Go to Top

Pravno svetovanje

 

Z našo pravno pomočjo boste sprejeli prave odločitve za svoje podjetje in si prihranili marsikatero zagato. Že pred registracijo podjetja vam stojimo ob strani z izkušenimi pravnimi svetovalci, ki imajo bogate izkušnje na področju podjetništva.

Po registraciji podjetja in zagonu poslovanja se vsi podjetniki srečujete z različnimi pravnimi vprašanji in težavami. Reševanje težav vam jemlje čas in energijo, ki bi ju morali vlagati v razvoj svojega podjetja. Posvetite se poslom, skrb za pravna vprašanja pa prepustite nam. Na našo pravno pomoč se lahko zanesete na področjih obligacijskega, gospodarskega in delovnega prava.

pravno svetovanje 3Delovno pravo

Naši pravni svetovalci z bogatimi izkušnjami na kadrovskem področju bodo pregledali vso kadrovsko dokumentacijo vašega podjetja, na primer:

 • pogodbe o zaposlitvi in pogodbe o zaposlitvi poslovodnih oseb,
 • odločbe o odmeri letnega dopusta,
 • notranje akte in interne pravilnike, ki jih morate kot delodajalec imeti,
 • vodenje kadrovskih evidenc v skladu z zakonodajo.

Nato vam bomo svetovali, kako dokumentacijo ustrezno popraviti oziroma dopolniti. Ugotavljamo namreč, da številna podjetja šele ob odhodu zaposlenih ugotovijo, kako pomanjkljivo dokumentacijo imajo. Ali veste, kako urediti vsa razmerja z delavcem, ki odhaja iz podjetja?

 • Kako izpeljati postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi?
 • Kako ravnati, ko odpoved poda zaposleni?
 • Kdaj bo odpuščeni delavec koristil dopust?
 • Mu morate neizkoriščen dopust izplačati?
 • Kako bo vrnil izplačan regres?

Za vas pripravimo tudi notranje akte in pravilnike z delovnopravnega področja, na primer:

 • pravilnik o letnem dopustu,
 • pravilnik o preprečevanju mobinga (obvezen za vse delodajalce!),
 • pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti na delovnem mestu,
 • akt o sistemizaciji delovnih mest (obvezen za vse z več kot 10 zaposlenimi),
 • pravilnik o delovnih razmerjih,
 • pravilnik o jubilejnih nagradah,
 • pravilnik o ugotavljanju delovne uspešnosti
 • pravilnik o delovnem času preko polnega delovnega časa in vse obrazce, ki so potrebni za zakonito odrejanje nadurnega dela…

Na kratko: po posvetu z našimi pravniki boste pripravljeni na obisk še tako zagnanega delovnega inšpektorja.

Gospodarsko pravo

Naši pravniki vam zagotavljajo podporo na področju gospodarskega prava.  Med najpogostejšimi situacijami, kjer se podjetja zanesejo na našo pomoč, so:

 • ureditev spremenjenih razmerij med družbeniki,
 • odsvojitev lastniškega deleža,
 • odstavitev direktorja,
 • svetovanje glede različnih oblik gospodarskih družb,
 • zapiranje podjetja.

Obligacijsko pravo

Najbolj pomembno je, da svoj posel in svoje ideje zaščitite. Pomagamo vam pri sklenitvi pogodb o poslovnem sodelovanju in pri registraciji blagovne znamke. Svetujemo vam tudi glede pogodbenih razmerij. Naši pravniki bodo podrobno pregledali obstoječe pogodbe. Ocenili bodo, ali so ustrezne in vam svetovali, kako jih izboljšati. Predlagamo predvsem pregled in pripravo naslednjih pogodb:

 • najemne pogodbe,
 • prodajne pogodbe,
 • podjemne in avtorske pogodbe ter
 • posojilne pogodbe.

Za vas izpeljemo tudi izterjavo dolgov in vložitev izvršb na podlagi verodostojne listine.

pravno svetovanje 2Z nami boste uspešneje vodili svoje podjetje

Naše pravno svetovanje je kakovostno, hitro in odzivno. Z našo pomočjo boste lažje in uspešneje vodili svoje podjetje, saj se boste lahko posvetili strokovnemu delu in dejavnosti, ki jo obvladate.

Svetovalna ura: 150 € + DDV

Postanite naša stranka v računovodstvu in si zagotovite posebno ponudbo poslovnih svetovanj!

Rezervirajte si termin za pravno svetovanje:

Za vsa svetovanja smo dosegljivi tudi preko Skypa.