Go to Top

Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu

Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu terja posebno previdnost delodajalcev.

Pred nekaj dnevi smo na našem blogu že pisali o načinih odpovedi delovnega razmerja s strani delodajalca. Predstavili smo različne možnosti redne odpovedi in tudi izredno odpoved delovnega razmerja. Ker pa so delavci s statusom invalida posebno zaščitena kategorija delavcev, v nadaljevanju predstavljamo še način oziroma možnosti za odpoved delovnega razmerja invalidni osebi.

Informativni izračun dohodnine

Posebno varstvo invalidov pred odpovedjo delovnega razmerja oziroma pogodbe o zaposlitvi določajo:

  • Zakon o delovnih razmerjih,
  • Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in
  • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Pogoji za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu

Odpoved pogodbe o zaposlitvi invaliduDelodajalec lahko invalidu odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali zaradi nezmožnosti za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti le, če mu hkrati ponudi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas na drugem ustreznem delovnem mestu. Pri tem mora drugo delovno mesto ustrezati invalidovi strokovni izobrazbi, usposobljenosti in delovni zmožnosti. Namesto ponudbe drugega ustreznega delovnega mesta, lahko delodajalec invalidu zagotovi, da mu nek drugi delodajalec ponudi sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas na ustreznem delovnem mestu. To bo seveda mogoče samo na podlagi predhodnega sporazuma med prvotnim in novim potencialnim delodajalcem.

Če delodajalec invalidu utemeljeno ne more ponuditi nove pogodbe o zaposlitvi ali mu zagotovitvi zaposlitve pri drugem delodajalcu, mu lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi, a le, če predhodno pridobi mnenje posebne komisije. Gre za Komisijo za ugotavljanje podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki deluje v okviru Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Pravne storitve za delodajalce

Komisija bo v tem primeru presojala ali so podani resni in utemeljeni razlogi za odpoved in ali delodajalec objektivno ne more zagotoviti invalidu drugega ustreznega dela. Komisija poda mnenje na podlagi obsežne delovne dokumentacije, ki jo je dolžan predložiti delodajalec, njena odločitev pa je dokončna.

Vsebina mnenja Komisije sicer za delodajalca ni zavezujoča in delodajalec lahko kljub negativnemu mnenju invalidu odpove pogodbo o zaposlitvi. Vendar pa je potrebno opozoriti, da je sama predhodna pridobitev mnenja Komisije procesna predpostavka v postopku odpovedi in bo ta nezakonita, če delodajalec mnenja Komisije pred odpovedjo ne bo pridobil.

Delavec invalid bo seveda po vročitvi odpovedi njeno zakonitost lahko izpodbijal pred pristojnim sodiščem.

Informativni izračun plače

Izjeme od posebnega varstva pred odpovedjo

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Posebno varstvo invalidov pred odpovedjo pa ne velja za vse odpovedne razloge. Delodajalec tako lahko po običajnem postopku odpove pogodbo o zaposlitvi invalidu v primeru:

  • če so podani razlogi za izredno odpoved,
  • če so podani razlogi za odpoved iz krivdnih razlogov,
  • če so podani razlogi za odpoved iz razloga nesposobnosti (a le, če razlog nesposobnosti ni povezan z invalidnostjo),
  • če je uveden postopek za prenehanje delodajalca.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja