Go to Top

Konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula – kakšna je razlika?

Konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula nista sopomenki! V nadaljevanju pojasnjujemo razliko med njima, za več informacij pa se obrnite na naše pravne strokovnjake. Na voljo smo vam na 01 600 1530 in data@data.si. Če prispevek berete zato, ker razmišljate o ustanovitvi podjetja, lahko tudi ta postopek uredite pri nas!

Izračunajte si plačo

Zakonska ali pogodbena prepoved konkurence?

Določila o konkurenčni prepovedi in konkurenčni klavzuli najdemo v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). Konkurenčna prepoved je določena že v zakonu in velja za vse delavce v delovnem razmerju. Konkurenčna klavzula velja le, če je pogodbeno dogovorjena.

Konkurenčna prepoved velja le v času trajanja delovnega razmerja, konkurenčna klavzula pa se lahko dogovori za obdobje po prenehanju delovnega razmerja.

Brezplačno registrirajte podjetje

Pravno svetovanje

Odprite s.p. na Data točki!

Konkurenčna prepoved

Konkurenčna prepoved pomeni, da delavec med trajanjem delovnega razmerja brez pisnega soglasja delodajalca za svoj ali tuj račun ne sme opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost, ki jo dejansko opravlja delodajalec in pomenijo ali bi lahko pomenili za delodajalca konkurenco.

Konkurenčna prepoved velja že po samem zakonu in jo je mogoče izključiti zgolj s pisnim soglasjem delodajalca. Ob morebitni kršitvi za delavca pomeni tudi odškodninsko odgovornost. Delodajalec tako lahko zahteva povrnitev škode, ki mu je nastala z delavčevim ravnanjem.

Odprite popoldanski s.p. ob redni zaposlitvi!

Konkurenčna klavzula

Konkurenčna klavzula predstavlja pogodbeno določilo, s katerim se delavec in delodajalec dogovorita za prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti po prenehanju delovnega razmerja. Možna je, če delavec pri svojem delu ali v zvezi z delom pridobiva tehnična, proizvodna ali poslovna znanja in poslovne zveze.

Konkurenčna klavzula se lahko dogovori najdlje za obdobje dveh let po prenehanju delovnega razmerja. Dogovor je mogoč le za primere prenehanja delovnega razmerja s sporazumom med strankama, zaradi redne odpovedi s strani delavca, redne odpovedi delavcu iz krivdnega razloga ali izredne odpovedi delavcu s strani delodajalca.

Soglasje delodajalca za popoldanski s.p.

Nadomestilo za spoštovanje konkurenčne klavzule

Če bi spoštovanje konkurenčne klavzule delavcu onemogočalo pridobitev zaslužka, primerljivega njegovi prejšnji plači, mu mora delodajalec za ves čas spoštovanja prepovedi mesečno izplačevati denarno nadomestilo. Višina nadomestila se mora določiti s pogodbo o zaposlitvi. Če denarno nadomestilo ni določeno s pogodbo o zaposlitvi, konkurenčna klavzula ne velja!

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pokličite naše pravnike na telefon 01 600 1530 ali jim pišite na data@data.si.

Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja