Go to Top

Dopust ob rojstvu otroka – kdaj in komu pripada?

Dopust ob rojstvu otroka

Na našo pravno službo se je pred kratkim obrnil oče novorojenčka z vprašanjem ali lahko tudi oče koristi materinski dopust. Dopust ob rojstvu otroka je definiran v slovenski zakonodaji poznamo pa različne oblike takšnega dopusta. Preverite kdaj in komu pripada dopust ob rojstvu otroka. S svojimi vprašanji se lahko na naše pravne strokovnjake obrnete tudi vi. Niste prepričani kateri dopust ob rojstvu otroka vam pripada in potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Izračun dohodnine – olajšava za otroke

Dopust ob rojstvu otroka in pravica do njega

Dopust ob rojstvu otroka in pravica do njega izhaja iz zavarovanja za starševsko varstvo, ki je eno izmed obveznih socialnih zavarovanj zaposlenih in samozaposlenih oseb. Gre za pravico do odsotnosti z dela zaradi poroda oziroma nege in varstva otroka tiste osebe, ki otroka dejansko neguje in varuje.

Dopust ob rojstvu otroka – materinski, očetovski in starševski dopust!

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) opredeljuje tri različne vrste dopusta:

  • materinski dopust,
  • očetovski dopust,
  • starševski dopust.

Trajanje posamezne vrste dopusta je zakonsko določeno.

Ustanovite d.o.o. ali s.p. na Dati! Pokličite na 01/600-1530!

pravno svetovanje

Informativni izračun plače

Dopust ob rojstvu otroka – materinski dopust

Materinski dopust je dopust, namenjen pripravi na porod, negi in varstvu otroka takoj po porodu ter zaščiti materinega zdravja ob rojstvu otroka in po njem. Pravico do materinskega dopusta ima v prvi vrsti mati otroka. Pod določenimi pogoji se ta pravica prizna tudi očetu otroka ali drugi osebi.

Materinski dopust traja 105 dni. Mati otroka nastopi dopust 28 dni pred predvidenim datumom poroda, ki ga določi njen ginekolog.

Želite registrirati s.p.?

Oče otroka lahko uveljavlja pravico do materinskega dopusta, če mati otroka:

  • umre
  • otroka zapusti ali
  • če je po mnenju pristojnega zdravnika trajno oziroma začasno nesposobna za nego in varstvo otroka.

Oče otroka ali s soglasjem očeta in matere eden od starih staršev, lahko uveljavlja pravico do materinskega dopusta tudi, če je mati mlajša od 18 let in ima status vajenke, učenke, dijakinje oziroma študentke. Pogoj za to je predhodno soglasje matere.

Oče ali druga oseba ima pravico do materinskega dopusta v trajanju 77 dni od rojstva otroka. Materinski dopust v trajanju 105 dni se namreč v tem primeru zmanjša za najmanj 28 dni, ki jih mora mati izkoristiti pred porodom.

Dopust se v tem primeru skrajša še za toliko dni, kolikor je otrok star, ko oče ali druga oseba nastopi materinski dopust.

Kako se izpolni UPN plačilni nalog?

Dopust ob rojstvu otroka – očetovski dopust

Očetovski dopust pripada očetu otroka, in sicer v trajanju 30 dni. Pravice do očetovskega dopusta ni mogoče prenesti na drugo osebo.

Prvi del dopusta v trajanju najmanj 15 koledarskih dni oče izrabi v strnjenem nizu od rojstva otroka do najpozneje enega meseca po poteku starševskega dopusta v strnjenem nizu oziroma pravice do starševskega dodatka za tega otroka.

Drugi del dopusta v trajanju največ 15 koledarskih dni oče izrabi v strnjenem nizu najpozneje do končanega prvega razreda osnovne šole otroka.

Oče lahko izrabi celotnih 30 koledarskih dni tudi v enem delu.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Dopust ob rojstvu otroka – starševski dopust

Starševski dopust je namenjen nadaljnji negi in varstvu otroka takoj po poteku materinskega dopusta.

Vsak od staršev ima pravico do starševskega dopusta v trajanju 130 dni. Mati lahko prenese na očeta 100 dni starševskega dopusta, 30 dni pa je neprenosljivih. Oče lahko prenese na mater vseh 130 dni starševskega dopusta.

Starša se pisno dogovorita o izrabi starševskega dopusta najpozneje 30 dni pred potekom materinskega dopusta. Eden od njiju ga izrabi neposredno po izteku materinskega dopusta.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja