Go to Top

Priprava projektov in projektne dokumentacije

Priprava projektov in projektne dokumentacije

V podjetju Data d.o.o. vam pomagamo oblikovati projekt, ki bo skladen z razvojnimi načrti vašega podjetja in z usmeritvami izbranega razpisa, pripravimo pa vam tudi prijavnico z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili ter poskrbimo za pravočasno oddajo popolne dokumentacije.

  • Ste lastnik rastočega podjetja z mnogo dobrimi idejami, a brez potrebnih sredstev za njihovo uresničitev? Načrtujete investicijo, razvijate nove tehnologije in izdelke ali pa le potrebujete ugoden kredit za obratna sredstva?
  • Ste predstavnik občine, javnega zavoda ali nevladne organizacije? Načrtujete obnovo javne razsvetljave ali investicijo v čistilno napravo? Organizirate športne in kulturne dogodke, izobraževalne in druge aktivnosti za otroke, mlade ali starejše?

Financirajte jih z nepovratnimi sredstvi in subvencioniranimi krediti iz evropskih in nacionalnih razvojnih programov ter razpisov! Vse, kar potrebujete, so jasno opredeljeni razvojni cilji (kaj želite s projektom izvesti in doseči), pravilno prepoznani razpisi in prepričljivo pripravljena projektna dokumentacija.

V podjetju DATA d.o.o. imamo bogate izkušnje tudi s pripravo projektov za nepovratna sredstva za lastne potrebe, kot tudi za naše naročnike. Te izkušnje smo oplemenitili z odličnim poznavanjem potreb podjetnikov, zato vam lahko pomagamo pri oblikovanju projektne ideje, iskanju ustreznih razpisov, prilagajanju razvojnih idej in pri pripravi projektne dokumentacije:

  • skupaj oblikujemo projektno idejo in poiščemo primeren javni razpis, oziroma vir financiranja ter pripravimo predlog za sodelovanje.
  • dogovorimo se o podrobnostih sodelovanja (časovni okvir, medsebojne obveznosti in odgovornosti, finančni okvir).
  • preoblikujemo projektno idejo v zahtevano projektno dokumentacijo (prijavnica, poslovni načrt, investicijski načrt,..), v sodelovanju z vami pripravimo vse potrebne priloge in oddamo prijavo.
  • po odobritvi projekta lahko prevzamemo tudi finančno in administrativno vodenje projekta, kar vam bo omogočilo osredotočenje na izvajanje vsebine, izognili pa se boste zahtevni administraciji projekta.

Naročite se na posvetovalni sestanek, na katerem boste na kratko predstavili svojo projektno idejo in skupaj bomo  poiskali možnosti našega sodelovanja.


Kontaktirajte nas in si rezervirajte svoj termin

  • Pokličite nas na tel.: 01 600 15 30
  • E-pošta: data@data.si

Javni razpisi za podjetja

Seznam vseh trenutno aktualnih javnih razpisov, primernih za mala in srednja podjetja.

EU razpisi

Seznam aktualnih EU razpisih.