Go to Top

Dopust za delovno dobo – vam pripadajo dodatni dnevi?

Dopust za delovno dobo

Dopust za delovno dobo – ali vam pripada? Je dopust za delovno dobo določen v Zakonu o delovnih razmerjih? Kdaj vam pripadajo dodatni dnevi dopusta? Koliko dopusta vam pripada glede na delovno dobo? Mimogrede, potrebujete pravni nasvet? Za plačljivo strokovno svetovanje se lahko dogovorite na 01/600-1530. Na tej številki se lahko dogovorite tudi za termin za ustanovitev podjetja (s.p. ali d.o.o.)!

Ustanovitev d.o.o. – hitro in enostavno na DATA točki!

Minimalno trajanje dopusta določa ZDR-1

Osnova za določanje dopusta je Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Ta v 159. členu določa minimalno trajanje dopusta. Letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši od štirih tednov. In to ne glede, ali delavec dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Je pa minimalno število dni letnega dopusta delavca odvisno od razporeditve delovnih v tednu za posameznega delavca. Če delavec dela 5 dni na teden, mu minimalno pripada 20 dni dopusta. V kolikor pa dela 6 dni na teden, pa 24 dni dopusta. Kdaj pa pripadajo dodatni dnevi dopusta? Ali pripada tudi dopust za delovno dobo?

Izračunajte si vašo plačo z našim kalkulatorjem!

Dodatni dnevi dopusta – za koga in koliko?

ZDR-1 tudi določa kategorije delavcem, ki jim pripadajo dodatni dnevi dopusta. In sicer imajo pravico do najmanj treh dodatnih letnega dopusta:

  • Starejši delavci;
  • Invalidi (delavci z najmanj 60-odstotno telesno okvaro) in
  • Delavci, ki negujejo otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke.

Prav tako imajo delavci pravico do enega dodatnega dneva letnega dopusta za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti. Dopust za delovno dobo v ZDR-1 tako ni opredeljen. A to ne pomeni, da vam dodatni dopust za delovno dobo tudi ne pripada!

Preberite tudi – Božičnica 2022 – jo bo vaše podjetje izplačalo?

pravno svetovanje

»Popoldanca« lahko odprete ob redni zaposlitvi!

Dodatni dopust za delovno dobo lahko urejujejo posamezne kolektivne pogodbe

ZDR-1 ne določa dodatnih dni letnega dopusta za doseženo delovno dobo. Lahko ga pa določajo kolektivne pogodbe dejavnosti ali ga delodajalci opredelijo v splošnem aktu delodajalcu. Ob tem je potrebno poudariti še to, da delovne dobe ne zamenjamo s pokojninsko dobo. Ti dobi sta namreč lahko različni.

Preberite tudi – Kilometrina 2022, kaj se je spremenilo?

Dodatni dopust za delovno dobo – kako je v nekaterih kolektivnih pogodbah?

Kot že omenjeno dodatni dopust za delovno dobo lahko določajo kolektivne pogodbe. Poglejmo, koliko dni dopusta za delovno dobo pripada po nekaterih kolektivnih pogodbah. Gre za število dni dopusta, ki se prištejejo minimalnemu številu dni dopusta.

KP gostinstva in turizma

Delovna doba Nad 5 do 10 let Nad 10 do 20 let Več kot 20 let
Dodatni dopust 1 dan 2 dneva 3 dnevi

KP gradbenih dejavnostih

Delovna doba Od 1 do 10 let Nad 10 do 25 let Nad 25 let
Dodatni dopust 1 dan 2 dneva 3 dnevi

KP dejavnosti trgovine

Delovna doba Nad 2 do 5 let Nad 5 do 10 let Nad 10 do 15 let Nad 15 do 20 let Nad 20 let
Dodatni dopust 1 dan 2 dneva 4 dnevi 5 dni 6 dni

KP za poštne in kurirske dejavnosti

Delovna doba Najmanj 5 let Najmanj 10 let Najmanj 15 let Najmanj 20 let Nad 25 let
Dodatni dopust 1 dan 2 dneva 3 dnevi 4 dnevi 5 dni

Ob tem je potrebno še opozoriti na dejstvo, da kolektivne pogodbe različno opredeljujejo delovno dobo. Nekatere kolektivne pogodbe namreč upoštevajo delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, nekatere pa skupno delovno dobo. To je seveda pomemben podatek, ko se odmerja dodatni dopust za delovno dobo.

Ostanite na tekočem in se prijavite na e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja