Go to Top

Osnova za izračun nadomestila za čakanje na delo

Osnova za izračun nadomestila za čakanje na delo ni določana niti v Megazakonu niti v ZDR-1

Osnova za izračun nadomestila za čakanje na delo – ali se v osnovo vštevajo tudi dodatki in stimulacija? Ali vam je delodajalec odredil začasno čakanje na delo ali pa dela ne morete opravljati zaradi višje sile? Kakšna višina nadomestila plače vam pripada? Kakšna je osnova za izračun nadomestila plače? Kaj določa zakon?

Informativni izračun plače

Pravniki podjetja Data d.o.o. redno spremljamo vse novosti zakonodaje, še posebej pa v teh izrednih razmerah. Pripravimo vam vso potrebno dokumentacijo, ki jo nalaga »Mega zakon«, za uveljavljanje pravic in skrbimo, da rok ni zamujen. Prav tako vas opozorimo na vse pogoje, ki jih morate izpolnjevati, v kolikor želite uveljavljati posamezno pravico. Seznanimo vas tudi z vsemi podrobnostmi, da vračanje prejete pomoči ne bo potrebno oziroma vam ni izrečena globa 

pravno svetovanje

Osnova za izračun nadomestila plače – Kaj določa Mega zakon?

Niti ZDR-1 niti  Mega zakon nikjer točno ne urejata vprašanja, kaj je osnova za izračun nadomestila plače. Se v višino nadomestila plače vračunajo tudi dodatki in nagrada za uspešnost?

Pretekla sodna praksa, ki seveda ne vključuje primerov s področja zakonodaje za zajezitev epidemije COVID-19, šteje, da se v osnovo za odmero nadomestila plače za čas začasne odsotnosti z dela oz. odsotnosti zaradi višje sile, vštevajo tudi dodatki in del plače, ki je rezultat individualne uspešnosti in rezultat preteklega dela delavca.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Osnova za izračun nadomestila plače

Potrebujete pomoč pri uveljavljanju pravic iz Mega zakona? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Megazakon določa, da so delavci, ki so napoteni na začasno čakanje na delo in delavci, ki dela na morejo opravljati zaradi višje sile, upravičeni do nadomestila plače. Pravica do nadomestila plače je določena v višini, kot jo ureja zakon, ki ureja delovna razmerja (ZDR-1). V primeru čakanja na delo oz. v primeru odsotnosti delavca zaradi višje sile ima delavec pravico do nadomestila plače v višini 80 odstotkov osnove.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Mega zakon tudi določa, da nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne plače v Republiki Sloveniji.

ZDR-1 določa, kakšna mora biti osnova za izračun nadomestila plače. Osnova za izračun nadomestila plače je plača delavca v višini njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Višina nadomestila plače ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja