Go to Top

Pravo

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – kdo in v katerih primerih?

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi laho poda tako delavec kot delodajalec. V katerih primerih lahko pride do izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi? Brezplačna registracija podjetja Kdaj se lahko poda izredna odpoved? Izredna odpoved je lahko lahko podana tako s strani z delavca kot s strani delodajalca. Vendar morajo zato obstajati tudi določeni razlogi, ki so zakonsko določeni.  V primeru izredne odpovedi tudi ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja do izteka odpovedna Nadaljuj z branjem

Nadurno delo – za katere delavce delodajalec potrebuje soglasje?

Nadurno delo je delo, ki ga zaposleni delavci v podjetju opravijo preko polnega delovnega časa. V katerih primerih lahko delodajalec naloži opravljanje nadurnega dela? Komu ne sme odrediti nadurnega dela? Kateri delavci morajo podati soglasje za nadurno delo? Informativni izračun plače Kdaj gre za nadurno delo? Nadurno delo je delo, ki ga delavci opravljajo preko polnega delovnega časa. To je delo, ki časovno presega polni delovni čas. Ta je po Nadaljuj z branjem

Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca – kaj je potrebno upoštevati?

Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca lahko poda zaposleni, ki želi prekiniti delovno razmerje. Kako je v tem primeru z odpravnino? Kako z odpovednim rokom? Kako je z denarnim nadomestilom za primer brezposelnosti? Ustanovitev podjetja Za vsa vprašanja glede pogodbe o zaposlitvi, tudi odpovedi zaposlitve (redne ali izredne odpovedi), se lahko posvetujete z našimi izkušenimi pravnimi strokovnjaki, ki podrobno poznajo delovnopravno zakonodajo in lahko pomagajo tudi pri tolmačenju Zakona Nadaljuj z branjem

Nočno delo – kako je opredeljeno? Kakšne so pravice delavcev?

Nočno delo je oblika dela, ki se mu v nekaterih storitvenih dejavnostih ni mogoče izogniti. Kdaj govorimo o nočnem delu? Kako je v tem primeru z dopustom in kako je z dodatkom na nočno delo? V nadaljevanju si oglejmo kakšne so pravice delavcev, ki opravljajo nočno delo. Hitro in brezplačno odprtje podjetja Definicija nočnega dela V Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) je nočno delo opredeljeno v 150. členu. Za nočno Nadaljuj z branjem

Minimalna plača v državah EU – kje je najnižja in kje najvišja?

Minimalna plača v državah EU – najnižja v Bolgariji, najvišja v Luksemburgu Minimalna plača v državah EU se precej razlikuje po posameznih državah članicah. V Sloveniji minimalna plača letos znaša 1254 evra bruto. Koliko to nanese neto v vašem primeru lahko izračunate z našim kalkulatorjem za plače. Poglejmo koliko znaša minimalna plača v drugih državah EU. Brezplačno odprtje podjetja Imate morda vi kakšna vprašanja glede plače oz. dodatkov pri plači Nadaljuj z branjem

Nakup nepremičnin s strani tujca – pogoji za pravne in fizične osebe

Nakup nepremičnin s strani tujca je določen v 68. členu Ustave Republike Slovenije, pravi, da lahko tujci pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji določeni v zakonu ali mednarodni pogodbi, ki jo ratificira državni zbor.  Sam postopek nakupa nepremičninea je odvisen od tega, v katero skupino se tujec, pravna ali fizična oseba, uvršča. Informativni izračun plače Razmišljate o ustanovitvi podjetja, odprtju s.p. ali popoldanskega s.p.? Potrebujete dodatne informacije? Vedno se Nadaljuj z branjem

Sezonski delavci in delovnopravni status

Sezonski delavci so s strani delodajalcev iskani zaradi izrazito sezonsko povečanega obsega dela v kmetijstvu in gozdarstvu. Med sezonske delavce se uvrščajo različne skupine delavcev. Pogosto so sezonski delavci tudi državljanih tujih držav. Se tudi vi odločate za odprtje s.p. ali registracijo d.o.o.?  Za termin registracije nas pokličite na 01/600-1530 ali pa nam pišite na data@data.si. Ustanovitev podjetja Sezonski delavci iz tujine Državljani držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švice imajo prost dostop na slovenski Nadaljuj z branjem

Poslovanje z uporabo žiga

Poslovanje z uporabo žiga (štampiljke) ni zakonska obveznost, saj Zakon o gospodarskih družbah za gospodarske družbe in samostojne podjetnike posameznike obvezne uporabe žiga ne določa, je pa bil slednji včasih obvezni del vsake sklenjene pogodbe ali drugega poslovnega dokumenta. Danes je ta odločitev prepuščena podjetjem samim. Zakonodaja tudi ne določa obveznosti dajanja izjav, da subjekt nima žiga, oziroma ne določa, da mora drugi subjekt dobiti tako izjavo, da bi lahko Nadaljuj z branjem

Register dejanskih lastnikov podjetja – ste se vpisali?

Register dejanskih lastnikov je nekakšen imenik dejanskih lastnikov podjetij Register dejanskih lastnikov (RDL) je baza podatkov, v kateri se zbirajo podatki o dejanskih lastnikih poslovnega subjekta. RDL je dostopen javnosti. Pravna podlaga, ki nalaga poslovnemu subjektu dolžnost vpisa podatke o svojem dejanskem lastniku v RDL, je Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1). Podatke o svojem dejanskem lastniku in njihove spremembe je potrebno vpisati v roku 8 dni Nadaljuj z branjem

Uvoz vozila iz držav nečlanic EU in postopek registracije

Uvoz vozila iz držav, ki niso članice EU, zahteva upoštevanje  predpisov, ki urejajo postopke ugotavljanja skladnosti vozil, ki se uvažajo v Slovenijo. Kalkulator za izračun plače Primer: Kako poteka uvoz vozila? Podjetje XX ustanovljeno v Sloveniji, je imelo namen pripeljati tovornjak iz Srbije (tovorno vozilo: kategorija N3) v Slovenijo (uvoz vozila) ter ga v Sloveniji na novo registrirati, saj bo le-ta po novem v lasti tega XX podjetja. Podjetje je Nadaljuj z branjem

Interni akti podjetja: Kateri so obvezni za delodajalce?

Nekateri zakoni obvezujejo družbe in podjetnike, da sprejmejo lastna pravila, ki so torej interni akti podjetja. Katere akte oziroma pravilnike mora posamezno podjetje sprejeti, je odvisno od dejavnosti, s katero se ukvarja. Zato težko o njih govorimo na splošno. Konkretneje vam o njih lahko svetujejo naši pravniki.Splošno določeni pa so interni akti podjetja, ki jih morajo imeti delodajalci. V nadaljevanju pojasnjujemo, kateri interni akti podjetja so torej zanje obvezni. Vse Nadaljuj z branjem

Davek na darila – kdaj ga plača fizična in kdaj pravna oseba?

Davek na darila v zakonodaji Davek na darila ureja Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD). Pogledali bomo, kdaj davek na darila plača fizična in kdaj pravna oseba. V kolikor imate glede davkov dileme, se lahko obrnete na naše davčne svetovalce! Za termin plačljivega strokovnega svetovanja se lahko naročite na 01 600 1530 ali na data@data.si. Ustanovite d.o.o. ali s.p. na Dati! Kdaj davek na darila plača fizična oseba? Obdavčitev Nadaljuj z branjem

Pogodba iz delovnega razmerja – kaj vse mora vsebovati?

Pogodba iz delovnega razmerja je  temelj oz. osnova delovnega razmerja. Kaj vse je potrebno upoštevati pri pripravi pogodbe iz delovnega razmerja? Kaj mora pogodba iz delovnega razmerja vsebovati? Opravite informativni izračun plače! Kaj je pogodba iz delovnega razmerja? Gre za uradni dokument, s katerimi se delavec in delodajalec dogovorita o načinu sodelovanja – torej zaposlitvi. Pri pripravi pogodbe iz delovnega razmerja je potrebno upoštevati Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), kolektivno Nadaljuj z branjem

Prisilna poravnava in stečaj – kakšna je razlika?

Prisilna poravnava se razlikuje od stečaja! Prisilna poravnava in stečaj sta dva različna pojma, ki sta povezana z insolventnostjo družbe. Tekom poslovanja se nemalokrat zgodi, da gospodarske družbe niso več sposobne poravnati vseh svojih obveznosti oziroma postanejo dolgoročno plačilno nesposobne. V takšnih primerih govorimo o insolventnosti družbe. Šele razmišljate o ustanovitvi podjetja? Za termin registracije nas pokličite na 01/600-1530 ali nam pišite na data@data.si! Informativni izračun plače Ko pride do Nadaljuj z branjem