Go to Top

Soglasje delodajalca ob odprtju popoldanskega s.p. – ga potrebujete?

Soglasje delodajalca za odprtje popoldanskega s.p. – ali ga delavec potrebuje? Ali morate delodajalca obvestiti, preden registrirate popoldanski s.p.? Morate pridobiti soglasje delodajalca?

Če tudi vi razmišljate o odprtju podjetja (naj si gre za s.p., d.o.o. ali popoldanski s.p.), se lahko ob morebitnih vprašanjih obrnete na naše podjetniške svetovalce! Za termin svetovanja se lahko dogovorite na 01/600-1530 ali na data@data.si.

Brezplačna registracija podjetja

Je soglasje delodajalca za odprtje popoldanskega s.p. nujno?

Enoznačnega odgovora na to vprašanje ni, ampak je treba odgovor na to vprašanje iskati na vsakem posameznem primeru. In sicer je to odvisno predvsem od dejavnosti, ki jo delavec opravlja v rednem delovnem razmerju ter od dejavnosti, ki jo želi opravljati kot popoldanski s.p. Predvsem od tega je odvisno, ali je soglasje delodajalca zahtevano, ali ne.

Opravite informativni izračun plače!

 Prispevki za s.p – kakšni so?

Pogledati je treba Zakon o delovnih razmerjih

V 39. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) je opredeljena konkurenčna prepoved. Ta delavcu v času delovnega razmerja prepoveduje opravljanje dela za svoj ali tuj račun, če gre za dejavnost, ki jo dejansko opravlja tudi delodajalec. Opravljanje takšne dejavnosti bi lahko za delodajalca pomenila konkurenco. To pomeni, da jo lahko delavec opravlja le, če pridobi pisno soglasje delodajalca. V nasprotnem primeru lahko delodajalec od delavca zahteva povrnitev škode, ki mu je nastala s kršitvijo konkurenčne prepovedi. Poglejmo na primeru – Andreja je računovodkinja v računovodskem servisu, kjer je redno zaposlena za polni delovni čas. Želi odpreti popoldanski s.p., kjer bo opravljala računovodske storitve. To lahko počne le v primeru, če pridobi soglasje delodajalca. V nasprotnem primeru krši konkurenčno prepoved. Delodajalec lahko od nje zahteva povrnitev škode.

Normiranec s.p. – kaj morate vedeti?

V pogodbi o zaposlitvi je lahko tudi konkurenčna klavzula

V pogodbi o zaposlitvi je lahko opredeljena tudi konkurenčna klavzula. Ta je veljavna le v primeru, če se delodajalec in delavec o njej pisno dogovorita v pogodbi o zaposlitvi. Za konkurenčno klavzulo se delodajalec običajno odloči, če delavec pri delu ali v zvezi z njim pridobiva tehnična, proizvodna ali poslovno znanja in poslovne zveze. Konkurenčna klavzula lahko velja največ dve leti po prenehanju delovnega razmerja. Če spoštovanje konkurenčne klavzule onemogoča pridobitev zaslužka, primerljivega delavčevi prejšnji plači, mu mora delodajalec za ves čas spoštovanja prepovedi mesečno izplačevati denarno nadomestilo. Če denarno nadomestilo za spoštovanje konkurenčne klavzule ni določeno v pogodbi o zaposlitvi, konkurenčna klavzula ne velja.

Zanesljiv računovodski servis

Je soglasje delodajalca zahtevano tudi, če ne gre za konkurenčno dejavnost?

Kaj pa v primeru, če ne gre za konkurenčno dejavnost? Lahko delavec opravlja takšno dejavnost popoldanskega s.p.? V takšnem primeru ovir ni, prav tako pa ni zahtevano soglasje delodajalca. Soglasje delodajalca za registracijo popoldanskega s.p. je nujno le, če sta dejavnosti enaki ali podobni. Poglejmo na primeru – če želi računovodkinja Andreja iz računovodskega servisa v popoldanskem s.p. razvažati pakete, za to ne potrebuje soglasja delodajalca. V tem primeru namreč ne gre za enako oz. podobno dejavnost.

Ste dobili vse odgovore? Če ne, se posvetujte s podjetniškimi svetovalci! Pokličite nas na 01/600-1530 ali na data@data.si in sporočite, kje vam lahko pomagamo.

Ostanite na tekočem in se prijavite na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja