Go to Top

Pokojnine: ste seznanjeni z vsemi šestimi vrstami?

Pokojnine – upokojenci, državni zbor je sprejel izredno uskladitev pokojnin. To pomeni, da se bodo pokojnine meseca decembra zvišale. Izplačilo pokojnin se bo tokrat izredno uskladilo v višini 2 odstotkov glede na višino pokojnine. V današnjem članki pa se obračamo k osnovam. Predstavili vam bomo pokojnine, ki temeljijo na pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Večina delovno aktivnih prebivalcev Slovenije namreč ob zaključku svoje delovne kariere težko pričakuje odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o upokojitvi.

Informativni izračun plače

Upokojenci, tudi če prejemate pokojnino, lahko zaslužite kakšen dodaten evro. Udeležite se naših brezplačnih webinarjev Kako zaslužiti s hobijem?” in “Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja.” Tam boste izvedeli pomembne informacije, ki jih potrebujete pred odprtjem podjetja ali druge oblike dela.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Starostne pokojnine

Za pridobitev starostne pokojnine morate izpolnjevati pogoje:

  • 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa
  • 65 let starosti in 15 let zavarovalne dobe

Upokojite se lahko tudi pri nižji starosti, če uveljavljate znižanje starostne meje (npr. zaradi skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, zaradi služenja obveznega vojaškega roka, zaradi vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti itd.)

BRUTO NETO PLAČA

Predčasne pokojnine

To lahko uveljavite, če ste stari 60 let in imate 40 let pokojninske dobe (ki ne predstavlja v celoti pokojninske dobe brez dokupa).

Pokojninska doba zajema vsa obdobja zavarovalne in posebne dobe. Zavarovalna doba npr. zajema obdobje obvezne in prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje in obdobja, za katera so bili plačani prispevki (npr. dokup pokojninske dobe, priznano obdobje časa skrbi za otroka).

Našteta primera (dokup pokojninske dobe, priznano obdobje časa skrbi za otroke itd.) se v pokojninsko dobo brez dokupa ne štejeta.

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Predčasna pokojnina se odmeri glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od pokojninske osnove na enak način kot starostna pokojnina. Tako odmerjena pokojnina se nato za vsak mesec manjkajoče starosti do dopolnitve starosti 65 let (velja za žensko in moškega) zmanjša za 0,3 odstotka.

Delavci in delodajalci, se vam je zapletlo pri urejanju delovnopravnih razmerij na področju upokojitve? Pišite naši pravni službi na data@data.si.

Pravni nasvet

Delne pokojnine

Delno pokojnino lahko pridobi posameznik za lažji prehod iz aktivnega statusa v status upokojenega. Pri tem ima posameznik tako status zavarovanca kot status uživalca pokojnine.

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

40 odstotkov starostne pokojnine

Če ste vključeni v obvezno zavarovanje s polnim delovnim oziroma zavarovalnim časom in izpolnjujete pogoje za starostno pokojnino, se vam bo od dneva izpolnitve pogojev, vendar največ od prvega naslednjega dne po vložitvi zahteve, izplačevalo 40 odstotkov starostne pokojnine, do katere bi bili upravičeni, če bi se na ta dan upokojili.

UKREPI DELODAJALCA V ČASU KORONAVIRUSA

Vdovske in družinske pokojnine

O tem, komu pripada vdovska pokojnina, smo že pisali v našem članku: “Vdovska pokojnina: Kdaj in komu pripada?

Družinska pokojnina načeloma pripada otrokom umrlega do dopolnjenega 15. leta starosti oz. do konca šolanja – a največ do 26. leta starosti. Do tega je upravičen tudi otrok, ki postane popolnoma nezmožen za delo – tudi po 15. letu ali končanem šolanju ali dopolnjenih 26. letih. Pri tem je pomembno, da je umrli do svoje smrti preživljal družinskega člana.

REZERVACIJA TERMINA NA VEM TOČKI DATA

Invalidske pokojnine

Pravico do invalidske pokojnine pridobi zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost določene kategorije.

Če zavarovanec izpolni pogoje za pridobitev dveh ali več pokojnin iz obveznega zavarovanja, lahko uživa le eno, ki jo določi po lastni izbiri, razen če zakon določa drugače.

Več o pogojih za pridobitev pravice do posamezne vrste pokojnine, si lahko preberete na spletni strani ZPIZ.

Dovoljenje za delo in bivanje v Sloveniji

Pokojnine so majhne, kako do dodatnega zaslužka?

Veliko klicev upokojencev dobivamo v naše podjetje. Sprašujete nas, kako lahko dodatno zaslužite, da boste lažje preživeli in si morda lahko privoščili kakšen priboljšek. Vitalni upokojenci kakšen dodaten evro lahko zaslužijo na tele načine:

  1. Lahko ustanovite podjetje s.p. ali d.o.o.;
  2. Lahko sklenete pogodbo o začasnem in občasnem delu upokojencev;
  3. Lahko delate prek podjemne pogodbe in avtorske pogodbe;
  4. Lahko se registrirate za opravljanje osebnega dopolnilnega dela

Več o teh oblikah dela, si lahko preberete v članku “Kako lahko kot upokojenec delam in zaslužim?

Potrebujete davčni nasvet? Rezervirajte si termin pri našem davčnem svetovalcu! Pišite nam na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja