Go to Top

Podjemna pogodba ali pogodba o zaposlitvi?

Podjemna pogodba ali pogodba o zaposlitvi – katero skleniti, da pogodbeno razmerje ne bo vsebovalo elementov delovnega razmerja?

Obveznosti delodajalcev od A do Ž

Čeprav je v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) jasno določena definicija delovnega razmerja, pa je v praksi v nekaterih primerih težko presoditi, ali okoliščine določenega opravljanja dela med pogodbenima strankama izpolnjuje tudi vse elemente delovnega razmerja. Zato Datini pravniki svetujejo, da se v primeru dvoma, preveri pri pravnem strokovnjaku.

Informativni izračun plače

Definicija delovnega razmerja

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Delovno razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca.

Podjemna pogodba

Podjemna pogodba oziroma pogodba o delu je pogodba civilnega prava in je definirana v Obligacijskem zakoniku (OZ). S podjemno pogodbo se prevzemnik posla (izvajalec) zavezuje opraviti določen posel kot sta izdelava ali popravilo stvari, telesno ali umsko delo itd., naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal.

Plačilo se določi s pogodbo, če ni določeno že z obvezno tarifo ali s kakšnim drugim obveznim aktom. Podjemna pogodba se sklene za občasna in časovno omejena dela.

Pogodba o zaposlitvi

S pogodbo o zaposlitvi se sklene delovno razmerje. Pogodba o zaposlitvi je definirana v ZDR-1. Pravice in obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem razmerju in vključitev v socialno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja, se začnejo uresničevati z dnem nastopa dela, dogovorjenim v pogodbi o zaposlitvi. ZDR-1 zahteva pisno sklenitev pogodbe o zaposlitvi. Lahko je sklenjena za določen ali nedoločen čas.

Pravniki Data opozarjajo, da delovno razmerje obstoji, četudi pisna pogodba o zaposlitvi ne obstaja, pa se ugotovi obstoj elementov delovnega razmerja.

Podjemna pogodba določenih elementov ne sme vsebovati

Podjemna pogodba ne sme vsebovati elementov, kot so na primer:

  • prostovoljna vključitev v organiziran delovni proces delodajalca, običajno na sedežu delodajalca (pomeni opravljanje dela v določenem rednem delovnem času);
  • dlje časa trajajoče delo, ki ni opredeljeno z roki izpolnitve (pomeni da delavec običajno delo opravlja vsak delovni dan, v rednem delovnem času, na določenem kraju opravljanja dela);
  • vzpostavitev podrejenosti med delavcem in delodajalcem (npr. delavec konstantno dobiva delo in navodila le od enega delodajalca);
  • opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca (direktivna oblast delodajalca – to se kaže v osebni odvisnosti delavca do delodajalca, ki se nanaša na vsebino dela, kraj in čas opravljanja dela ter razpolaganje delavca z delovnim časom);
  • izvajanje podjemne pogodbe je vezano na določeno osebo, ki mora delo opraviti osebno (npr. ni možnosti prenosa izvedbe dela/ storitve na tretjo);

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja