Go to Top

Zakonodaja

Sobodajalstvo in sprememba namembnosti

Sobodajalstvo je dejavnost, ki jo lahko izvaja vsakdo, ki ima neizkoriščene namestitvene kapacitete, kot so na primer dodatne sobe ali nepremičnine, in želi dodatno zaslužiti s tem. Ali je takšni rabi stanovanja potrebno pripisati stanovanjski ali poslovni prostor ter spremeniti namembnost nepremičnine? To bomo pojasnili v nadaljevanju tega članka. Registracija podjetja Normiranec sp – kaj morate vedeti? Kako je opredeljeno sobodajalstvo? Sobodajalstvo zahteva upoštevanje vseh zakonskih pogojev, ki jih določa Nadaljuj z branjem

Poskusna doba oz. poskusno delo – kako dolgo traja?

Poskusna doba oz. poskusno delo je v pogodbi o zaposlitvi praviloma določeno z namenom. Namenjeno je tako delodajalcu kot delavcu. Zakaj je poskusna doba sploh določena? Kako dolgo lahko traja poskusna doba oz. poskusno delo? Pretvorba bruto plače v neto z našim kalkulatorjem! Zakaj se določi poskusna doba? Ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi ne delavec, ne delodajalec ne vesta ali bo delavcu delo ustrezalo. Ali bo delodajalec zadovoljen z znanjem Nadaljuj z branjem

Ugovor zoper informativni izračun dohodnine 2023 do 29. aprila!

Ugovor zoper informativni izračun dohodnine 2023 lahko oddate do 29. aprila 2024. To seveda velja za tiste, ki so informativni izračun dohodnine 2023 prejeli v prvem svežnju. Imate morda kakšno vprašanje glede dohodnine tudi vi? Morda potrebujete pomoč pri pripravi ugovora na informativni izračun dohodnine? V podjetju Data imamo tudi odlične davčne strokovnjake, ki vam lahko odgovorijo na vse vaše davčne dileme. Za termin strokovnega svetovanja lahko pokličete na 01/600-1530 Nadaljuj z branjem

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – kdo in v katerih primerih?

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi laho poda tako delavec kot delodajalec. V katerih primerih lahko pride do izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi? Brezplačna registracija podjetja Kdaj se lahko poda izredna odpoved? Izredna odpoved je lahko lahko podana tako s strani z delavca kot s strani delodajalca. Vendar morajo zato obstajati tudi določeni razlogi, ki so zakonsko določeni.  V primeru izredne odpovedi tudi ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja do izteka odpovedna Nadaljuj z branjem

Vročanje dokumentacije pravnim osebam preko portala eDavki

Vročanje dokumentacije pravnim osebam poteka preko portala eDavki. Prek portala eDavki se vroča dokumente vsem pravnim osebam, samostojnim podjetnikom posameznikom in posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost. Ustanovitev podjetja Prijava na elektronsko vročanje dokumentacije Prijava na elektronsko vročanje dokumentacije poteka preko eVročanje-POS.  Tako FURS sporočite vaš elektronski naslov za namene obveščanja. V tem primeru boste prejeli obvestilo vedno, ko bo prejet elektronsko vročeni dokumenti. Z obrazcem eVročanje-PE (elektronsko ali papirno) pa Nadaljuj z branjem

Nadurno delo – za katere delavce delodajalec potrebuje soglasje?

Nadurno delo je delo, ki ga zaposleni delavci v podjetju opravijo preko polnega delovnega časa. V katerih primerih lahko delodajalec naloži opravljanje nadurnega dela? Komu ne sme odrediti nadurnega dela? Kateri delavci morajo podati soglasje za nadurno delo? Informativni izračun plače Kdaj gre za nadurno delo? Nadurno delo je delo, ki ga delavci opravljajo preko polnega delovnega časa. To je delo, ki časovno presega polni delovni čas. Ta je po Nadaljuj z branjem

Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca – kaj je potrebno upoštevati?

Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca lahko poda zaposleni, ki želi prekiniti delovno razmerje. Kako je v tem primeru z odpravnino? Kako z odpovednim rokom? Kako je z denarnim nadomestilom za primer brezposelnosti? Ustanovitev podjetja Za vsa vprašanja glede pogodbe o zaposlitvi, tudi odpovedi zaposlitve (redne ali izredne odpovedi), se lahko posvetujete z našimi izkušenimi pravnimi strokovnjaki, ki podrobno poznajo delovnopravno zakonodajo in lahko pomagajo tudi pri tolmačenju Zakona Nadaljuj z branjem

Davek na kapitalski dobiček 2024

Davek na kapitalski dobiček 2024 se obračuna in plačuje od dobička, ki ga fizična oseba doseže s prodajo, ali drugo obliko odsvojitve, kapitala. Največkrat  se davek na kapitalski dobiček 2024 obračuna pri prodaji nepremičnine. V tem primeru se izračuna razlika med nakupno in prodajno vrednostjo nepremičnine. Za pozitivno razliko se izračuna davek na kapitalski dobiček 2024. Rok za prijavo dobička je 15 dni od prodaje nepremičnine. Za pomoč pri obračunu Nadaljuj z branjem

Nočno delo – kako je opredeljeno? Kakšne so pravice delavcev?

Nočno delo je oblika dela, ki se mu v nekaterih storitvenih dejavnostih ni mogoče izogniti. Kdaj govorimo o nočnem delu? Kako je v tem primeru z dopustom in kako je z dodatkom na nočno delo? V nadaljevanju si oglejmo kakšne so pravice delavcev, ki opravljajo nočno delo. Hitro in brezplačno odprtje podjetja Definicija nočnega dela V Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) je nočno delo opredeljeno v 150. členu. Za nočno Nadaljuj z branjem

Prevoz na delo in z dela – javni prevoz ali kilometrina?

Prevoz na delo in z dela je strošek, ki ga delavcu povrne delodajalec. Kaj lahko povrne – strošek mesečne vozovnice za javni prevoz ali kilometrino? Informativni izračun plače Kako je določeno v Zakonu o delovnih razmerjih? Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 130. členu predpisuje, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki jih ima pri Nadaljuj z branjem

Evropska zdravstvena izkaznica – uredite še preden odpotujete!

Evropska zdravstvena izkaznica je kartica, ki je za vse zavarovance ZZZS brezplačna. Le ta potrjuje upravičenost do nujnih zdravstvenih storitev med bivanjem v tujini, študijem v tujini ali med potovanji. Evropska zdravstvena izkaznica je načeloma veljavna za 1 leto. Vendar obstajajo izjeme in sicer za upokojence in tiste, ki jim zdravstveno zavarovanje poteče prej kot v enem letu. Kako do Evropske zdravstene kartice? Informativni izračun plače Evropska zdravstvena izkaznica – Nadaljuj z branjem

Modra karta EU: pogoji za pridobitev

Modra karta EU je dovoljenje, na podlagi katerega je tujcu omogočen vstop in prebivanje v Republiki Sloveniji ter opravljanje dela zaradi visokokvalificirane zaposlitve. Kakšna stopnja izobrazbe je v takih primerih zahtevana in kakšni so ostali pogoji za pridobitev takšnega delovnega dovoljenja? V nadaljevanju vam bomo predstavili kaj prinaša modra karta EU in na kaj je potrebno, da ste kot delodajalec pozorni. Informativni izračun plače V podjetju DATA, d.o.o. nudimo številne Nadaljuj z branjem

Varstvo pri delu – obveznosti delodajalcev

Varstvo pri delu oz. varnost in zdravje pri delu zagotavlja delodajalec z različnimi ukrepi. Kakšne so obveznosti delodajalca, ko gre za varstvo pri delu? Informativni izračun plače Obveznosti delodajalca Varstvo pri delu oz. varnost in zdravje pri delu zagotavlja delodajalec z različnimi ukrepi. V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) mora delodajalec pripraviti oceno tveganja. V sami oceni mora med drugim opredeliti nevarnosti, ugotoviti kdo od Nadaljuj z branjem

Nakup nepremičnin s strani tujca – pogoji za pravne in fizične osebe

Nakup nepremičnin s strani tujca je določen v 68. členu Ustave Republike Slovenije, pravi, da lahko tujci pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji določeni v zakonu ali mednarodni pogodbi, ki jo ratificira državni zbor.  Sam postopek nakupa nepremičninea je odvisen od tega, v katero skupino se tujec, pravna ali fizična oseba, uvršča. Informativni izračun plače Razmišljate o ustanovitvi podjetja, odprtju s.p. ali popoldanskega s.p.? Potrebujete dodatne informacije? Vedno se Nadaljuj z branjem