Go to Top

Letni dopust 2023 – kakšne so pravice delavcev?

Letni dopust 2023 mora odrediti delodajalec. Kdaj delavcu pripadajo dodatni dnevi dopusta? Do kdaj je treba izkoristiti letni dopust 2023? Koliko dopusta vam pripada, če niste zaposleni celo koledarsko leto?

S.p. ali d.o.o. – kakšne so razlike?

Do kdaj mora biti odmerjen letni dopust 2023?

O odmeri dopusta 2023 smo pisali nedolgo nazaj. V zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) je določeno, da je delodajalec dolžan najpozneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. To pomeni, da mora letni dopust 2023 delodajalec odmeriti do 31. 3. 2023. Delodajalec lahko sicer delavca obvesti tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec. Če bi potrebovali pomoč pri odmeri dopusta, se lahko obrnete na naše pravne svetovalce. Za ponudbo lahko pokličete na 01/600-1530 ali pa nam pišete na data@data.si.

Izračunajte si vašo plačo!

Koliko dni dopusta pripada?

Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. To pravico ima ne glede na to, ali je pogodba o zaposlitvi sklenjena za določen ali nedoločen čas. Koliko znaša minimalni letni dopust 2023? Zakon določa, da je najkrajše trajanje dopusta 4 tedne v letu. Je pa minimalni letni dopust odvisen od števila delovnih dni, ki jih delavec opravi v posameznem tednu. To pomeni, da če delavec dela 5 dni tedensko, je njegov minimalni letni dopust 20 dni. V kolikor pa delavec opravlja delo 6 dni tedensko, pa mu pripada 24 dni letnega dopusta. Navedeno velja v primeru, če ima pogodbo o zaposlitvi sklenjeno za celo koledarsko leto. Ob tem še poudarjamo, da delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta 2023, pripada tudi regres 2023.

Popoldanski s.p. lahko odprete ob redni zaposlitvi!

pravno svetovanje

Preberite tudi – Kilometrina 2023, kakšni zneski veljajo?

Kaj pa dodatni dnevi dopusta?

Ko delodajalec odreja letni dopust 2023 mora preveriti tudi, ali delavcu pripadajo dodatni dnevi dopusta. Pravico do dodatnih dni dopusta imajo:

  • mlajši od 18 let (7 dodatnih dni),
  • starejši od 55 let (3 dodatne dni),
  • invalidi (3 dodatne dni),
  • delavci z najmanj 60-odstotno telesno okvaro (3 dodatne dni),
  • delavci, ki varujejo otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke (3 dodatne dni),
  • delavci, ki skrbijo za otroke, mlajše od 15 let (1 dodaten dan dopusta).

Velikokrat se pojavlja vprašanje, ali je delovna doba tudi kriterij za dodatne dneve dopusta. Zakon tega kriterija ne predvideva. So pa lahko dodatni dnevi dopusta za delovno dobo opredeljeni v kolektivni pogodbi ali internem aktu delodajalca.

 Preberite tudi – Kako odpreti sp? Kako se pripraviti ter kakšen je postopek?

Kdaj se lahko koristi letni dopust 2023?

Letni dopust lahko delavec koristi takrat, ko to dopušča delovni proces. Delavec ima pravico, da en dan letnega dopusta izkoristi na dan, ki ga določi sam. Delodajalca mora o tem obvestiti vsaj tri dni pred koriščenjem. Delavci s šoloobveznimi otroki lahko teden dni dopusta koristijo med šolskimi počitnicami. Ob tem je treba poudariti še, da letni dopust 2023 lahko koristite v več delih. A en del mora trajati najmanj 2 tedna. Dva tedna dopusta je tudi minimum, ki ga mora delavec izkoristiti v koledarskem letu. Preostanek dopusta je možno (z dogovorom z delodajalcem) prenesti v naslednje leto. Ga je pa potrebno izkoristiti do 30. junija prihodnje leto. To za letni dopust 2023 pomeni do 30. 6. 2024.

Minimalna plača 2023, koliko znaša po novem?

Kako pa je z letnim dopustom, če niste zaposleni za celo koledarsko leto?

Kaj pa, če imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, ki ni sklenjena za celo koledarsko leto? Potem letni dopust 2023 pripada v sorazmernem delu. Poglejmo na primeru. Delavec ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023. Če bi bila pogodba sklenjena za celo leto. bi delavcu pripadalo 24 dni letnega dopusta. Letni dopust 2023 za takšnega delavca v sorazmernem delu znaša 12 dni. Sorazmerni del dopusta se namreč izračuna po naslednji »formuli«:

Sorazmerni del dopust = (število dni celotnega letnega dopusta : 12) x število dopolnjenih mesecev zaposlitve

V kolikor bi potrebovali pomoč pri izračunu dopustu ali pa imate druga vprašanja s področja delovnega prava, se lahko obrnete na naše pravne svetovalce. Za termin plačljivega strokovnega svetovanja lahko pokličete na 01/600-1530 ali pišete na data@data.si.

Ostanite na tekočem: prijavite se na e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja