Go to Top

Družbeniki pri d.o.o. – koliko družbenikov je lahko v d.o.o.?

Družbeniki pri d.o.o. nas podjetniške svetovalce večkrat sprašujejo, koliko družbenikov skupaj lahko registrira eno družbo. Če je 50,00 evrov najmanjši znesek vložka kapitala enega družbenika, minimalni znesek kapitala za ustanovitev d.o.o. pa 7.500, 00 evrov, potem bi lahko matematično sklepali, da en d.o.o. lahko ustanovi 150 posameznikov. Pa ni tako.

Ustanovitev s.p.

Se odločate za odprtje podjetja? V podjetju Data imamo podjetniške svetovalce, ki svetujejo na začetku vaše poslovne poti. Pomagamo pa lahko tudi pri registraciji podjetja. Pokličite nas na telefonsko številko 01/600-1530 ali pa obiščite našo spletno stran in rezervirajte termin za registracijo podjetja.

Izračunajte si plačo!

Družbeniki pri d.o.o. – kaj pravi Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)?

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) določa, da ima družba lahko največ 50 družbenikov, več pa le z dovoljenjem Ministrstva za gospodarstvo. Vsak družbenik lahko ob ustanovitvi prispeva en osnovni vložek in ima le en poslovni delež. Vsakih dopolnjenih 50 eurov osnovnega vložka daje družbeniku en glas.

Normiranec sp – kaj morate vedeti?

Družbeniki pri d.o.o. za ustanovitev družbe sklenejo družbeno pogodbo

Družbena pogodba se pripravi v VEM obliki ali pa v obliki notarskega zapisa. V primeru registracije družbe na DATA točki, se družbena pogodba pripravi v VEM obliki in je elementarna družbena pogodba, ki ne vsebuje posebnih členov, ki določajo specifična razmerja med družbeniki. Če želijo družbeniki pri d.o.o. vnesti v družbeno pogodbo posebne člene, ki opredeljujejo razmerja med družbeniki, morajo družbeno pogodbo skleniti v notarski obliki. Posebne, specifične člene, v družbeno pogodbo lahko vnese le notar.

Prispevki za popoldanski sp 2024

Kaj mora vsebovati družbena pogodba, ki jo sklenejo družbeniki pri d.o.o.?

Družbena pogodba mora vsebovati:

– navedbo imena in priimka ter prebivališča ali firme in sedeža vsakega družbenika,

– firmo, sedež in temeljno dejavnost družbe,

– navedbo zneska osnovnega kapitala in vsakega osnovnega vložka posebej, navedbo družbenika za vsak osnovni vložek in njegov poslovni delež,

– navedbo imena in priimka zastopnika-ov družbe,

– kontaktni elektronski naslov družbe, ki bo javno objavljen,

– dodatne dejavnosti družbe

Interni akti podjetja

Ustanovitev podjetja

Ustanovitev s.p. ali d.o.o.

O čem vse odločajo družbeniki pri d.o.o.?

Družbeniki pri d.o.o. po ZGD-1 odločajo o:

–        sprejetju letnega poročila in uporabi bilančnega dobička;

–        zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov;

–        vračanju naknadnih vplačil;

–        delitvi in prenehanju poslovnih deležev;

–        postavitvi in odpoklicu poslovodij;

–        ukrepih za pregled in nadzor dela poslovodij;

–        postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca;

–        uveljavljanju zahtevkov družbe proti poslovodjem ali družbenikom v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovodenju;

–        zastopanju družbe v sodnih postopkih proti poslovodjem, in

–        drugih zadevah, za katere tako določa ta zakon ali družbena pogodba.

Izračun dnevnice 2024

Bodoči družbeniki pri d.o.o., naročite se na svetovanje pred registracijo družbe

Svetovalci podjetja DATA opravljamo individualna svetovanja na podjetniškem, pravnem in davčnem področju in tako pomagamo družbenikom, da se optimalno pripravijo na vstop v podjetništvo. Pišite nam za ponudbo za individualno svetovanje.

Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja