Go to Top

Prodaja nepremičnine in davčne obveznosti

Prodaja nepremičnine prodajalcu poleg kupnine prinese tudi davčne obveznosti. Vendar pa prodaja nepremičnine ne povzroči vedno le obveznosti plačila davka na promet nepremičnin. V določenih primerih je namreč prodaja nepremičnine obremenjena tudi z drugimi davki. Kateri davki so to in v katerih primerih jih je prodajalec dolžan plačati?

Informativni izračun plače

Pri DATA d.o.o. lahko brezplačno registrirate podjetje ter se posvetujete s strokovnjaki!

DATA d.o.o. vam ponuja brezplačno registracijo s.p.ja, d.o.o.ja ali popoldanskega s.p., strokovnjaki pri DATA d.o.o. pa vam svetujejo na vaši poslovni poti glede davčnih, finančnih, pravnih, računovodskih in podjetniških vprašanj. V mesecu marcu prirejamo dva brezplačna izobraževalna webinarja: ‘Kako zaslužiti s hobijem?’ in ‘Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja’. Označite termin, ki vam ustreza in se nam pridružite.

Pišite nam na [email protected] za vašo ponudbo za svetovanje!

Informativni izračun dohodnine

Prodaja nepremičnine in obdavčitev

Če je prodaja nepremičnine v vašem planu, naj bo stanovanje, hiša ali zemljiška parcela, se poučite katere davke in koliko boste dolžni plačati. Davek na promet nepremičnin namreč ni edini davek, ki ga prodaja nepremičnine sproži. Preberite tudi kaj storiti, če za nepremičnino, ki jo hočete prodati, nimate uporabnega dovoljenja.

Informativni izračun za normirance

Davek na promet nepremičnin

Prodaja nepremičnine je v prvi vrsti obremenjena z davkom na promet nepremičnin. Kot promet z nepremičnino pa ne šteje zgolj prodaja nepremičnine ampak tudi nekatere druge vrste prenosa lastništva. To npr. velja za zamenjavo nepremičnine pa tudi nekatere druge oblike prenosa lastninske pravice. O tem, na kaj morate biti pozorni pri nakupu nepremičnine, lahko preberete tukaj.

Prodajalec je dolžan v roku 15 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe vložiti napoved za odmero davka na promet nepremičnin. Davčna stopnja znaša 2 % od osnove. Pri tem davčno osnovo predstavlja prodajna cena nepremičnine, ki mora ustrezati tržni vrednosti.

Informativni izračun dnevnice

Davek na dodano vrednost

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

V določenih primerih je promet nepremičnin obdavčen z davkom na dodano vrednost (DDV). V tem primeru promet ni obdavčen z davkom na promet nepremičnin. To velja pri prometu s stavbnimi zemljišči, objekti v izgradnji ali novogradnjami, pri finančnem najemu novogradenj in ustanovitvi/prenosu ali prenehanju stavbne pravice, če ga opravi zavezanec za DDV.

Prodaja nepremičnine, ki je bila zgrajena pred 30. 6. 1999 (pred uvedbo DDV) in še vedno velja za novogradnjo, ker še ni bila dana v promet, je izjema. V tem primeru se namreč ob prodaji obračuna davek na promet nepremičnin in ne DDV.

Potrebujete pomoč pri izdelavi poslovnega načrta?

Dohodnina od dobička iz kapitala

Kadar lastnik – fizična oseba prodaja nepremičnino, ki jo je pridobil po 1. 1. 2002, bo v primeru ugotovljenega dobička iz kapitala, plačal tudi dohodnino od dobička iz kapitala. Poleg prodaje je sicer obdavčeno tudi darovanje in zamenjava nepremičnine.

Pravni nasvet

Dohodnine od dobička iz kapitala pa se ne plača, če gre za:

  • prodaja stanovanja ali stanovanjske hiše (z največ dvema stanovanjema), v kateri je imel prodajalec prijavljeno stalno prebivališče in je tam dejansko živel vsaj zadnja tri leta pred prodajo,
  • prodaja nepremičnine po 20 letih imetništva,
  • prodaja nepremičnine, je pridobljena pred 1. januarjem 2002.

Davčna osnova predstavlja razliko med vrednostjo nepremičnine ob odsvojitvi in vrednostjo ob njeni pridobitvi, zmanjšano za normirane stroške, povezane s pridobitvijo in odsvojitvijo.

Stopnja davka je 27,5 %, vendar pa se na vsakih dopolnjenih pet let imetništva zmanjšuje. Po dopolnjenih petih letih imetništva tako znaša 20 %, po desetih letih 15 % in po 15 letih 10 %. Dohodnine se ne plača od dobička iz kapitala, doseženega pri odsvojitvi nepremičnine Po 20 letih imetništva se dohodnine ne plača.

Napoved dohodnine mora zavezanec oddati v 15 dneh od dneva odsvojitve nepremičnine.

Potrebujete davčni nasvet? Rezervirajte si termin pri našem davčnem svetovalcu! Pišite nam na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja