Go to Top

Delodajalec: to so napake, ki se jim s pomočjo pravnikov DATA enostavno izognete!

Delodajalec je lahko pravna ali fizična oseba oziroma drug subjekt (na primer državni organ, lokalna skupnost, podružnica tujega podjetja, diplomatsko in konzularno predstavništvo), ki zaposluje delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Delodajalec mora pri urejanju delovnih razmerij upoštevati določbe Zakona o delovnih razmerij (ZDR-1), Zakona o javnih uslužbencih, morebitno kolektivno pogodbo dejavnosti, ki zavezuje delodajalca ter druge zakone, ki so v povezavi z delovnim razmerjem. Kot slednji so mišljeni predvsem Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o tujcih ipd. Katere so najpogostejše kršitve delodajalcev? Ali so za takšne kršitve predvidene globe?

Informativni izračun plače

Delodajalec – želite ravnati v skladu z zakoni in se na ta način izogniti morebitnim nevšečnostim ali celo nenapovedanem obisku Inšpektorja za delo? Poznate svoje obveznosti pri urejanju delovnih razmerij? Svetujemo vam, da se še pravočasno posvetujete s strokovnjaki. Svoje vprašanje nam lahko zaupate na [email protected] oziroma pokličete pravnike DATA d.o.o. na 01 6001 528!

PRIJAVA NA 13. DNEVE PODJETNIŠTVA

Delodajalec, ali tudi ti delaš te napake?

Ima vaše podjetje urejene pravilnike in obvezne akte? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Najpogostejše napake pri urejanju delovnih razmerij, so s strani Inšpektorjev za delo ugotovljeni v zvezi:

  1. s plačilom za delo;
  2. delovnim časom, odmorom in počitkom ter evidenc na področju dela;
  3. pri sklepanju pogodb o zaposlitvi ter
  4. trpinčenjem na delovnem mestu.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Delodajalec in njegove najpogostejše napake v zvezi s plačilom za delo

Marsikateri delodajalec dela tudi napake v zvezi s plačilom za delo! Ste v dvomu kako pravilno odmeriti dopust zaposlenim? Zaupajte pripravo pravilnika o letnem dopustu ter odmero dopusta našim pravnikom in se izognite se naslednjim napakam:

  • delodajalci pisno ne obveščajo delavce o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. To so dolžni storiti najkasneje do 31. marca. V kolikor delodajalec ne obvesti, je v prekršku in je lahko kaznovan z globo do 2.000 eurov;
  • delodajalci ne izplačujejo regresa do zakonsko določenega roka, t.j. 1. julij oziroma 1. november tekočega koledarskega leta, v kolikor ta rok določa kolektivna pogodba dejavnosti, ki zavezuje delodajalca. Če delodajalec ne izplača do določenega roka, je v prekršku in je lahko kaznovan z globo do 20.000 eurov;
  • delodajalci ne izplačujejo dodatka na delovno dobo, ki je zakonsko določen in je ena od sestavin plače in po ZDR-1 obvezen;

Pogostejše napake so tudi pri povračilu stroškov v zvezi z delom ter v zvezi z nadomestilom plače.

Dnevi podjetništva 2020

Delodajalec – veste kako se izogniti napakam v zvezi z delovnim časom, odmori …?

Delovni inšpektorji opozarjajo tudi na kršitev v zvezi z:

  • vodenjem obveznih evidenc na področju dela (npr. Evidence o delovnem času), ki jih predpisuje zakonodaja. Globe za nevodenje evidenc znašajo do 4.172,93 EUR;
  • odrejanjem nadurnega dela. Delodajalci nadurno delo odrejajo brez, da bi prej delavce o tem pisno obvestili, delavcem od katerih bi morali prej pridobiti soglasje (npr. starejši delavci). V kolikor delodajalec delavcu  odredi nadurno delo, in sicer brez soglasja delavca, je v prekršku in je lahko kaznovan z globo do 2.000 eurov.

Pogostejše napake so tudi pri neenakomerni in začasni razporeditvi delovnega časa ter pri odmorih in počitkih.

BRUTO NETO PLAČA

Delodajalci! Zaupajte pripravo pogodb o zaposlitvi strokovnjakom – našim pravnikom!

Delodajalci, ki nimajo strokovnega znanja za pripravo pogodb o zaposlitvi pogosto delajo naslednje napake:

Pogostejše napake so tudi v zvezi z izročitvijo pisne pogodbe, glede pomanjkanja obveznih sestavin pogodbe, obveščanjem delavcev o prijavi in odjavi v socialna zavarovanja ipd.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Delovnopravna zakonodaja je široka, zahtevna, prav tako pa se tudi pogosto spreminja. Zato je ključno, da je delodajalec seznanjen z vsemi zahtevami in novostmi na tem področju. Ker pa je spremljanje in razumevanje zakonodaje za podjetnike pogosto preveč naporno, smo vam na razpolago mi – pravniki DATA d.o.o.! Stojimo vam ob strani, strokovno svetujemo in pomagamo! Pišite nam na [email protected] ali nas pokličite na 01 6001 528!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja