Go to Top

Regres za upokojence 2021

Regres za upokojence 2021

Regres za upokojence 2021 pripada upokojencem na podlagi določil 95. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki določa prejemnike letnega dodatka. Zakon določa, da se višina vsakoletnega izplačila dodatka določi v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna. Za primerjavo si lahko preberete koliko pa  zaposleni prejmejo regresa.

 

Informativni izračun plače

DATA d.o.o. svetuje in pomaga tudi upokojencem podjetnikom

Potrebujete davčno svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Vas zanima kako lahko kot upokojenec delate in zaslužite ali kako je s prejemanjem pokojnine v primeru s.p.-ja?

Začasno in občasno delo upokojencev 2021

Regres za upokojence 2021 – kdaj bo izplačilo?

Regres za upokojence 2021 bo Zavod večini uživalcev izplačal skupaj z junijskimi pokojninami 30. junija 2021. V primeru, da je pravica do pokojnine ali nadomestila posamezniku priznana po tem roku, se regres za upokojence 2021 izplača skupaj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila.

Informativni izračun za normirance

Kolikšen regres za upokojence 2021 vam pripada?

Višina izplačila dodatka je odvisna od višine pokojnine, ki jo prejemate. Za leto 2021 veljajo sledeči zneski izplačil:

Višina pokojnine Višina izplačanega dodatka
do 525,00 EUR 445,00 EUR
od 525,01 EUR do 630,00 EUR 305,00 EUR
od 630,01 EUR do 745,00 EUR 245,00 EUR
od 745,01 EUR do 900,00 EUR 195,00 EUR
več kot 900,00 EUR 135,00 EUR

Vas zanima kdaj v pokoj?

Kaj vse se všteva v višino pokojnine, ki je osnova za odmero višine regresa?

V znesek pokojnine se všteva tudi znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih ter znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja.

Izračun dohodnine 2020 – olajšava za otroke

Regres za upokojence 2021 v sorazmernem delu

Upokojencem, katerim se pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačuje v sorazmernem delu, uživalcem družinskih ali vdovskih pokojnin, katerim se družinska in vdovska pokojnina izplačuje ločeno, uživalcem delnih pokojnin in pokojnin iz 116. člena tega zakona, se znesek za regres izplača v sorazmernem delu.

Novost , ki določa regres za upokojence 2021 je ta, da se letni dodatek v določenih primerih ne odmeri v sorazmernem delu kljub določbi 96. člena ZPIZ-2. Če osnova za odmero letnega dodatka ne presega  525,00 evrov, se bo regres za upokojence 2021 v znesku 445,00 evrov izplačal v celotni višini, tudi v primeru, če je osnovni prejemek odmerjen na podlagi mednarodnih pogodb v sorazmernem delu ali če se zaradi delne zaposlitve izplačuje delna pokojnina. Vsem ostalim uživalcem se bo letni dodatek izplačal glede na sorazmerni del osnovnega prejemka.

Pravni nasvet

Regres za upokojence 2021 v tujini

Upokojencem, ki prejemajo pokojnino iz tujine, se bo regres za upokojence 2021 določil glede na skupen znesek pokojnin oziroma nadomestil iz slovenskega sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja, prejetih v mesecu izplačila letnega dodatka, ter pokojnin, prejetih iz tujine v mesecu januarju 2021, preračunanih v evre po tečaju Banke Slovenije na dan izplačila rednih pokojnin za mesec januar 2021. Če upokojenec prejema slovensko pokojnino v sorazmernem delu, se mu bo tudi letni dodatek po 96. členu ZPIZ-2 obračunal in izplačal v sorazmernem delu, ki je odvisen od dopolnjene zavarovalne dobe v Republiki Sloveniji glede na skupno dopolnjeno dobo.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja