Go to Top

Kaj je kolektivna pogodba dejavnosti, zakaj je in kdaj jo moramo upoštevati?

Kolektivna pogodba podrobneje ureja pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev, ki izhajajo iz delovnega razmerja. Kolektivne pogodbe sklepajo sindikati/ združenja sindikatov kot stranka na strani delavk in delavcev in delodajalec/ združenja delodajalcev kot stranka na strani delodajalca. Kolektivna pogodba lahko vsebuje le določbe, ki so za delavce ugodnejše od določb, vsebovanih v zakonih, razen v primeru, ko Zakon o delovnih razmerjih določa drugače.

Izračun dohodnine – olajšava za otroke

Zakon o kolektivnih pogodbah ureja stranke, vsebino, postopek sklenitve kolektivne pogodbe. Ureja pa tudi njeno obliko, veljavnost in prenehanje, mirno reševanje kolektivnih delovnih sporov ter evidenco in objavo kolektivnih pogodb.

Kolektivna pogodba tako vsebuje:

Obligacijski del:

  • ureja pravice in obveznosti strank, ki so jo sklenile, ter morebitne načine mirnega reševanja kolektivnih sporov.

Normativni del:

  • ureja pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev pri sklepanju pogodb o zaposlitvi,
  • ureja pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev med trajanjem delovnega razmerja,
  • ureja pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi,
  • določbe v zvezi s plačilom za delo, drugi prejemki in povračila v zvezi z delom,
  • določbe glede varnosti in zdravja pri delu,
  • ureja druge pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerij med delavci in delodajalci.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Samo v primeru, da ima kolektivna pogodba razširjeno veljavnost (sklenjeno za območje države), jo je podjetje dolžno uporabljati. Razširjena veljavnost kolektivne pogodbe pomeni, da velja za vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo dejavnost, ki spada pod določeno kolektivno pogodbo. Slednje ne glede na to, ali je podjetje podpisnik kolektivne pogodbe ali ne. Če kolektivna pogodba nima razširjene veljavnosti, velja le za delodajalce, ki so člani delodajalskih združenj, ki so podpisniki te kolektivne pogodbe.

Pravni nasvet

Katera morebitna kolektivna pogodba velja za podjetje, pa je odvisno od šifre glavne dejavnosti podjetja, ki je vpisana v Poslovnem registru Slovenije. Navedeno pomeni, da so določila te kolektivne pogodbe za vas obvezujoča in ste jih dolžni upoštevati. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vodi evidenco kolektivnih pogodb, sklenjenih za območje države.

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja