Go to Top

Davek na kapitalski dobiček – spremembe 2022

Davek na kapitalski dobiček po Zdoh-2 se spreminja

Davek na kapitalski dobiček se po Zakonu o dohodnini skladno s predlogom po 01.01.2022 spreminja. Za zavezance to pomeni ugodnejšo davčno obravnavo, saj se davek znižuje iz 27,5 odstotkov na 25 odstotkov, kot smo imeli stopnjo že v preteklosti. Nižji davek na kapitalski dobiček bo vsekakor vsaj malce razbremenil lastnike kapitala.  V paketu davčnih sprememb je bilo vse navedeno že potrjeno, vendar v tem trenutku še ni javno objavljeno v Uradnem listu.

Kapitalski dobiček si obračunavajo tudi vsi lastniki d.o.o.. Če ste se odločili odpreti s.p.   ali   d.o.o, se lahko naročite na podjetniško svetovanje ali pa termin za registracijo podjetja. Pokličite telefonsko številko 01/600-1530 ali pa nam pišite na data@data.si .

Vse o ustanovitvi s.p.

Dohodki iz kapitala po Zdoh-2 in davek na kapitalski dobiček

Med dohodke iz kapitala po dohodninskem zakonu štejemo: obresti, dividende in dobiček iz kapitala. Za te vrste dohodkov plačujejo zavezanci tako imenovan davek na kapitalski dobiček.

Izračunajte si plačo!

 

Obresti nastanejo iz naslova posojil, dolžniških vrednostnih papirjev, denarnih depozitov in podobnih finančnih terjatev. Med obresti štejemo tudi dohodek iz življenjskega zavarovanja. Dividende so dohodki, ki jih fizična oseba dobi na podlagi lastniškega deleža, tudi delnic. Običajno gre za izplačilo dobičkov v družbah. Dobiček iz kapitala, pa je dosežen z odsvojitvijo kapitala. Kapital so nepremičnine, delnice in deleži v organizacijah in investicijski kuponi.

Veste, kakšen regres vam pripada v 2023?

Davek od obresti in dividend

Osnova za izračun osnove in davka na kapitalski dobiček so prejete obresti oziroma dividende. Glede na sprejete spremembe se bo obdavčitev znižala za 2,5 odstotka, poleg tega, pa bodo imeli zavezanci možnost, da izbirajo o obdavčitvi. Poleg enkratne, cedularne, obdavčitve bodo lahko izbrali obdavčitev po progresivni dohodninski lestvici. To pomeni, da se bodo na letni ravni združili vsi dohodki fizične osebe (plače, dohodki iz kapitala…) in se obdavčili sintetično. O svoji izbiri bodo zavezanci morali obvestiti davčni organ.

Kako izpolniti UPN plačilni nalog

Davek na kapitalski dobiček od obresti in dividend lahko primerjamo takole:

izplačane obresti 2021 2022
v EUR 10.000 10.000
davek % 27,5 25,0
v EUR 2.750 2.500
neto izplačilo 7.250 7.500
razlika v dobro   250

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

Davek od odsvojitve kapitala

Davek na kapitalski dobiček od dohodka doseženega z odsvojitvijo kapitala se bo spreminjal še bolj občutno. Prva razlika je nedvomno, da se znižuje obdobje imetništva, od katerega se davek sploh ne plačuje. Zavezanci bodo morali sicer oddati napoved, vendar če so lastniki kapitala več kot 15 let (prej 20 let), bo znašala davčna stopnja 0 odstotkov.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

davčno svetovanje

Koliko znaša kilometrina 2023?

Druga razlika je v višini stopnje, v kolikor je fizična oseba lastnik kapitala manj kot 5 let, v tem primeru bo splošna stopnja 25 odstotkov, namesto prejšnjih 27,5 odstotkov. Stopnje davka po dopolnjenih petih in desetih letih se ne bodo spremenile, torej bo davek na kapitalski dobiček še vedno znašal:

    • po 5 letih 20 odstotkov in
    • po 10 letih 15 odstotkov.

Kot pri prej zapisani opciji, pri obrestih in dividendah, bodo zavezanci imeli tudi tu možnost izbire načina obdavčitve. Izbirajo med enkratno obdavčitvijo s fiksno določeno stopnjo davka, ali sintetično, glede na stopnjo letne dohodnine po razredih. Ponovno bo izbiro zavezanec moral sporočiti davčnemu organu.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Še številke za primerjavo

Primerjamo davek na kapitalski dobiček iz naslova odsvojitve kapitala:

dobiček od prodaje deleža 2021 2022
v EUR 50.000 50.000
davek na kapitalski dobiček % 27,5 25,0
v EUR 13.750 12.500
neto zaslužek 36.250 37.500
razlika v dobro   1.250

 

2021 2022
(lastništvo 16 let) v EUR 100.000 100.000
davek na kapitalski dobiček % 10,0 0,0
v EUR 10.000 0
neto zaslužek 90.000 100.000
razlika v dobro   10.000

 PRIJAVITE SE NA SEMINAR ZASLUŽI DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja