Go to Top

Definicija stalne poslovne enote za namene obdavčitve pri davku na dodano vrednost

Kaj se šteje in kako se določi stalna poslovna enota za namene obdavčitve pri davku za dodano vrednost? Kako obračunati davek na dodatno vrednost v primerih stalnih poslovnih enot? Za davčni nasvet se obrnite na naše davčne svetovalce.

Informativni izračun dohodnine

Kaj je stalna poslovna enota in zakaj je pomembna?

Pojem stalne poslovne enote je pomemben pojem v sistemu davka na dodano vrednost (DDV) na območju Evropske Unije (EU). Gre za enoten pravni pojem EU, zato razlaga pojma ni prepuščena posamezni državi članici. Določitev obstoja stalne poslovne enote je pomembna pri določitvi kraja opravljanja storitve ter plačnika DDV od opravljene storitve.

Zakon o davku na dodano vrednost določa splošna pravila, kaj se šteje za kraj opravljanja storitve.

Kraj opravljanja storitev, ki jih prejme davčni zavezanec, ki deluje kot tak, je kraj, kjer ima ta davčni zavezanec sedež svoje dejavnosti. Če so te storitve opravljene stalni poslovni enoti davčnega zavezanca, ki ni v kraju, kjer ima sedež svoje dejavnosti, je kraj opravljanja teh storitev kraj, kjer ima ta davčni zavezanec stalno poslovno enoto. Če takega sedeža ali take stalne poslovne enote ni, je kraj opravljanja storitev kraj, kjer ima davčni zavezanec, ki prejme te storitve, stalno oziroma običajno prebivališče.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Pomembnost določitve obstoja stalne poslovne enote za namene obdavčitve z DDV se izkaže v primerih, kadar izvajalec storitve opravi tujemu davčnemu zavezancu storitev, za katero se kraj opravljanja storitve določi po splošnem pravilu (25. čl. ZDDV), dejanski prejemnik storitve pa je njegova stalna poslovna enota v državi članici izvajalca storitve. V tem primeru je namreč plačnik DDV od opravljene storitve izvajalec storitve, ki od opravljene storitve obračuna DDV domače države članice.

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

Stalna poslovna enota in pogoji za obstoj

Za obstoj stalne poslovne enote za namene obdavčitve pri DDV gre torej v primerih, ko ima davčni zavezanec enoto z dovolj stalnimi in ustrezno strukturiranimi človeškimi in tehničnimi viri, ki omogočajo:

  • prejem in uporabo storitev, ki so bile opravljene za lastne potrebe, ali
  • opravljanje storitev, ki jih zagotavlja.

Poslovna enota obstaja, kadar so podani naslednji elementi:

  • časovni element: zadostna stopnja stalnosti tako človeških kot tehničnih virov s katerimi lahko poslovna enota razpolaga;
  • človeški viri (npr. obstoj pogodbe o zaposlitvi, obstoj pogodbe o najemu človeških virov),
  • tehnični viri (npr. računalniška oprema, strežniki, ustrezna programska oprema, sistem za sklepanje pogodb) ,
  • sposobnost prejemanja in uporabe storitev (poslovna enota kot prejemnica storitev) ali sposobnost opravljanja storitev, ki jih zagotavlja (poslovna enota kot izvajalka storitev).

Pri opredelitvi stalne poslovne enote za namene DDV je treba upoštevati dejansko ekonomsko situacijo in preveriti, ali so izpolnjeni pogoji v vsakem posameznem primeru.

Pravni nasvet

Svetujemo vam, da se še pravočasno posvetujete z davčnim svetovalcem, kajti nepoznavanje sistema DDV vas lahko škoduje.

Preverite kakšni so pogoji za vstop v sistem DDV ter se dogovorite za sestanek z našim svetovalcem.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja