Go to Top

Temeljni mesečni dohodek in oprostitev plačila prispevkov

Temeljni mesečni dohodek in oprostitev plačila prispevkov sta obliki pomoči, ki ju samozaposlenim osebam prinaša novi interventni »mega zakon«. Naši strokovnjaki so zaznali večje število vprašanj, ki se nanašajo na možnost odločitve zgolj za posamični ukrep. V nadaljevanju zato preberite kdo lahko uveljavlja navedeni obliki pomoči in ali se lahko odločite samo za enega izmed obeh ukrepov.

Informativni izračun plače

Pravniki podjetja Data d.o.o. redno spremljamo vse novosti zakonodaje, še posebej pa v teh izrednih razmerah. Pripravimo vam vso potrebno dokumentacijo, ki jo nalaga »Mega zakon«, za uveljavljanje pravic in skrbimo, da rok ni zamujen. Prav tako vas opozorimo na vse pogoje, ki jih morate izpolnjevati, v kolikor želite uveljavljati posamezno pravico. Seznanimo vas tudi z vsemi podrobnostmi, da vračanje prejete pomoči ne bo potrebno oziroma vam ni izrečena globa

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Ali je potrebno uveljavljati temeljni mesečni dohodek in oprostitev plačila prispevkov??

Potrebujete pomoč pri uveljavljanju pravic iz Mega zakona? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Izjavo, s katero upravičenec uveljavlja pomoč, je potrebno predložiti preko sistema e-davki v elektronski obliki. Pri tem pa ni potrebno, da upravičenec uveljavlja obe obliki pomoči. Samozaposlena oseba se tako lahko določi, da bo zaprosila samo za temeljni mesečni dohodek, ne pa tudi za oprostitev plačila prispevkov. Seveda pa je mogoče zaprositi tudi za oprostitev plačila prispevkov, ne da bi zaprosili tudi za temeljni mesečni dohodek.

Prav tako ni potrebno, da upravičenec izpolnjuje pogoje in uveljavlja pomoč za vse tri mesece, torej marec, april in maj 2020. Tisti samozaposleni, ki bodo izpolnjevali pogoje samo v določenem mesecu, bodo lahko pomoč uveljavili zgolj za ta mesec.

UPN plačilni nalog – kako ga pravilno izpolniti

Pravni nasvet

Kdo so upravičenci, ki jim pripada temeljni mesečni dohodek?

Upravičenci do temeljnega mesečnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov so samozaposlene osebe, ki zaradi epidemije koronavirusa ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu.

Pri tem bistveno zmanjšan obseg poslovanja pomeni:

  • vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020, ali
  • vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.

Do pomoči so upravičen tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 20 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019.

Za samozaposlene osebe se štejejo tudi družbeniki, ki so poslovodne osebe v gospodarski družbi in so na tej podlagi vključeni v obvezna socialna zavarovanja (zavarovalna podlaga 040).

Minimalna plača 2021 bo višja: koliko po novem znaša?

Za katere mesece lahko upravičenci uveljavljajo temeljni mesečni dohodek in/ali oprostitev plačila prispevkov?

Upravičenci lahko uveljavljajo pomoč za mesece marec, april in maj 2020.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Do kdaj je mogoče zaprositi za temeljni mesečni dohodek in oprostitev plačila prispevkov?

Za temeljni mesečni dohodek in/ali oprostitev plačila prispevkov je mogoče zaprositi najkasneje do 31. maja 2020.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja