Go to Top

Dohodnina 2020: ne pozabite oddati vloge za vzdrževane člane

Dohodnina 2020 je davek od dohodkov fizičnih oseb v letu 2020. Obdavčeni so vsi dohodki, razen tisti, ki se ne štejejo za dohodke po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) in oproščeni plačila dohodnine (otroški dodatek, dodatek za veliko družino, določene pomoči in subvencije …). Rezident Republike Slovenije (RS) je zavezan za plačilo dohodnine od dohodka z virom v in izven Slovenije. Do 5. februarja pa imate čas za oddajo vloge za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane. Kakšen je postopek?

Informativni izračun dohodnine

Dohodnina 2020: oddaja napovedi za odmero dohodnine

Napoved za odmero dohodnine za leto 2020 morate vložiti le, če vam davčni organ do 15. junija 2021 ni vročil informativnega izračuna dohodnine za preteklo leto in to ne glede na višino prejetih dohodkov v letu 2020.

Dvojno obdavčenje fizičnih oseb

Dohodnina 2020: kakšna je dohodninska lestvica 2020?

Potrebujete davčno svetovanje? Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Vsakemu rezidentu RS se prizna zmanjšanje letne davčne osnove v višini 3.500 evrov letno, pod pogojem da drug rezident za njega ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana.

Dohodnina 2020 se določi v odstotku glede na letno neto osnovo prihodkov

Če znaša neto letna osnova v evrih                                           znaša dohodnina v evrih
nad do
8.500,00 16 %
8.500,00 25.000,00 1.360,00 + 26 % nad 8.500,00
25.000,00 50.000,00 5.650,00 + 33 % nad 25.000,00
50.000,00 72.000,00 13.900,00 + 39 % nad 50.000,00
72.000,00 22.480,00 + 50 % nad 72.000,00

Informativni izračun za normirance

Dohodnina 2020 in olajšave za vzdrževane otroke in družinske člane

Dohodnina 2020 se za vzdrževane otroke zmanjša za priznano olajšavo, glede na število vzdrževanih otrok

  Letna olajšava v evrih Mesečna olajšava v evrih
Za prvega vzdrževanega otroka 2.436,92 203,08
Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 8.830,00 735,83
Za drugega vzdrževanega otroka 2.649,24 220,77
Za tretjega vzdrževanega otroka 4.418,54 368,21
Za četrtega vzdrževanega otroka 6.187,85 515,65
Za petega vzdrževanega otroka 7.957,14 663,09

Dohodnina 2020 se zniža tudi za vzdrževanega družinskega član,a in sicer znaša letna olajšava 2.436,92 evra za vsakega vzdrževanega družinskega člana.

Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa do 30. 6. 2021

 

Dohodnina 2020: kako lahko uveljavljam olajšavo?

Vzdrževane družinske člane lahko zavezanci za dohodnino uveljavljajo pri izračunu akontacije dohodnine (na mesečni ravni) ali pri informativnem izračunu dohodnine (na letni ravni). Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave, in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti, mora najpozneje do 5. 2. 2021 vložiti Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine.

Pravni nasvet

Dohodnina 2020: kako oddati vlogo za vzdrževane družinske člane?

Vlogo za leto 2020 lahko zavezanec odda do 5. 2. 2021:

  • preko mobilne aplikacije eDavki, na voljo je pred izpolnjena vloga, s podatki iz zavezančeve zadnje vložene vloge,
  • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja eDavki (tudi z uporabniškim imenom in geslom),
  • osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.

Informativni izračun dohodnine

Dohodnina 2020: testni izračun

Na spletni strani eDavki je na voljo testni izračun dohodnine, ki ga kalkulator opravi na podlagi vnesenih podatkov za napoved dohodnine. Sicer lahko testni izračun opravite tudi z našim informativnim kalkulatorjem za izračun dohodnine.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja