Go to Top

Dodatni dnevi letnega dopusta – kdaj vam pripadajo?

Vam pripadajo dodatni dnevi letnega dopusta?

Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. Zakon o delavnih razmerjih (ZDR-1) delavcem daje pravico do najmanj štirih tednov, ki so namenjeni letnemu dopustu v posameznem koledarskem letu, ne glede na to ali delavec dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega.

Prevoz na delo bo od 01.07.2021  plačan manj

Pri odmeri trajanja letnega dopusta je treba upoštevati tudi kriterije po veljavnih kolektivnih pogodbah v katerem so zapisani dodatni dnevi letnega dopusta. Lahko pa se daljše trajanje letnega dopusta dogovori s pogodbo o zaposlitvi.

Za pravni nasvet pri odmeri delovnega dopusta povprašajte našo pravno službo na data@data.si.

 

Obračunajte si plačo!

 

Pravni nasvet

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

Zakon o delovnih razmerjih določa tudi, da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres. Kaj pa lahko storite, če regres ni izplačan?

 PRIJAVITE SE NA SEMINAR ZASLUŽI DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

Minimalno število dni letnega dopusta delavca je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca. Delavec, ki dela:

  • 5 dni v tednu, mu tako pripada minimalno 20 dni dopusta,
  • 6 dni v tednu, mu pripada 24 delovnih dni dopusta,
  • 4 dni v tednu, pa mu pripada le 16 dni.

Vas zanima ustanovitev podjetja?

Dodatni dnevi letnega dopusta

ZDR-1 priznava pravico do dodatnih dni letnega dopusta samo določenim kategorijam delavcev. Tako imajo:

  • starejši delavci,
  • invalidi,
  • delavci z najmanj 60-odstotno telesno okvaro in
  • delavci, ki negujejo in varujejo otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke, pravico do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta.

Pravico do enega dodatnega dneva letnega dopusta imajo delavci tudi za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti. Vas zanima, kako je pri nas urejeno delo otrok, ki še niso dopolnili 15 let starosti?

ZDR-1 določa, da imajo delavci, ki opravljajo nočno delo daljši dopust. Pri tem ni zakonsko določeno koliko, ampak se mora to urediti v kolektivni pogodbi ali pogodbi o zaposlitvi. ZDR-1 tudi določa, da delavec, ki še ni dopolnil 18 let starosti, ima pravico do letnega dopusta, povečanega za sedem delovnih dni.

 

Želite več informacij o popoldanskem s.p.?

 

Dodatni dnevi letnega dopusta so lahko, kot je že zgoraj navedeno, predpisani v kolektivni pogodbi ali pogodbi o zaposlitvi. Oboje pa lahko dodatne dni letnega dopusta dodajata ali na podlagi skupne delovne dobe ali delovne dobe pri zadnjem delodajalcu. Dodatni dnevi letnega dopusta pa se po ZDR-1 delavcem ne priznavajo glede na doseženo dobo.

Pri tem je potrebno opozoriti, da se kot delovna doba upošteva skupna delovna doba delavca in ne morebiti le dosežena delovna doba pri trenutnem delodajalcu. Dodatni dnevi letnega dopusta se lahko pridobijo tudi glede na zahtevnost delovnega mesta in pogoji delovnega mesta, lahko pa gre tudi za kriterij socialno zdravstvenih razmer.

Sklepate, da vam pripadajo dodatni dnevi letnega dopusta pa jih niste prejeli? Posvetujte se z našimi pravniki na telefonu 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Kakšen davek na kapitalski dobiček naš čaka v letu 2022?

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja