Go to Top

Jubilejna nagrada

Jubilejna nagrada – kdaj vam pripada?

Jubilejna nagrada se izplačuje za 10, 20, 30 in 40 let delovne dobe. Vendar pa ni zakonsko določena pravica, ki bi pripadala vsem zaposlenim. Jubilejno nagrado določi delodajalec v internih aktih podjetja.

Izračunajte si plačo

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Komu pripada?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) ne določa pogojev v zvezi z izplačili jubilejnih nagrad. Odgovor na vprašanje, ali določenemu zaposlenemu jubilejna nagrada pripada ali ne, je treba poiskati v področnih kolektivnih pogodbah, aktih delodajalca ali pogodbi o zaposlitvi.

Kadar delodajalca glede izplačila jubilejne nagrade ne zavezuje nobena izmed veljavnih kolektivnih pogodb in tudi ni določena v internem aktu delodajalca ali pogodbi o zaposlitvi, delavec ne more zahtevati izplačila.

Potrebujete pravni nasvet pri pripravi internih aktov za izplačilo jubilejne nagrade?

Jubilejna nagrada za delovno dobo ali za lojalnost delodajalcu?

Jubilejna nagrada se izplačuje za skupno delovno dobo ali za skupno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu. V prvem primeru se nagrajuje posameznikova vključenost v delovni proces oziroma delovna doba. V drugem primeru pa se z jubilejno nagrado zaposlenega nagradi za lojalnost določenemu delodajalcu.

Preberite si še: Regres za upokojence 2023

Obdavčitev jubilejne nagrade

Jubilejna nagrada za skupno delovno dobo ali za skupno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, se ne všteva v davčno osnovo do višine:

  • 460 eur za 10 let delovne dobe,
  • 689 eur za 20 let delovne dobe,
  • 919 eur za 30 let delovne dobe,
  • 919 eur za 40 let delovne dobe.

Če je bila delojemalcu izplačana jubilejna nagrada za skupno delovno dobo, se pri istem delodajalcu kasneje izplačane jubilejne nagrade za skupno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu vštevajo v davčno osnovo. Če je bila delojemalcu izplačana jubilejna nagrada za skupno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, se pri istem delodajalcu kasneje izplačane jubilejne nagrade za skupno delovno dobo vštevajo v davčno osnovo. 

Vas zanima, ali vam pripada jubilejna nagrada dvakrat za isti jubilej? Tukaj pa še povezava do jubilejne nagrade po posameznih dejavnostih, kjer si lahko preberete, kako so jubilejne nagrade urejene v določenih kolektivnih pogodbah.

Kakšne dnevnice za potovanje v tujino vam pripadajo

Jubilejna nagrada v javnem sektorju

Pravico javnega uslužbenca do jubilejne nagrade določa Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) v 177. členu. Zaposlenemu pripada nagrada za 10, 20 in 30 let delovne dobe, pri čemer se kot delovna doba, skladno s tretjim odstavkom tega člena, upošteva delovna doba, ki jo je zaposleni izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju.

Pravni nasvet

Kakšen znesek kilometrine vam pripada v letu 2023?

Višina nagrad

V javnem sektorju se jubilejne nagrade izplačujejo v višini:

  • za 10 let delovne dobe 288,76 evrov,
  • za 20 let delovne dobe 433,13 evrov,
  • za 30 let delovne dobe 577,51 evrov.

 PRIJAVITE SE NA SEMINAR ZASLUŽI DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja