Go to Top

Odmor med delom – kako je urejeno pri nas in v drugih državah članicah EU?

Odmor med delom je eden od ukrepov zagotavljanja zdravja in dobrega počutja delavcev pri delu. V kolikor delodajalec ne zagotovi pravice do odmora, gre za kršitev, ki se obravnava kot prekršek. Globa za prekršek pa znaša tudi do 4.000 EUR.

Komu pripada odmor med delom?

odmor med delomZakon o delovnem razmerju (ZDR-1) določa, da odmor med delom pripada delavcu, ki dela polni delovni čas, in sicer v trajanju 30 minut ter delavcu, ki dela krajši delovni čas, vendar najmanj štiri ure na dan. V tem primeru ima pravico do odmora med dnevnim delovnim časom v sorazmerju s časom, prebitim na delu. Torej, če je delavčev delovni čas krajši kot štiri ur na dan, po zakonu nima pravice do odmora.

Evidenca o izrabi delovnega časa

Delodajalci običajno v splošnem aktu opredelijo način evidentiranja prihodov, odhodov in odmorov na delovnem mestu. Vsekakor pa so dolžni voditi evidenco o izrabi delovnega časa v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV). V kolikor ne, so v prekršku.

Obveznosti delodajalcev od A do Ž

Pravica do odmora med delom je določena na ravni EU

Pravico do odmora med dnevnim delom določa Direktiva 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta o določenih vidikih organizacije delovnega časa (imenovana tudi direktiva o delovnem času). Ta določa: »Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, ki zagotovijo vsakemu delavcu, katerega delovni dan je daljši od šestih ur, pravico do odmora, podrobnosti katerega, vključno s trajanjem in pogoji, pod katerimi je dodeljen, so določene v kolektivnih pogodbah ali sporazumih med socialnimi partnerji oziroma, v nasprotnem primeru, z nacionalno zakonodajo.«

Odmor med delom – različne ureditve med državami članicami EU

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer Eurofound je maja 2019 izdala poročilo »Odmori med delom: Pregled predpisov, raziskav in prakse«. Iz poročila izhaja, da so odmori v državah članicah EU glede trajanja in časovne razporeditve zelo različno urejeni. Zelo je zanimivo je, da  v večini držav članic se odmori ne štejejo kot dejanski delovni čas in niso plačani. Naša zakonodaja pa izrecno določa, da se čas odmora med dnevnim delom všteva v efektivni delovni čas, kar pomeni, da ima delavec za ta čas pravico do plačila.

Odmor med delom v drugih državah članicah EU:

DRŽAVA MINIMALNO TRAJANJE (v minutah)
Italija 10
Belgija, Ciper, Grčija, Malta, Nizozemska, Poljska, Španija 15
Francija, Madžarska, Združeno kraljestvo 20
Avstrija, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Nemčija, Irska*, Latvija, Litva, Slovaška, Slovenija, Švedska 30
Finska**, Portugalska 60

Opomba: * 15 minut po več kot 4,5 urah dela in 30 minut po več kot 6 urah dela; ** delodajalec in delavec lahko dogovorita krajši odmor (30 minut).

 

Potrebujete Akt o delovnem času za vaše podjetje? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si in se dogovorite za svetovanje.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja