Go to Top

Tretji protikoronski paket je potrjen!

Tretji protikoronski paket naj bi pripomogel k ureditvi dela, sektorju turizma in gostinstva in ostalih področij v “krizi”

Tretji protikoronski paket (#PKP3) je bil včeraj potrjen. Tretji protikoronski paket vsebuje začasne ukrepe na področju dela, javnih financ, gospodarstva, kmetijstva, gozdarstva in prehrane, štipendij, subvencij študentske prehrane, visokega šolstva, infrastrukture ter javnega naročanja. Kakšne ukrepe nam ta, tretji protikoronski paket prinaša, pa preberite v nadaljevanju.

Informativni izračun plače

Tretji protikoronski paket prinaša subvencioniranje krajšega delovnega časa

Potrebujete pomoč pri uveljavljanju pravic iz Tretjega protikoronskega paketa? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Ukrep, subvencioniranje krajšega delovnega časa, smo že predstavili. Prispevek je na voljo TUKAJ.  Ta ukrep Slovenija uvaja, kot 17. država članica EU. Gre za izrazito motivacijski ukrep, namenjen spodbuditi gospodarstvo k aktivaciji proizvodnih procesov in s tem prispevati k umirjanju naraščanja števila brezposelnih. Cilj, ki ga tretji protikoronski paket zasleduje je ohranjanje delovnih mest, zagotavljanje socialne kohezije in ravnotežja v družbi.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Subvencioniranje krajšega delovnega časa bo zagotovila država. Nadomestilo bo v višini 80%, in sicer za 5 – 20 ur tedensko.  Za čas, ko delavec dela mu pripada plača, za čas ko ne dela pa mu pripada subvencija v višini 80%. Subvencioniranje krajšega delovnega časa je predvideno 5 mesecev. Prejemniki subvencij naj ne bi smeli odpuščati še najmanj en mesec po zaključku sheme.  Znesek subvencije bo fiksen in bo znašal med 112 EUR in 448 EUR. Prejemniki minimalne plače naj bi, če jim bo odrejen krajši delovni čas, prejeli nekoliko manjši znesek od minimalne plače. Vendar pa ta razlika naj ne bi bila velika. Pri pripravi ukrepa se je namreč zasledovalo načelo, da je potrebno ohraniti razliko med tistimi, ki delajo in prejemajo minimalno plačo in med tistimi, ki delajo krajši delovni čas. Tretji protikoronski paket tudi poudarja, da delavec, ki dela skrajšan delovni čas ohrani vse pravice iz delovnega razmerja.

Ta ukrep ni omejen na posamezne dejavnosti.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Pri pripravi ukrepov je Vlada izhajala iz ocene, da je ogroženih približno 260.000 delovnih mest, polovica pri fizičnih osebah in polovica pri pravnih osebah. Od konca marca do konca aprila se je število brezposelnih zelo povečalo, sedaj pa se rast umirja. Od začetka korona krize do sedaj je 14.419 več brezposelnih kot v enakem obdobju lani.

Tretji protikoronski paket namenjen predvsem sektorju turizma in gostinstva

Tretji protikoronski paket za sektor turizma in gostinstva določa 2 glavna ukrepa: nadomestilo za čakanje na delo in vrednostni boni za dopust.

Nadomestilo za čakanje na delo

Tretji protikonski paket za podjetja v turizmu in gostinstvu, ki jim bodo prihodki po njihovi oceni upadli za več kot 10% glede na leto 2019 predvideva nadomestilo za čakanje na delo. Tretji protikoronski paket ta ukrep predvideva za hotele, počitniške domove, avtokampe, restavracije, potovalne agencije, organizatorje razstav in sejmov, obratovanje objektov za kulturne prireditve, igralnice in turistične prevoznike. Delodajalci morajo delavce napotiti na čakanje do 30. junija, delavec pa se lahko v tem času vrne na delo za do 7 dni na mesec. Nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne plače. Višina delnega povračila izplačanega nadomestila plače s strani RS znaša 80% nadomestila plače. Zgornja meja nadomestila je enaka višini nadomestila za primer brezposelnosti. Delodajalec krije preostalih 20%.

Vrednostni boni za dopust

Drugi ukrep je dodelitev vrednostnih bonov vsem državljanom Slovenije, ki jih prejmejo osebe, starejše od 18 let, v vrednosti 200 evrov, mlajši pa v višini 50 evrov. Bone se bo lahko uporabilo do 31. decembra 2020 za nastanitve z zajtrkom, ki jih nudijo hoteli, počitniški domovi, kampi, turistične kmetije in vsi ostali podobni nastanitveni obrati za kratkotrajno bivanje. Bodo v elektronski obliki, ob unovčenju pa bo oseba morala navesti davčno številko. FURS bo v 8 dneh ponudniku storitve povrnil znesek. Višina državne pomoči s turističnimi boni je ocenjena na 345 milijonov evrov. Multiplikativni učinki oziroma dodatno koriščenje storitev pa so ocenjeni na 172 milijonov evrov.

Pravica do regresa in čakanje na delo

Kaj tretji protikoronski paket še določa?

Tretji protikoronski paket predvideva še:

  • zvišanje subvencij invalidskim podjetjem za zaposlene invalide,
  • prejemnikom Zoisovih štipendij bo pri izkazovanju pogojev za podaljšanje štipendije omogočeno uveljavljanje dosežkov preteklega leta,
  • v kolikor ne bo mogoče izvesti javnega razpisa za izbor ponudnikov študentske prehrane, bodo pogodbe z obstoječimi ponudniki podaljšane za 1 leto,
  • likvidnostne kredite za podjetja (Podjetniški sklad in Regionalno razvojni sklad iz Ribnice),
  • pri ukrepih za investicije so predvidene omilitve pogojev glede zagotavljanja novih delovnih mest in vrednosti investicije za obdobje do 31.6.2021.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Solidarnostni instrument Evropske komisije SURE

Solidarnostni instrument Evropske komisije SURE bo zagotovil 100 milijard EUR posojil za vse članice EU. Slovenija bo ta sredstva namenila za financiranje nacionalnih shem skrajšanega delovnega časa in ostalih potrebnih ukrepov, ki so potrebni za blaženje posledic COVID-19. Predvideno je, da se bo Slovenija pri tem skladu zadolžila za približno 900 milijonov EUR. Sredstva za financiranje krajšega delovnega časa bi država zagotavljala tudi z prerazporeditvijo sredstev iz tekoče finančne perspektive. Tretji protikoronski paket je ocenjen na do milijardo EUR.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja