Go to Top

Pogodba o zaposlitvi

Pogodba o zaposlitvi je osnova in temelj vsakega delovnega razmerja. Pri pripravi pogodbe o zaposlitvi mora delodajalec poleg Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) upoštevati tudi kolektivno pogodbo, ki ga zavezuje, interne pravne akte ter ostalo zakonodajo na področju delovnega prava. Delodajalec je novemu zaposlenemu dolžan pisni predlog pogodbe o zaposlitvi predložiti v pregled 3 dni pred samim podpisom pogodbe.

Ustanovitev s.p.

Imate umetniško žilico, doma vedno kaj ustvarjate? Razmišljate o tem, da s tem tudi kaj zaslužite. Če razmišljate o odprtju sp ali popoldanskega sp, se oglasite na naši DATA točki.

Pogodba o zaposlitvi in njena vsebina

ZDR-1 v 31. členu določa, da mora pogodba o zaposlitvi vsebovati:

 • podatke o pogodbenih strankah,
 • datum nastopa dela,
 • naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela, s kratkim opisom dela,
 • kraj opravljanja dela,
 • čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas in določilo o načinu izrabe letnega dopusta, če je sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas,
 • določilo ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim časom,
 • določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in razporeditvi delovnega časa,
 • določilo o znesku osnovne plače delavca v eurih ter o morebitnih drugih plačilih,
 • določilo o drugih sestavinah plače delavca, plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in o načinu izplačevanja plače,
 • določilo o letnem dopustu oziroma načinu določanja letnega dopusta,
 • dolžino odpovednih rokov,
 • navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca oziroma splošnih aktov delodajalca, ki določajo pogoje dela delavca, in
 • druge pravice in obveznosti v primerih, določenih s tem zakonom.

Če imate dodatno vprašanje glede pogodbe o zaposlitvi, odmeri dopusta, regresu se obrnete na naše strokovnjake za pravno svetovanje. Pokličite nas po telefonu na 01 600 1530 , pišite na data@data.si ali nas kontaktirajte preko spletnega obrazca.

Izračunajte si plačo!

Pogodba o zaposlitvi in dodatne sestavine

Pogodba o zaposlitvi predvsem za vodilne delavce dostikrat vsebuje tudi konkurenčno klavzulo. Konkurenčna klavzula mora biti določena z razumnimi časovnimi omejitvami prepovedi konkuriranja in ne sme izključiti možnosti primerne zaposlitve delavca. Če konkurenčna klavzula ni izražena v pisni obliki, se šteje, da ni dogovorjena.

Delavcu s podpisom pogodbe pripada tudi regres za letni dopust.

Delavec in delodajalec lahko v pogodbi določita tudi način povrnitve stroškov, ki nastanejo delavcu v zvezi z opravljanjem dela. To velja v primeru prehrane med delovnikom, prevozom na in iz delovnega mesta, opravljanjem službenih poti na podlagi potnega naloga itd. Nekateri delodajalci v pogodbo vpišejo tudi pogoje za pridobitev jubilejne nagrade.

Normiranec sp – kaj morate vedeti?

Ali mora biti pogodba o zaposlitvi v pisni obliki?

Pogodba o zaposlitvi se mora po zakonu skleniti v pisni obliki. Delodajalec, ki delavcu ne izroči pogodbe o zaposlitvi v pisni obliki, stori prekršek. Vendar pa pisna oblika ni pogoj za obstoj in veljavnost pogodbe o zaposlitvi, saj je enako veljavna tudi pogodba, ki se sklene ustno ali kako drugače.

Interni akti podjetja

Pogodba o zaposlitvi je sklenjena, kaj mora sedaj storiti delodajalec?

Delodajalec je dolžan delavca prijaviti v obvezno pokojninsko, invalidsko, zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti najkasneje na dan začetka dela. Delavcu mora predložiti fotokopijo te prijave oziroma M1 obrazca.

Prijava na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja