Go to Top

Napoved za dohodnino – Ste jo pozabili oddati?

Napoved za dohodnino je vsako leto potrebno oddati do 31. julija za preteklo leto. V letu 2020 je rok prestavljen na 31. avgust. V kolikor zamudite rok – kakšne so potem Vaše opcije?

NOVO: BREZPLAČNI WEBINARJI

Ste že preverili, če vam je FURS pravilno odmeril dohodnino za leto 2019? Uporabite naš spletni kalkulator za izračun dohodnine!

Napoved za dohodnino – ste mislili, da Vam je ni potrebno oddati?!

V kolikor zavezancu za dohodnino ni bil vročen informativni izračun dohodnine do 15. julija tekočega leta za preteklo leto, mora ta vložiti napoved za odmero dohodnine.

Informativni izračun plače

V kolikor ste pozabili oddati napoved za dohodnino, kakšne so Vaše možnosti?

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Možnosti v primeru, ko zavezanec pozabil oddati napoved za dohodnino Finančni upravi Republike Slovenije (FURS) ima zavezanec dve možnosti:

  • predloži napoved po izteku predpisanega roka,
  • lahko se samo-prijavi

Četudi je zavezanec že oddal (napačno) napoved za dohodnino, lahko to tudi popravi. Vse do izdaje odločbe.

Čakanje na delo – 3 korona paket

Napoved za dohodnino po izteku predpisanega roka

FURS-u lahko zavezanec odda napoved za dohodnino naknadno, v kolikor jo je  pozabil oddati zaradi opravičljivih razlogov. Predlog mora vsebovati obrazložitev razloge za zamudo in dokaze za navedbo. Hkrati lahko zavezanec predloži napoved za dohodnino ali navede rok, v katerem jo bo predložil.

FURS med opravičljivimi razlogi navaja npr. nepredvidljiva oziroma nenadna bolezen, očitna pomota, smrt v družini, elementarni dogodek, prometna nesreča… Skratka tisti razlogi, ki jih zavezanec ni mogel predvideti oziroma odvrniti in preprečujejo sestavo oziroma vložitev napovedi v predpisanem roku.

Bruto neto plača

Rok za naknadno predložitev napovedi je 8 dni po prenehanju razlogov za zamudo, vendar najpozneje v treh mesecih po izteku roka za predložitev napovedi. FURS določi rok za predložitev napovedi s sklepom. Tako se zavezanec izogne plačilu zamudnih obresti in obravnavi prekrška.

V kolikor FURS ne odobri naknadne predložitve, se za čas od poteka roka za vložitev napovedi do vložitve napovedi, obračuna 3 % letne obresti. Zavezanec je odgovoren tudi za prekršek.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Napoved za dohodnino in samoprijava

Samoprijava zavezancu omogoča sporočanje FURS-u pozneje ugotovljene nepravilnosti. S izvedbo samoprijave zavezanci niso odgovorni za morebiten prekršek. Samoprijavo je mogoče izkoristiti pred:

  • začetkom davčnega inšpekcijskega nadzora,
  • vročitve odločbe o odmeri,
  • začetkom postopka o prekršku,
  • začetkom kazenskega postopka

Samoprijava se lahko za isto obveznost vloži samo enkrat. Ob samoprijavi je zahtevano poplačilo premalo obračunanega davka, kot tudi pripadajoče obresti. Fiksno določena obrestna mera znaša 3%. Obresti obračuna davčni organ v odločbi izdani na podlagi samoprijavne napovedi.

 

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja