Go to Top

Delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo

Delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo se podaljšuje do 30. junija 2020. Za to državno pomoč lahko zaprosijo vse panožne dejavnosti (razen izjem, ki so izrecno določene in jih navajamo v nadaljevanju), in ne samo kot je bilo sprva predvideno za delodajalce na področju turizma in gostinstva. Namreč dne 30.5.2020 je bil v Uradnem listu objavljen Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (v nadaljevanju: Zakon), ki je začel veljati 31.5.2020. Gre za tretji korona paket. Tretji korona paket omogoča nove ukrepe, katerih namen je olajšati finančno breme delodajalcem in ohranitev delovnih mest. Eden izmed teh je ukrep: delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.

NOVO: BREZPLAČNI WEBINARJI

Pravniki Data d.o.o. nudijo vso podporo pri uveljavljanju navedenih ukrepov. V kolikor bi radi uveljavljali delno povračilo nadomestila plače za zaposlenega, ki ga boste/ste ga napotili na začasno čakanje na delo od 1.6.2020 do 30.6.2020, ter bi potrebovali pravno pomoč, nam pišite na data@data.si. Vabimo pa vas tudi, da se udeležite našega brezplačnega webinarja: Ukrepi delodajalcev v času koronavirusa!

Informativni izračun plače

O ukrepu delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa smo že pisali. Prispevek je na voljo na povezavi. Kaj pomeni skrajšan delovni čas, kakšne so pravice in dolžnosti delavca oz. delodajalca?

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

Delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo – čas koriščenja, financiranje, postopek

Delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo je časovno omejeno, in sicer najdlje do 30. junija 2020.

Potrebujete pomoč pri uveljavljanju pravic iz Tretjega koronskega paketa? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo je financirano s strani Republike Slovenije. Država krije 80% nadomestila plače (plačo, ki je omejena z višino najvišjega zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, ki znaša 892,50 EUR na mesec).

Za delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo se vloži vloga na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo – zakonski pogoji

Zakonski pogoji za delno povračilo nadomestila plače so:

 1. poravnane davčne obveznosti do države:
  1. na dan predložitve vloge mora imeti delodajalec plačane vse obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti;
  2. predložene mora imeti vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let;
 2. delodajalci na dan predložitve vloge ne smejo biti v stečajnem postopku;
 3. delodajalci morajo dokazati upad prihodkov zaradi epidemije:
 4. po oceni delodajalcev bodo prihodki v letu 2020 upadli za več kot 10 % glede na leto 2019;
 5. če upravičenci niso poslovali v celotnem letu 2019 oz. 2020, pa so upravičeni tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 znižali za 10% glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019;
 6. če upravičenci v letu 2019 niso poslovali, pa jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 znižali za več kot 10% glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020.
 7. v času prejemanja nadomestila delodajalec ne sme odpustiti delavca.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Delno povračilo nadomestila plače ne morejo uveljavljati:

 • neposredni ali posredni uporabniki proračuna RS ali proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 %,
 • delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost iz skupine K (po standardni klasifikaciji dejavnosti) in so imeli 13. 3. 2020 več kot deset zaposlenih,
 • tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije in njihova predstavništva ter institucije, organi in agencije EU v Sloveniji.

ZNESEK REGRESA 2020

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja