Go to Top

Zakonodaja

Varnost in zdravje pri delu: usposabljanje je obvezno

Varnost in zdravje pri delu je usposabljanje, ki ga mora v podjetju opraviti katerakoli zaposlena oseba. Delodajalec je dolžan vsem svojim delavcem zagotoviti teoretično in praktično usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za varno opravljanje dela. Obveznost usposabljanja za varnost in zdravje pri delu zakonsko uveljavlja Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1). Izračunajte si plačo!   Varnost in zdravje pri delu – zdravniški pregled Delodajalec mora za zaposlenega, poleg udeležbe Nadaljuj z branjem

Varovanje osebnih podatkov zaposlenih

Varovanje osebnih podatkov je aktualna tema vse odkar je 25.5.2018 v veljavo stopila t.i. GDPR Uredba. Delodajalci se štejejo za upravljalce zbirk osebnih podatkov, saj zbirajo, vpisujejo, hranijo in uničujejo osebne podatke delavcev. Delodajalci pa morajo poskrbeti za varovanje osebnih podatkov, tako da imajo ustrezno pravno podlago, ki jim omogoča obdelavo podatkov svojih zaposlenih. Izračunajte si plačo!   Pravna podlaga, ki omogoča varovanje osebnih podatkov Za obdelavo osebnih podatkov v Nadaljuj z branjem

Mobing – sprejmite ustrezne ukrepe

Mobing na delovnem mestu predstavlja sovražno komunikacijo, ki je usmerjena proti posamezniku s strani enega ali več sodelavcev. Če delodajalec ne sprejme ustreznih preventivnih ukrepov, mu grozi globa. Poskrbite za sprejem ustreznih dokumentov in aktov že ob ustanovitvi podjetja. Za ureditev internih aktov kontaktirajte naše pravne strokovnjake na 01 6001 528 ali [email protected] Izračunajte si plačo! Kaj je mobing? Mobing na delovnem mestu je običajno sistematične narave in je storjen Nadaljuj z branjem

Izgorelost na delovnem mestu

Izgorelost povzroča dolgotrajna izčrpanost na delovnem mestu in preobremenjenost tako vodstvenega kot operativnega kadra. Izvira iz visokih delovnih obremenitev, časovnih pritiskov in drugih situacij, ki povzročajo stres. V izogib preobremenjenosti si že ob ustanovitvi podjetja zagotovite kvalitetne in zanesljive podjetniške storitve: računovodsko, davčno in pravno svetovanje. Izračunajte si plačo! Izgorelost – znaki Izgorelost se odraža v slabši delovni sposobnosti, utrujenosti, slabi koncentraciji in slabih odnosih. Sčasoma posameznik postane kronično utrujen, Nadaljuj z branjem

Prehod meje za lastnike nepremičnin

Prehod meje države brez karantene je po novih vladnih ukrepih dovoljen tudi lastnikom nepremičnin in tistim, ki obiščejo družino. Izračunajte si plačo! Dva dni za lastnike nepremičnin Po novih vladnih ukrepih je lastnikom nepremičnin, ki mejo prestopajo zaradi vzdrževalnih del na zasebnem objektu ali zemljišču, in se čez mejo vrača v 48 urah po prehodu meje, omogočen prehod meje brez napotitve v karanteno in z največ tri dni starim negativnim Nadaljuj z branjem

Prehrana na delovnem mestu

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) delodajalcu nalaga obveznost povračila stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju, kamor spada tudi povračilo kilometrine. Zagotovljena in zdrava prehrana na delovnem mestu pa je tudi eden izmed ciljev, ki jih delodajalcem narekuje promocija zdravja na delovnem mestu. Izračunajte si plačo! Kdaj delavcu pripada povrnjena Nadaljuj z branjem

Minimalna plača 2021

Minimalna plača 2021 za polni delovni čas znaša 1024,24 eur bruto oziroma 736 eur neto. Gre za določilo minimalne plače, ki se uporablja za delo s polnim delovnim časom, opravljenim od 1. januarja 2021 dalje. Izračunajte si plačo! Obseg minimalne plače 2021 Elementi plače, kot jih navaja Zakon o delovnih razmerjih, sta osnovna plača delavca za določen mesec ter del plače za delovno uspešnost. Minimalna plača 2021 izključuje vse dodatke, Nadaljuj z branjem

Skrajšan delovni čas

Skrajšan delovni čas je oblika zaposlitve, kjer je tedenski obseg dela zaposlenega manjši od 40 ur. Delavec, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, ima pravice ter obveznosti iz delovnega razmerja kot delavec, ki dela polni delovni čas in jih uveljavlja sorazmerno času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi. Izračunajte si plačo! Skrajšan delovni čas ter pravica do dopusta in regresa Delavec ima pravico do letnega Nadaljuj z branjem

Kilometrina v zasebnem sektorju

Kilometrina oziroma povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela je eden izmed stroškov, ki ga delodajalec mora povrniti delavcu. Določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Izračunajte si plačo! Kilometrina v zasebnem sektorju V zasebnem sektorju delavcu povračilo potnih stroškov pripada, če je mesto opravljanja dela oddaljeno vsaj en kilometer od običajnega prebivališča. stalno ali začasno prebivališče: upošteva se tisto, ki je Nadaljuj z branjem

DDPO in DohDej – podajšanje roka za oddajo

DDPO in DohDej letnima obračunoma se podaljšuje rok za oddajo, saj je Državni zbor RS 26. 3. 2021 sprejel Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2021 in 2022 (ZIPRS). Podaljšuje se do 30. aprila 2021. Izračunajte si plačo! DDPO in DohDej in rok za plačilo akontacij Davčnim zavezancem, ki ste letni davčni obračun DDPO in DohDej oddali po 31. marcu, se rok za plačilo marčevske akontacije izteče 10. maja. Nadaljuj z branjem

Odpadna embalaža, nove obveznosti

Pretekli teden je Vlada RS sprejela Uredbo o embalaži in odpadni embalaži. Uredba ukinja količinski prag 15 ton dane embalaže letno na trg v Sloveniji za nastanek obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo. Odpadna embalaža bo tako strošek vseh, ki dajejo embalažo prvič na trg. Uvaja pa se možnost plačila pavšalnega zneska za tiste, ki dajo letno na trg v Sloveniji manj kot eno tono embalaže. Po novem se Nadaljuj z branjem

Protikoronski ukrepi omiljeni

Protikoronski ukrepi so po 11-dnevnem zaprtju države zaradi omejevanja epidemije covida-19 po novem nekoliko manj strogi. Razglasitev epidemije so vladniki sicer še podaljšali in bo od 17. aprila veljala dodatnih 30 dni. Nočna omejitev gibanja pa je popolnoma odpravljena, trgovinam in ostalim dejavnosti so dali zeleno luč za opravljanje dejavnosti. Izračunajte si plačo! Maske zunaj le, kadar ni ustrezne razdalje Protikoronski ukrepi še vedno prepovedujejo zbiranje ljudi. Nošenje mask je Nadaljuj z branjem

Zaposlovanje tujcev: novosti

Zaposlovanje tujcev – konec marca je bila sprejeta novela Zakona o tujcih, ki ureja zaposlovanje tujcev, samozaposlovanje in delo tujcev. Z njo naj bi prek prenosa pravil EU olajšali zaposlovanje tujcev, ki so v Sloveniji doštudirali ali opravljali naloge raziskovalcev. Zaposlovanje bo možno neposredno iz evidence brezposelnih oseb. Izračunajte si plačo! Katere spremembe prinaša novela? Novela zakona prek evropske direktive ureja nove vrste enotnih dovoljenj za prebivanje in delo ter Nadaljuj z branjem

Osebno dopolnilno delo kot odskočna deska

Osebno dopolnilno delo vam lahko služi kot preveritev vaše podjetniške ideje in ga lahko opravljajo tako brezposelni posamezniki kot tudi zaposleni ali pa upokojenci. Predstavlja posebno obliko dela, ki je izjema od dela na črno. Izračunajte si plačo! Osebno dopolnilno delo: seznam del občasna pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri čiščenju stanovanja ali stanovanjske stavbe, vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin občasna pomoč pri kmetijskih delih občasno varstvo otrok, pomoč starejšim, bolnim ali Nadaljuj z branjem