Go to Top

Archives

Kolesarjenje v službo – naložba?

Kolesarjenje v službo je eden izmed načinov, kako izboljšati zdravje in počutje zaposlenih ter hkrati prihraniti! Namesto, da nam jutranja gneča na cesti povzroča stres, kolesarjenje stres odžene in izboljša naše počutje, tik preden vstopimo v delovni prostor. Informativni izračun plače Kolesarjenje je telovadba, s katero prispevamo h krepitvi imunskega sistema in k čistejšemu ozračju, v kolikor je zamenjava za avtomobil. Ker se tudi infrastruktura spreminja in so kolesarske poti Nadaljuj z branjem

Lektoriranje: poslovna priložnost

Lektoriranje je v Sloveniji zakonsko neopredeljeno. Lektorsko delo lahko poleg slovenistov opravljajo vsi, ki obvladajo slovnico in pravopis. Lektoriranje je možno opravljati preko s.p.-ja, ali d.o.o.-ja. Lahko se opravlja tudi preko popoldanskega s.p-ja., katerega pa ne more odpreti vsak. Pozanimajte se, ali spadate med tiste, ki lahko odprejo popoldanski s.p. in če ne, kaj je v vašem primeru najbolj ugodna rešitev. Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.? Lektoriranje kot Nadaljuj z branjem

Potni nalog – kako ga pravilno izpolniti?

Potni nalog mora biti pravilno izpolnjen. V nasprotnem primeru lahko prinaša dodatno plačilo davka, ki doleti tako podjetje kot zaposlenega. Pravilno izpolnjeni potni nalogi torej pomenijo manj stroškov za vaše podjetje, ne glede na to, ali ste ustanovili s. p. ali d. o. o.. Izračunajte si plačo Kdaj je potrebno izdati potni nalog ter v kakšni obliki? Potne naloge mora podjetje delavcem izdati pred vsakim službenim potovanjem. Potne naloge je Nadaljuj z branjem

SISBON – glavna evidenca kreditojemalcev

SISBON je sistem za izmenjavo informacij o zadolženosti fizičnih oseb. Upravljavec sistema SISBON je Banka Slovenije. Banke in drugi kreditodajalci so na Banko Slovenije vložili pobudo, da bi omogočili sklepanje kreditnih poslov tudi na daljavo. Kako bi to potekalo v praksi? Izračunajte svojo plačo Kaj je SISBON? SISBON je informacijski sistem, vzpostavljen z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih kreditodajalcev za zagotavljanje odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolževanja Nadaljuj z branjem

Povračilo nadomestila plače

Povračilo nadomestila plače je eden izmed interventnih ukrepov, namenjenih ohranitvi delovnih mest zaposlenih, ki jim delodajalci začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi posledic epidemije. Ukrep je prav tako namenjen ohranitvi zaposlenih, ki ne morejo opravljati dela zaradi karantene ali iz razloga višje sile zaradi obveznosti varstva otrok ali drugih zunanjih objektivnih okoliščin. Izračunajte si plačo Rok za državno povračilo nadomestila plače podaljšan Rok za državno povračilo nadomestila plač delavcem zaradi Nadaljuj z branjem

Kataster nepremičnin

Kataster nepremičnin bo v kratkem oblikovan kot enotna evidenca nepremičnin. V petek, 26. marca 2021 je Državni zbor potrdil predlog Zakona o katastru nepremičnin (ZKN). Novi zakon bo nadomestil sedanji Zakon o evidentiranju nepremičnin, ki je bil sprejet leta 2006. Kakšne spremembe prinaša novi zakon? Obračunajte si plačo Kataster nepremičnin kot enotna evidenca Temeljni cilj novega zakona je poenotenje evidence. Enotna evidenca bo služila za različne namene: kot osnova za Nadaljuj z branjem

Phishing – pazite se spletnih goljufov

Phishing (ang.) ali ribarjenje podatkov izvira iz angleških besed za geslo (password) in ribarjenje (fishing). Spletni goljufi želijo s pomočjo lažnih spletnih strani in elektronskih sporočil od vas na takšen ali drugačen način izvabiti osebne podatke, kot so: številke kreditnih kartic, uporabniška imena in gesla, digitalna potrdila in ostale osebne podatke. Izračunajte si plačo! Kako poteka phishing? Spletni goljufi praviloma postavijo lažno spletno stran, ki je na videz podobna pravi Nadaljuj z branjem

Barvanje pirhov kot podjetniška aktivnost

Barvanje pirhov je običaj, ki ne sme manjkati v času velikonočnih praznikov. Ste tudi sami ročno spretna oseba in razmišljate, da bi med svoje ročno izdelane umetnine uvrstili še barvanje pirhov? Bi s tem lahko tudi kaj zaslužili? Morda ste podjetnik in imate registrirano dejavnost umetniško ustvarjanje, kamor zagotovo sodi tudi barvanje pirhov. Vas zanima, kako odpreti s.p. ali d.o.o.? Zaslužiti z barvanjem pirhov? Živimo v takih časih, ko se Nadaljuj z branjem

Varstvo otrok v primeru višje sile

Varstvo otrok v primeru višje sile – z jutrišnjim dnem se zopet zaustavlja javno življenje, kar bo pomenilo tudi zaprtje vrtcev in šol. Varstvo otrok je tako v večini prepuščeno staršem. Varstvo otrok bo v vrtcih in za prvo triado osnovne šole zagotovljeno le staršem, ki so zaposleni v kritični infrastrukturi. Kaj pripada staršem, ki ne bodo mogli delati zaradi varstva otrok? Izračunajte si plačo! Višja sila za varstvo otrok Nadaljuj z branjem

Dohodnine so že v nabiralnikih

Dohodnine za leto 2020 oziroma informativni izračuni dohodnine iz prve tranše so že na pošti. Kaj je vaša obveza, ko prejmete svoj izračun? Obračunajte si plačo! Nekateri lahko pričakujejo izračun dohodnine konec marca, a kdo še ne? Informativni izračuni dohodnine FURS pošilja v dveh odpremah. Prva je v nabiralnikih ob koncu marca, druga pa konec maja. V drugem svežnju so navadno zajeti tisti, ki so uveljavljali vzdrževane družinske člane, imeli Nadaljuj z branjem

Plačilni promet med prazniki omejen

Plačilni promet bo v evroobmočju med velikonočnimi prazniki omejen, zato ne odlašajte s plačilom obveznosti, ki zapadejo med prazniki. Kljub temu, da je petek, 2. 4. 2021 v Sloveniji delovni dan, pa se plačilni promet v evroobmočju ne bo izvajal! Obračunajte si plačo! Omejen plačilni promet v evroobmočju v petek, 2. aprila  V nekaterih državah evroobmočja je veliki petek, ki letos pade na 2. april, dela prost dan. Medbančni plačilni Nadaljuj z branjem

Invalidska pokojnina v letu 2021

Invalidska pokojnina je za leto 2021 določena v višini 41 odstotkov najnižje pokojninske osnove, kar znese nekaj več kot 388 evra. Državni zbor je pred nekaj dnevi soglasno potrdil že deveto novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, kjer je med drugimi dvigi pokojnin omenjena tudi invalidska pokojnina. Obračunajte si plačo! Invalidska pokojnina, najnižja pokojnina in zagotovljena pokojnina za polno delovno dobo V noveli Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Nadaljuj z branjem

Nepovratna sredstva še za Zahodno regijo

Nepovratna sredstva, ki jih bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) namenilo lesnopredelovalni industriji, skupaj s povratnimi sredstvi znašajo 24,8 milijonov evrov. Medtem ko so za Vzhodno kohezijsko regijo sredstva že dodeljena, so za Zahodno kohezijsko regijo še vedno na voljo. Izračunajte si plačo! Povratna in nepovratna sredstva, namenjena gospodarstvu Nepovratna sredstva, ki jih bo MGRT v letu 2021 namenilo gospodarstvu, skupaj znašajo 248,8 milijonov evrov. Povratnih sredstev bo Nadaljuj z branjem

Letni dopust

Letni dopust je pravica delavca, ki jo pridobi že s samo sklenitvijo delovnega razmerja. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da vsakemu delavcu pripada najmanj v obsegu 4 tednov, če dela 5-dnevni delovnik. Letni dopust pa je lahko ob izpolnjevanju dodatnih pogojev tudi daljši. Nekatere kolektivne pogodbe za zasebni sektor določajo maksimalen obseg letnega dopusta. Obračunajte si plačo! Kateri dejavniki določajo obseg letnega dopusta? Letni dopust se lahko že pa Nadaljuj z branjem