Go to Top

Prijava stalnega prebivališča – če nimate urejeno, vas lahko doleti plačilo globe!

Kje se prijavi?

Prijava stalnega prebivališča se uredi na: upravni enoti v osmih dneh od dneva naselitve na naslov, kjer stalno prebivate. Če kot tujec pridobite dovoljenje za stalno prebivanje po naselitvi na naslov v Republiki Sloveniji, morate upravni enoti prijaviti stalno prebivališče v osmih dneh od vročitve dovoljenja. S prijavo novega stalnega prebivališča, staro preneha.

Potrebujete pomoč pri prijavi stalnega prebivališča? Pošljite nam sporočilo!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Stalno prebivališče je naslov v Republiki Sloveniji, na katerem posameznik stalno prebiva, in je ta naslov središče njegovih življenjskih interesov, kar se presoja na podlagi njegovih družinskih, partnerskih, delovnih, ekonomskih, socialnih in drugih vezi, ki kažejo, da med posameznikom in naslovom, kjer živi, obstajajo tesne in trajne povezave. Posameznik ima lahko eno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ali en stalni naslov v tujini.

Na naslov stalnega prebivališča je vezano gospodinjstvo. Prijavo pripadnosti gospodinjski skupnosti podate oziroma izjavite s prijavo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji. To lahko storite tudi z izjavo o spremembi pripadnosti gospodinjstvu na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu na območju Republike Slovenije ali prek enotnega državnega portala e-uprava s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Gospodinjstvo je skupnost posameznikov, ki izjavijo, da stalno prebivajo skupaj in skupaj porabljajo dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb na primer za stanovanje, hrano, šolanje otrok. Za gospodinjstvo se šteje tudi posameznik, ki izjavi, da prebiva sam v ločeni stanovanjski enoti, ali kot podnajemnik v delu te enote in sam porablja dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb.

Informativni izračun plače

Prijava stalnega prebivališča je možna:

  • osebno pred pristojnim organom ali
  • prek enotnega državnega portala e-uprava, če ste imetnik kvalificiranega digitalnega potrdila.

Z vašim pisnim pooblastilom pa lahko prijavo stalnega prebivališča uredi tudi tretja oseba.

Prijava stalnega prebivališča je brezplačna.

Kdaj uvede pristojni upravni organ (upravna enota) postopek ugotavljanja stalnega prebivališče posameznika:

Prijava stalnega prebivališča – če nimate urejeno, vas lahko doleti plačilo globeČe upravna enota dvomi, da posameznik stalno prebiva na naslovu, kjer je prijavil stalno prebivališče ali je obveščena, da ni izpolnil prijavne obveznosti, ga obvesti o obveznosti prijave in opozori na posledice, če prijavne obveznosti ne izpolni. Posameznik mora v tem primeru v osmih dneh po prejemu obvestila izpolni prijavno obveznost. Lahko tudi poda izjavo, da na naslovu prijavljenega stalnega prebivališča resnično stalno prebiva. V kolikor posameznik ne izpolni obveznosti ali če upravna enota še vedno dvomi, da posameznik kljub njegovi izjavi na naslovu prijavljenega stalnega prebivališča stalno prebiva, lahko po uradni dolžnosti uvede postopek ugotavljanja stalnega prebivališča. Ta postopek vedno uvede tudi, če ga predlaga občina, na naslovu katere ima posameznik prijavljeno stalno prebivališče, ali občina, na območju katere posameznik prebiva.

Pravni nasvet

Kakšne so sankcije, če ne prijavite stalnega prebivališča:

Z globo od 200 do 600 evrov se kaznuje za prekršek:

  • posameznik, ki v roku ne prijavi stalnega prebivališča;
  • zakoniti zastopnik, ki posameznika, ki ni poslovno sposoben, v roku ne prijavi na naslov, kjer posameznik stalno prebiva;
  • posameznik, zakoniti zastopnik, pooblaščena oseba, rejnik ali stanodajalec, ki ob prijavi ali odjavi ne navede resničnih podatkov;
  • lastnik, solastnik ali stanodajalec, ki posamezniku omejuje prijavno obveznost;
  • posameznik, za katerega se v postopku ugotavljanja prebivališča ugotovi, da ni izpolnil prijavne obveznosti;
  • posameznik, za katerega se v postopku preverjanja resničnosti prijave ugotovi, da ne prebiva na naslovu, ki ga prijavlja.

Informativni izračun plače

Iz naslova stalnega prebivališča namreč lahko izvira marsikatera pravica. Na primer pravica do vpisa otroka v lokalni vrtec, pravica do nekaterih subvencij ali dodelitev neprofitnega stanovanja. Zato je prijava stalnega prebivališča pomembna tudi iz tega razloga.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja