Go to Top

Družbeniki pri d.o.o. – njihove pravice in odgovornosti

Družbeniki pri d.o.o. so fizične ali pravne osebe, ki z ustanovitvijo družbe z omejeno odgovornostjo postanejo družbenik družbe. Tako enoosebno kot več – osebno družbo lahko posamezniki registrirajo na DATA točki. Pogoj je, da družbeniki pri d.o.o. za ustanovni kapital namenijo najmanj 7.500,00 evrov, da osebno pridejo na postopek registracije na DATA točko in da zanje ne veljajo določene prepovedi. Te prepovedi so določene v 10.a členu Zakona o delovnih razmerjih in govorijo o tem, kdo ne more postati družbenik pri d.o.o.

Bodoči družbeniki pri d.o.o. se lahko glede tolmačenja zakonodaje in omejitev za pridobitev statusa družbenika v d.o.o. vedno obrnete na svetovalce podjetja DATA. Za termin svetovanja lahko pišete na data@data.si ali pokličete na telefonsko številko 01/600-1530.

Ustanovite podjetje z našo pomočjo!

Družbeniki pri d.o.o. in pravice družbenikov

Družbeniki pri d.o.o. nimajo pravice zastopati družbe. Družbo zastopa direktor oziroma prokurist. Imajo pa družbeniki pri d.o.o. določene premoženjske pravice in pravice iz naslova upravljanja družbe. Med premoženjske pravice spada na primer pravica do udeležbe pri dobičku in prednostna pravica pri povečanju osnovnega kapitala z novimi vložki. Med upravljavske pravice pa pravica do sodelovanja pri upravljanju družbe, pravica do informacij in vpogleda v poslovno dokumentacijo družbe, pravica do izstopa iz družbe ter pravica do izključitve drugega družbenika – seveda v primeru več-osebne družbe.

Družbeniki pri d.o.o. imajo pravico do izplačila dobička, vendar le v primeru, da je dobiček na voljo za izplačilo družbenikom. V primeru več-osebne družbe morajo družbeniki na skupščini z ustrezno večino glasov odločiti, da bodo ustvarjeni dobiček razdelili med seboj in ga ne bodo namenili za investicije.

Izračunajte si neto plačo

Zanesljiv računovodski servis

Družbeniki pri d.o.o. in odgovornosti družbenikov

Odgovornost družbenikov družbe z omejeno odgovornostjo je omejena, saj gre za kapitalsko družbo, kar pomeni, da družba odgovarja le s svojim kapitalom. Družbeniki pri d.o.o. načelno osebno ne odgovarjajo za obveznosti družbe, razen v primeru, ki ga kot izjemo v korporacijskem pravu, določa 8. člen ZGD-1 (spregled pravne osebnosti).

Družbeniki pri d.o.o. odgovarjajo za obveznosti družbe s svojim premoženjem, če:

  • so družbo kot pravno osebo zlorabili za to, da bi dosegli cilj, ki je zanje kot posameznike prepovedan,
  • so družbo kot pravno osebo zlorabili za oškodovanje svojih ali njenih upnikov,
  • so v nasprotju z zakonom ravnali s premoženjem družbe kot pravne osebe kot s svojim lastnim premoženjem, ali
  • so v svojo korist ali v korist druge osebe zmanjšali premoženje družbe, čeprav so vedeli ali bi morali vedeti, da ne bo sposobna poravnati svojih obveznosti tretjim osebam.

Več o tej temi si lahko preberete v članku o spregledu pravne osebnosti.

Dnevnice 2023

Družbeniki pri d.o.o. in ustanovitev družbe na DATA točki

Na postopek registracije družbe z omejeno odgovornostjo na DATA točki se morajo bodoči družbeniki pri d.o.o. naročiti. Za termin postopka je potrebno poklicati na telefonsko številko 01/600-1530 ali pisati na data@data.si. Na postopek prinesejo osebni dokument in po potrebi overjeno izjavo lastnika objekta za poslovni naslov d.o.o.. Skupaj z referentom DATA točke pripravijo vso potrebno dokumentacijo (akt, sklepe, izjave) in jo podpišejo. Postopek ne traja več kot 30 minut. Referent DATA točke družbenikom pri d.o.o. izroči dokumentacijo, potrebno za odprtje začasnega računa na banki. Na ta račun družbeniki nakažejo ali položijo kapital družbe in referentu vrnejo potrdilo o vplačilu kapitala. Referent elektronsko odda vlogo na registrsko sodišče. Družba je registrirana v roku tedna dni. Družbeniki pri d.o.o. se s sklepom registrskega sodišča vrnejo na banko in začasni račun spremenijo v TRR račun. Družba prosto razpolaga s kapitalom in ga porabi za poslovanje družbe.

Ste pred ustanovitvijo podjetja in se vam v zvezi s tem porajajo dodatna vprašanja? Svetovalci podjetja DATA vam bodo z veseljem pomagali. Za termin svetovanja lahko pišete na data@data.si ali pokličete na telefonsko številko 01/600-1530.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja