Go to Top

Krivdni razlog in odpoved pogodbe o zaposlitvi

Krivdni razlog je lahko eden izmed razlogov za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Kaj je krivdni razlog in kako poteka postopek odpovedi iz krivdnega razloga?

Pretvorite vašo bruto plačo v neto z našim kalkulatorjem!

Krivdni razlog je lahko razlog za redno odpoved

V 89. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) so določeni razlogi za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi delavca s strani delodajalca. Eden izmed njih je tudi krivdni razlog. Poleg tega lahko gre za redno odpoved zaradi poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti. Razloga za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu s strani delodajalca pa sta še nezmožnost za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti (v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje oz. s predpisi, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov) ter neuspešno opravljeno poskusno delo.

Informativni izračun dohodnine

Kaj je lahko krivdni razlog?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) krivdni razlog definira kot kršenje pogodbene obveznosti ali druge obveznosti iz delovnega razmerja. Ni pa opredeljeno, kakšna mora biti kršitev obveznosti iz delovnega razmerja, da lahko delodajalec zakonito odpove pogodbo o zaposlitvi iz krivdnega razloga. Bi potrebovali svetovanje glede razlogov za odpoved pogodbe o zaposlitvi? Pri tem vam lahko pomagajo naši pravni svetovalci v okviru plačljivega strokovnega svetovanja! Za termin se lahko dogovorite na 01/600-1530 ali na data@data.si.

Veste, kakšen regres vas čaka v 2023?

pravno svetovanje

Popoldanski s.p. lahko odprete ob redni zaposlitvi!

Kakšne obveznosti ima delodajalec, če želi redno odpovedati pogodbo zaradi krivdnega razloga?

Kot omenjeno, je lahko krivdni razlog povod za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi. A delodajalec ima pri tem nekatere obveznosti. Ta mora namreč pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga najpozneje v 60 dneh od ugotovitve kršitve oz. najpozneje v šestih mesecih od nastanka kršitve pisno opozoriti delavca na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi, če bo delavec znova kršil pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja v enem letu od prejema pisnega opozorila (razen če je v kolektivni pogodbi določeno drugače, a ne dlje kot v dveh letih). Pisno opozorilo lahko delodajalec pošlje tudi na elektronski službeni naslov delavca. V opozorilu mora delodajalec opredeliti krivdni razlog oz. ga seznaniti z očitanimi kršitvami. Ob tem mora delavcu omogočiti zagovor v razumnem času. Minimalni odpovedni rok v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca iz krivdnega razloga je 15 dni.

Preberite tudi – Kilometrina 2023, kakšni zneski veljajo?

Ima krivdni razlog znake kaznivega dejanja?

Če ima krivdni razlog na strani delavca znake kaznivega dejanja, lahko delodajalec poda odpoved pogodbe o zaposlitvi v 60 dneh od takrat, ko je delodajalec ugotovil utemeljen krivdni razlog za redno odpoved, in za storilca ves čas, ko je mogoč kazenski pregon. Če gre za odpoved iz krivdnega razloga na strani delavca, ki ima vse znake kaznivega dejanja, lahko delodajalec za čas trajanja postopka delavcu prepove opravljati delo. V času prepovedi opravljanja dela ima delavec pravico do nadomestila plače. In sicer v višini polovice njegove povprečne plače v zadnjih treh mesecih pred uvedbo postopka odpovedi.

Če imate glede odpovedi in razlogov, kakšne dileme, se lahko posvetujete z našimi pravnimi svetovalci! Za več informacij lahko pokličete na 01/600-1530 ali nam pišite na data@data.si.

Ostanite na tekočem: prijavite se na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja