Go to Top

Pogodba o zaposlitvi

Pogodba o zaposlitvi – preverite obvezne sestavine! Ali vam delodajalec ponuja v podpis novo pogodbo o zaposlitvi in niste prepričani, da vsebuje vse potrebne podatke? Ali je vaša trenutna pogodba o zaposlitvi v skladu z veljavno zakonodajo? Za nasvet s področja delovnega prava, se obrnite na naše pravne strokovnjake!

Informativni izračun plače

Delodajalec mora pri pripravi pogodbe o zaposlitvi poleg Zakona o delovnih razmerjih upoštevati tudi kolektivno pogodbo, interne pravne akte ter ostalo zakonodajo na področju delovnega prava.

V kolikor vas zanima hitra registracija podjetja ali s.p. nas kontaktirajte ali pa si rezervirajte brezplačen termin.

Pogodba o zaposlitvi in njene obvezne sestavine

31. člen Zakona o delovnih razmerjih določa, kaj mora vsebovati pogodba o zaposlitvi:

 • podatke o pogodbenih strankah z navedbo njunega prebivališča oziroma sedeža,
 • datum nastopa dela,
 • naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela, s kratkim opisom dela, ki ga mora delavec opravljati po pogodbi o zaposlitvi in za katero se zahtevajo enaka raven in smer izobrazbe in drugi pogoji za opravljanje dela v skladu z 22. členom tega zakona,
 • kraj opravljanja dela; če ni naveden točni kraj, velja, da delavec opravlja delo na sedežu delodajalca,
 • čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas in določilo o načinu izrabe letnega dopusta, če je sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas,
 • določilo ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim časom,
 • določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in razporeditvi delovnega časa,
 • določilo o znesku osnovne plače delavca v eurih, ki mu pripada za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi ter o morebitnih drugih plačilih,
 • določilo o drugih sestavinah plače delavca, plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in o načinu izplačevanja plače,
 • določilo o letnem dopustu oziroma načinu določanja letnega dopusta,
 • dolžino odpovednih rokov,
 • navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca oziroma splošnih aktov delodajalca, ki določajo pogoje dela delavca, in
 • druge pravice in obveznosti v primerih, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih.

Pravni nasvet

Predlog pogodbe o zaposlitvi morate dobiti že pred podpisom!

Delodajalec mora delavcu izročiti pisni predlog pogodbe o zaposlitvi praviloma tri dni pred sklenitvijo, pisno pogodbo o zaposlitvi pa ob njeni sklenitvi.

Če delavcu ni izročena pisna pogodba o zaposlitvi, lahko delavec kadarkoli v času trajanja delovnega razmerja zahteva njeno izročitev od delodajalca in sodno varstvo.

Posledice nezakonito sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas!

Poskrbite, da bo pogodba o zaposlitvi v skladu z zakonom!

Pogodba o zaposlitvi, ki nima vseh sestavin, ima namreč lahko različne posledice.

Sodna praksa npr. šteje, da če pri sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za določen čas ni naveden razlog, zakaj je pogodba o zaposlitvi sklenjena za določen čas, in razlog tudi ne izhaja iz same pogodbe, pogodba ni veljavna. Opustitev navedbe razloga pomeni, da je pogodba o zaposlitvi sklenjena v nasprotju z zakonom in se zato na podlagi 56. čl. ZDR-1 šteje, da je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

Potrebujete pravni nasvet s področja delovnega prava? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali pa jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja