Go to Top

Prispevki za s.p. 2024 – letos znatno višji!

Prispevki za s.p. 2024 so precej višji kot so bili v letu 2023. Kako se izračunajo? Koliko bodo znašali? Ste ravno pred ustanovitvijo podjetja ? Za termin registracije nas pokličite na na 01/600-1530 ali nam pišite na data@data.si!

Ustanovite s.p. hitro in brezplačno!

Vezani na povprečno plačo preteklega leta

Prispevki za s.p. 2024 so vezani na povprečno plačo 2023. Ta je znašala 2.220,95 evra bruto. Ker se je ta v primerjavi s povprečno plačo 2022 povišala, bodo višji tudi prispevki za s.p. 2024. Gre za prispevke, ki jih samostojni podjetniki plačujejo za zdravstveno zavarovanje in poškodbe pri delu, pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter starševsko varstvo in za zaposlovanje. Odstotek prispevkov znaša 38,2 % od osnove. Osnova pa je 60 odstotkov povprečne plače v RS za leto 2023. V tem primeru gre za minimalne prispevek za s.p. 2024. Maksimalni prispevki pa se določijo po maksimalni zavarovalni osnovi. Ta je triinpolkratnik povprečne plače 2023.

Izračunajte si plačo

Koliko bodo znašali prispevki za s.p. 2024?

Minimalni sp prispevki 2023 so znašali 463,87 evra, maksimalni pa 2.705,97,34 evra. Letos pa bodo znatno višji. Kot že omenjeno je bil nedavno s strani Sursa objavljen podatek o povprečni plači 2023. Ta je 2.220,95 evra. To pomeni, da minimalna zavarovalna osnova znaša 1.332,57 evra. Minimalni prispevki za s.p. 2024 pa znašajo 544,04 evra. Maksimalna zavarovalna osnova je 7.773,33 evra. To pomeni, da maksimalni prispevki za s.p. 2024 znašajo 3.004,40 evra.

Vse o normiranem s.p.

Popoldanski s.p. lahko odprete ob redni zaposlitvi

Prispevki za s.p. 2024 – tabela

V tabeli lahko preverite, koliko bodo znašali minimalni in maksimalni prispevki za s.p. 2024. Potrebno je poudariti, da se prispevki plačujejo za nazaj. Novi, višji prispevki za s.p. 2024, se plačujejo prvič za mesec februar, torej najkasneje do 20.03.2024.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – FEBRUAR 2024
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR Prehodni davčni podračun Referenca 60 % PP** 3,5 PP***
1.332,57 7.773,33
2.220,95
Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 206,55 1.204,87
Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 117,93 687,94
Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 324,48 1.892,81
Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 84,75 494,38
Obvezni zdravstveni prispevek pavšalni znesek 35,00 35,00
Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 87,42 509,93
Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 7,06 41,20
Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 214,23 1.080,51
Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 1,33 7,77
Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 1,33 7,77
Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,66 15,54
Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,87 10,88
Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,80 4,66
Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,67 15,54
Skupaj drugi prisp. 5,33 31,08
PRISPEVKI SKUPAJ 544,04 3.004,40

(Vir: Furs)

Kaj pa prispevki za popoldanski s.p.?

Če prvič registrirate s.p., so lahko prispevki za s.p. 2024 nižji!

Če bo ustanovitev s.p. v letu 2024 vaša prva, je dobro vedeti to, da prvo leto ne plačujete celotnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Prvo leto se plačuje le polovica teh prispevkov, v drugem letu pa se oprostitev zniža na 30 %. Vendar to velja izključno le ob prvem vpisu fizične osebe v poslovni register.

Imate pred ustanovitvijo podjetja (s.p. ali d.o.o.) še kakšne dileme? Obrnite se naše podjetniškedavčneračunovodske ali pravne svetovalce! Za termin plačljivega strokovnega svetovanja se lahko dogovorite na  01/600-1530 ali data@data.si.

Ostanite na tekočem: prijavite se na e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja