Go to Top

Dodatek za veliko družino po PKP7: koliko in kdaj bo izplačilo?

Dodatek za veliko družino je letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki. Upravičenci ga dobijo enkrat letno. Do dodatka za veliko družino je upravičen eden od staršev, ki živi z otroki v skupnem gospodinjstvu. Skladno s sedmim interventnim zakonom (PKP7) se bo znesek dodatka v letu za čas razglašene epidemije 2021 povečal. Koliko znaša dodatek za veliko družino?

Informativni izračun plače

Iz naslova PKP7 pripada družinam ne glede na število otrok tudi enkratni solidarnostni dodatek za otroke. Do kdaj morate oddati vlogo za dodatek in koliko znaša pomoč, si preberite v našem članku. Sicer pa vsem staršem, ki so odsotnosti z dela zaradi višje sile varstva otrok pripada tudi nadomestilo v višini 80 % osnove po določbi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Če imate v svojem podjetju zaposlene, ki so odsotni zaradi višje sile, ste jim dolžni izplačati plačo, ki ne sme biti manjša od minimalne plače. Ne pozabite tudi na to, da so vaši zaposleni upravičeni do kriznega dodatka, ki ga izplačate ob decembrski plači. Če se soočate s težavami pri izpolnjevanju dolžnosti, skladnimi z interventnimi zakoni, se javite naši pravni službi, ki bo našla rešitev za vsako poslovno zagato. Pišite nam na data@data.si.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Dodatek za veliko družino: katere pogoje morate izpolnjevati?

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

S 1. januarjem 2019 je bil ukinjen premoženjski cenzus (materialni položaj družine), kar pomeni, da dodatek za veliko družino prejmejo vsi upravičenci. Družine morajo izpolnjevati naslednje pogoje v skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1):

  • da gre za družino s tremi ali več otroki,
  • ima eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v RS in dejansko živijo v RS,
  • da so otroci mlajši od 18 let oziroma oziroma otroci, ki so jih starši dolžni preživljati, a niso starejši od 26. let (če imajo status učenca, dijaka, vajenca ali študenta).

Dodatek za veliko družino: koliko znaša?

Dodatek za veliko družino je odvisen od števila vzdrževanih otrok:

  • 404,48 € za družine s tremi otroki,
  • 491,52 € za družine s štirimi ali več otroki.

PKP7 je potrjen: kaj prinaša podjetjem?

Dodatek za veliko družino po PKP7: koliko več dobite?

PKP7 se osredotoča na ranljivo prebivalstvo, kamor sodijo tudi velike družine. Vlada Republike Slovenije bo tako iz naslova tega interventnega zakona namenila sredstva tudi družinam z več otrok.

V letu 2021 so tako velike družine iz naslova PKP7 upravičene do solidarnostnega dodatka. Ta znaša:

  • 100 evrov za družine s tremi otroki,
  • 200 evrov za družine s štirimi ali več otroki.

Pravni nasvet

Dodatek za veliko družino: kdaj bo izplačilo sredstev?

Upravičencem, ki jim pripada dodatek za veliko družino, bodo sredstva izplačana do 31. januarja 2021. Vsem, ki bodo pridobili pravico do dodatka za veliko družino kasneje v času epidemije, se izplačilo povečanega dodatka izvede po pridobitvi pravice do dodatka za veliko družino.

Redni dodatek za veliko družino se bo izplačal kot po navadi, v mesecu aprilu.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja