Go to Top

Delo v tujini – davčne obveznosti, ki vas doletijo ob tem!

Delo v tujini znotraj EU in dohodki

Delo v tujini znotraj držav-EU je možno v katerikoli članici, ne da bi za to potrebovali delovno dovoljenje. Prebivate lahko namreč v Sloveniji, dohodek iz delovnega razmerja pa prejemate iz tujine. Tako se uvrščate pod rezidenta dotične države po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2). S tem pa morate davčnemu organu v Sloveniji poročati o dohodkih, ki ste jih prejeli za delo v tujini.

Informativni izračun plače

Delo v tujini – dohodnina v Sloveniji

V kolikor se torej zaposlite pri »tujem« delodajalcu, živite pa v Sloveniji, ste zavezanec za plačilo dohodnine. To velja za vse dohodke, ki imajo svoj vir v Sloveniji. Ravno tako to velja tudi za tiste, ki so ustvarjeni izven nje. Rezidenti so tako dolžni na podlagi določb Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) napovedati dohodke iz delovnega razmerja – za delo v tujini– že v medletni napovedi za odmero akontacije dohodnine. Hkrati pa je napoved dohodkov nujna tudi pri poračunu dohodnine na letni ravni.

PRIJAVITE SE NA SEMINAR ZASLUŽI DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

Prejete dohodke za delo v tujini napovejo rezidenti tako, da oddajo izpolnjen obrazec: Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in pokojnine za rezidente. Nenazadnje mora rezident za redni mesečni dohodek, prejet za delo v tujini, vložiti davčnem organu omenjen obrazec v 15 dneh od dneva, ko je v davčnem letu prvič prejel dohodke iz delovnega razmerja.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Napoved prejetih dohodkov za delov tujini velja za celotno davčno leto

Potrebujete davčno svetovanje? Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Napoved prejetih dohodkov za delo v tujini tako velja za celotno davčno leto. Izjema je edino kadar se dohodki zavezanca povečajo za več kot 10 odstotkov oziroma tedaj, ko se za več kot 10 odstotkov spremenijo preostali pogoji – mišljeno tisti, ki vplivajo na višino akontacije dohodka iz delovnega razmerja.

Zatorej v kateremkoli primeru ali/ali, mora zavezanec – v 15 dneh – ponovno vložiti davčno napoved. Razen v slučajih, ko gre za neredne dohodke (denimo regres, božičnica), takrat morajo davčni zavezanci izvesti napoved dohodkov do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Zatem davčni organ izda odločbo o višini akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve.

Dvojna obdavčitev

Ravno tako pa je tudi dvojna obdavčitev iz zaposlitve, ki jih slovenski rezidenti dosegajo za delo v tujini, odpravljena že z določbami Zdoh-2. Davek, ki ga mora rezident Slovenije plačati od dohodkov, prejetih za delo v tujini, se namreč zmanjša za davek, ki je bil od teh dohodkov že plačan v tujini. Razen v primerih, ko so takšni dohodki v tujini obdavčeni po nižji stopnji kot v Sloveniji, tedaj mora rezident doplačati razliko do stopnje, ki bi se uporabila pri obdavčitvi njegovega dohodka, če bi bil ta obdavčen le v Sloveniji. Kar velja izključno za države, ki nimajo sklenjenega bilateralnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

Poleg tega lahko zavezanci tudi znižajo davčno osnovo za prejemanje dohodka za delo v tujini. Pri čemer uveljavljajo naslednje olajšave:

  • odbitek tujega davka ali oprostitev,
  • obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih je potrebno plačevati na podlagi posebnih predpisov,
  • davčne olajšave,
  • stroške prehrane in prevoza v zvezi z delom v tujini glede na dejansko prisotnost na delovnem mestu v tujini, ki se na podlagi ustreznih dokazal ne vštevajo v davčno osnovo.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Nepredložitev davčne obveznosti se šteje kot prekršek, ki se ga kaznuje od 250 do 400 evrov. Istočasno pa se navajanje neresničnih, nepopolnih podatkov v davčni napovedi kaznuje od 400 do 500 evrov.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja