU. Podjetniki bodite pozorni – posledično se drugače obračunajo dajatve. Izračunajte si plačo! Kako je obračunan DDV za carinski postopek 42? Ob uvozu blaga slovenski zavezanec, ponavadi s pomočjo špediterja, prijavi carinski postopek 42. S tem mu je omogočena oprostitev plačila DDV. Ob tem morajo biti Nadaljuj z branjem

Inflacija v marcu in aprilu 2021 višja

Inflacija nastopi takrat, ko pride do splošnega zvišanja cen izdelkov in storitev, ne le cen posameznih artiklov. Zaradi tega pade vrednost eura. V Sloveniji je bila inflacija marca letos 0,1-odstotna. Izračunajte si plačo! Inflacija – kako se določa Povprečne potrošniške navade vseh gospodinjstev skupaj določajo, kakšno utež imajo posamezni izdelki in storitve pri merjenju inflacije. Pri tem se upoštevajo vsi izdelki in storitve, ki jih gospodinjstva trošijo, kot so: vsakodnevne Nadaljuj z branjem

A1 obrazec: pridobite ga z našo pomočjo

A1 obrazec oziroma potrdilo A1 je potrdilo, s katerim delavec ali samostojni podjetnik v tujini izkazuje, da je vključen v obvezna zavarovanja v Republiki Sloveniji in da se tudi v času dela v tujini zanj uporablja socialna zakonodaja Republike Slovenije. A1 obrazec lahko pridobite tudi tako, da pooblastite naše pravne strokovnjake. Pokličite nas na 01 6006 276 ali pišite na [email protected] Izkoristite brezplačen kalkulator za plačo Pridobitev potrdila za vsakega Nadaljuj z branjem

Cepljenje in testiranje zaposlenih

Cepljenje in testiranje sta le dva od ukrepov za zajezitev epidemije koronavirusa. Nekateri posamezniki se že vpisujejo na čakalne sezname, da bodo čimprej na vrsti za cepljenje, so pa tudi takšni, ki cepljenju ostro nasprotujejo. Obračunajte si plačo! Lahko zaposleni testiranje zavrne? Delodajalec mora v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu zagotoviti varnost in zdravje pri delu za zaposlene. Zato v primeru, da z drugimi ukrepi v delovnem procesu Nadaljuj z branjem

Pravice delavcev ob prazniku dela

Prvega maja slavimo praznik dela, ki po celem svetu obeležuje dosežene pravice delavcev. Na 1. maj so leta 1886 v Chicagu potekale krvave demonstracije, kjer so delavci postavili zahtevo po 8-urnem delovniku in drugih delavskih pravicah. Izračunajte si plačo! Delovni čas in pravice delavcev Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v osnovi ne določa 8-urnega delovnika, temveč določa, da polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur na teden. Nadaljuj z branjem

Kriptovalute – trgovanje in obdavčitev

Kriptovalute oziroma trgovanje z njimi so lahko hobi posameznikov. Obstaja že več kot 1000 različnih kriptovalut. Kriptovalute in njihova obdavčitev kljub temu ostajajo področje, ki je še vedno precej nejasno. Obračunajte si plačo! Kriptovalute in obdavčitev V skladu z Zakonom o dohodnini – ZDoh-2 so obdavčeni vsi dohodki fizične osebe, ne glede na vrsto, razen tistih, ki so v zakonu posebej navedeni kot oproščeni dohodki oziroma se sploh ne štejejo za Nadaljuj z branjem

Dnevnice za službene poti

Dnevnice so povprečen strošek, ki ga ima zaposlena oseba s prehrano na službeni poti. Da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov, ki jih ima delavec pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju, določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Dnevnico si lahko izračunate na našem brezplačnem kalkulatorju. Izračunajte si plačo! Višina dnevnice Delodajalec povračilo stroškov prehrane na službeni poti izplača v obliki dnevnice. Višina se razlikuje predvsem glede na Nadaljuj z branjem

Sindikati in njihova vloga

Sindikati so prostovoljna množična organizacija zaposlenih (kamor spadajo delavci in javni uslužbenci), katere namen je zaščita zaposlenih, zastopanje njihovih interesov in boj za delavske pravice. Slednjega obeležujemo tudi s prihajajočim praznikom na 1. maj. Izračunajte si plačo! V današnjem času je obeleževanje 1. maja še vedno močno povezano z velikimi zborovanji ali protesti delavcev po mnogih mestih celotnega sveta, navadno pa jih organizirajo delavske organizacije, kot so sindikati. Sindikati in Nadaljuj z branjem

Digitalni nomadi – turisti 21. stoletja

Digitalni nomadi so posamezniki, ki svoje delo lahko opravljajo kot zaposleni v podjetju ali pa kot podjetniki na različnih, največkrat eksotičnih, krajih po svetu. Tak način dela je zelo priljubljen med mladimi, saj lahko na ta način obredejo precejšen del sveta, obenem pa zaslužijo. Izračunajte si plačo! Kakšna dela opravljajo digitalni nomadi? Kot že samo ime pove, so to posamezniki, ki so zaposleni na delovnih mestih ali pa so podjetniki Nadaljuj z branjem